Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 75 POZ 5

Tytuł:

Powiadomienia przekazane przez Republikę Bułgarii w sprawie wzajemności wizowej

Data ogłoszenia:2007-04-03


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 75 POZ 5

3.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 75/5

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Powiadomienia przekazane przez Republikę Bułgarii w sprawie wzajemności wizowej (1) (2007/C 75/03) Bruksela, 13 lutego 2007 r. Sprawa nr 429 Stałe Przedstawicielstwo Republiki Bułgarii przy Unii Europejskiej składa wyrazy szacunku Radzie Unii Europejskiej i zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 851/2005 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 539/2001 w odniesieniu do mechanizmu wzajemności oświadcza, że obywatele Republiki Bułgarii podlegają obowiązkowi wizowemu w odniesieniu do następujących państw trzecich wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 539/2001: Australii, Boliwii, Brunei, Kanady, Meksyku, Nowej Zelandii, Panamy, Singapuru i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Kostaryka i Malezja zwalniają obywateli bułgarskich z obowiązku wizowego na okres trzydziestu dni, co nie może być uważane za pełną wzajemność. Republika Bułgarii podpisała umowy o ruchu bezwizowym z Izraelem i Paragwajem, które nie obowiązują z racji toczących się procedur ratyfikacji. Obywatele bułgarscy nadal podlegają obowiązkowi wizowemu w odniesieniu do tych dwóch państw, co stanowi także chwilowy brak wzajemności. Nota werbalna o identycznym brzmieniu zostanie także wysłana do Komisji Europejskiej. Stałe Przedstawicielstwo Republiki Bułgarii pragnie skorzystać z okazji i ponownie złożyć Radzie Unii Europejskiej wyrazy najgłębszego szacunku.


Bruksela, 26 lutego 2007 r. Sprawa nr 429A Stałe Przedstawicielstwo Bułgarii przy Unii Europejskiej składa wyrazy szacunku Sekretariatowi Generalnemu Rady Unii Europejskiej i w dodatku do noty werbalnej Stałego Przedstawicielstwa nr 429 z dnia 13.2.2007 r. i zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady nr 851/2005 uzupełniającego rozporządzenie nr 539/2001 w odniesieniu do mechanizmu wzajemności oświadcza, że od dnia 11 marca 2007 r. obywatele bułgarscy są zwolnieni z obowiązku wizowego w zakresie tranzytu i krótkich pobytów do 90 dni w Stanach Zjednoczonych Meksyku w ciągu sześciu miesięcy od dnia pierwszego wjazdu. Nota werbalna o identycznym brzmieniu została także wysłana do Komisji Europejskiej. Stałe Przedstawicielstwo Republiki Bułgarii pragnie skorzystać z okazji i ponownie złożyć Radzie Unii Europejskiej wyrazy najgłębszego szacunku.

(1) Niniejsze powiadomienia są publikowane zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 851/2005 (Dz.U. L 141 z 4.6.2005, str. 3) zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 (Dz.U. L 81 z 21.3.2001, str. 1).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 75 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C75 - 15 z 20073.4.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4622 — Accor S.A./Groupama) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C75 - 14 z 20073.4.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4638 — CERP/Sanacorp/Millenium JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C75 - 13 z 20073.4.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4601 — KarstadtQuelle/MyTravel) (1)

 • Dz. U. C75 - 12 z 20073.4.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4632 — Hanjin/Saudi Aramco/S-Oil) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C75 - 11 z 20073.4.2007

  Zniesienie przez Republikę Federalną Niemiec zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie obsługi regularnych połączeń lotniczych na trasach Erfurt — Berlin, Erfurt — Hamburg, Erfurt — Kolonia/Bonn, Saarbrücken — Frankfurt nad Menem, Rostock-Laage — Frankfurt nad Menem, Erfurt — Londyn (1)

 • Dz. U. C75 - 7 z 20073.4.2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dz. U. C75 - 6 z 20073.4.2007

  Powiadomienie przekazane przez Rumunię w sprawie wzajemności wizowej

 • Dz. U. C75 - 4 z 20073.4.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C75 - 1 z 20073.4.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.