Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 74

 • Dz. U. C74 - 32 z 200731.3.2007

  Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków o finansowanie działań zmierzających do zamiany na inne formy transportu, działań katalitycznych, działanie związane z autostradami morskimi, działanie związane z unikaniem ruchu oraz wspólnych działań dokształcających w ramach drugiego programu Marco Polo (  Dz.U. C 71 z 28.3.2007)

 • Dz. U. C74 - 31 z 200731.3.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4625 — Apollo Group/Countrywide) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C74 - 18 z 200731.3.2007

  Pomoc państwa — Niemcy — Pomoc państwa nr C 58/06 (ex NN 98/05) — Pomoc dla przedsiębiorstw Bahnen der Stadt Monheim (BSM) oraz Rheinische Bahngesellschaft (RBM) w Verkehrsverbund Rhein Ruhr (Związek Komunikacyjny Renu-Ruhry) — Zaproszenie do przedkładania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C74 - 13 z 200731.3.2007

  Pomoc państwa — Portugalia — Pomoc państwa C 1/07 (ex N 445/05) — Rybny przemysł konserwowy — dotacja dla spółki COFACO — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C74 - 11 z 200731.3.2007

  Komunikat rządu francuskiego dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „zezwoleniem Ledeuix”) (1)

 • Dz. U. C74 - 10 z 200731.3.2007

  Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady — przedłużenie terminu — Wniosek państwa członkowskiego

 • Dz. U. C74 - 9 z 200731.3.2007

  Media 2007 — Zaproszenie do składania wniosków — EACEA/12/07 — Wsparcie wdrożenia projektów pilotażowych

 • Dz. U. C74 - 7 z 200731.3.2007

  Media 2007 — Zaproszenie do składania aplikacji — EACEA/09/07 — Wsparcie promocji i dostępu do rynków: Festiwale audiowizualne

 • Dz. U. C74 - 6 z 200731.3.2007

  Postępowanie likwidacyjne — Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec ZK „Hildun” AD (Hildun Insurance Joint Stock Company) (Opublikowana zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

 • Dz. U. C74 - 5 z 200731.3.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C74 - 3 z 200731.3.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C74 - 1 z 200731.3.2007

  Jednolite zastosowanie nomenklatury scalonej (CN) (Klasyfikacja towarów) — Noty wyjaśniające przyjęte zgodnie z procedurą określoną w art. 10 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. C74A - 1 z 200731.3.2007

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) w Wiedniu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.