Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 95 POZ 60

Tytuł:

Sprawa F-58/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 15 marca 2007 r. — Simon przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości i Komisji

Data ogłoszenia:2007-04-28


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 95 POZ 60

C 95/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2007

Zarzuty i główne argumenty Skarżący, urzędnik Komisji, zaszeregowany był do grupy A4 stopień 7, aż do dnia poprzedzającego wejście w życie nowego regulaminu pracowniczego. W dniu 1 maja 2004 r. zaszeregowanie to zostało zmienione na grupę A*12 stopień 7 z mnożnikiem 0,9442490 (na podstawie art. 2 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego). W dniu 1 lipca 2004 r. skarżący przeszedł do grupy A*12 stopień 8 z tym samym mnożnikiem. W dniu 22 lipca 2005 r. skarżący awansował ze skutkiem wstecznym od dnia 1 maja 2004 r. do grupy A*13 stopień 1 z mnożnikiem 1,1172071 (na podstawie art. 7 ust. 6 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego). Ze skutkiem od dnia 1 maja 2006 r. zaszeregowano go do grupy AD 13 stopień 5 z mnożnikiem wynoszącym 1 na podstawie decyzji DG AMIN z dnia 11 maja 2006 r. W swej skardze skarżący podnosi, że zaszeregowanie takie: i) narusza w szczególności art. 44 i 46 regulaminu pracowniczego i art. 7 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego ii) dokonane zostało niezgodnie z właściwością iii) narusza zasadę ochrony uzasadnionych oczekiwań. Zdaniem skarżącego Komisja w szczególności dokonuje niewłaściwej wykładni art. 7 ust. 7 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego uznając, że gdy mnożnik jest większy niż 1, pozostała część zamieniana jest na starszeństwo zawodowe dla stopnia.


Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 15 marca 2007 r. — Simon przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości i Komisji (Sprawa F-58/06) (1) (2007/C 95/119) Język postępowania: węgierski Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 190 z 12.8.2006, str. 35.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 15 marca 2007 r. — Simon przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości i Komisji (Sprawa F-100/06) (1) (2007/C 95/120) Język postępowania: węgierski Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 294 z 2.12.2006, str. 65.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 95 POZ 60 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C95 - 60 z 200728.4.2007

  Sprawa F-100/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 15 marca 2007 r. — Simon przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości i Komisji

 • Dz. U. C95 - 59 z 200728.4.2007

  Sprawa F-22/07: Skarga wniesiona w dniu 16 marca 2007 r. — Lafili przeciwko Komisji

 • Dz. U. C95 - 58 z 200728.4.2007

  Sprawa F-15/07: Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2007 r. — K przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C95 - 58 z 200728.4.2007

  Sprawa F-19/07: Skarga wniesiona w dniu 5 marca 2007 r. — Kerelov przeciwko Komisji

 • Dz. U. C95 - 57 z 200728.4.2007

  Sprawa F-111/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 15 marca 2007 r. — Sanchez Ferriz przeciwko Komisji (Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za okres 2001-2002)

 • Dz. U. C95 - 57 z 200728.4.2007

  Sprawa F-1/07 R: Postanowienie Prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 13 marca 2007 r. — Chassagne przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Wniosek o zawieszenie wykonania — Pilny charakter — Brak)

 • Dz. U. C95 - 57 z 200728.4.2007

  Sprawa F-12/07: Skarga wniesiona w dniu 26 lutego 2007 r. — O'Connor przeciwko Komisji

 • Dz. U. C95 - 56 z 200728.4.2007

  Sprawa T-198/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 lutego 2007 r. — Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme i.in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C95 - 55 z 200728.4.2007

  Sprawa T-79/07: Skarga wniesiona w dniu 9 marca 2007 r. — SHS Polar Sistemas Informáticos przeciwko OHIM (POLARIS)

 • Dz. U. C95 - 55 z 200728.4.2007

  Sprawa T-80/07: Skarga wniesiona w dniu 15 marca 2007 r. — JanSport Apparel przeciwko OHIM (BUILT TO RESIST)

 • Dz. U. C95 - 54 z 200728.4.2007

  Sprawa T-74/07: Skarga wniesiona w dniu 12 marca 2007 r. — Niemcy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C95 - 54 z 200728.4.2007

  Sprawa T-78/07: Skarga wniesiona w dniu 8 marca 2007 r. — IXI Mobile przeciwko OHIM — Klein (IXI)

 • Dz. U. C95 - 53 z 200728.4.2007

  Sprawa T-71/07: Skarga wniesiona w dniu 9 marca 2007 r. — Icuna.Com przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C95 - 52 z 200728.4.2007

  Sprawa T-66/07: Skarga wniesiona w dniu 2 marca 2007 r., Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM — („150”)

 • Dz. U. C95 - 52 z 200728.4.2007

  Sprawa T-67/07: Skarga wniesiona w dniu 2 marca 2007 r. — Ford Motor przeciwko OHIM (FUN)

 • Dz. U. C95 - 52 z 200728.4.2007

  Sprawa T-70/07: Skarga wniesiona w dniu 26 lutego 2007 r. — Cantieri Navali Termoli przeciwko Komisji

 • Dz. U. C95 - 51 z 200728.4.2007

  Sprawa T-64/07: Skarga wniesiona w dniu 2 marca 2007 r., Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM — („350”)

 • Dz. U. C95 - 51 z 200728.4.2007

  Sprawa T-65/07: Skarga wniesiona w dniu 2 marca 2007 r., Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM — („250”)

 • Dz. U. C95 - 50 z 200728.4.2007

  Sprawa T-62/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 13 grudnia 2006 r. w sprawie F-17/05 de Brito Sequeira Carvalho przeciwko Komisji, wniesione w dniu 28 lutego 2007 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C95 - 50 z 200728.4.2007

  Sprawa T-63/07: Skarga wniesiona w dniu 1 marca 2007 r. — Mühlens przeciwko OHIM — Exportaciones Aceiteras Fedeoliva (tosca de FEDEOLIVA)

 • Dz. U. C95 - 49 z 200728.4.2007

  Sprawa T-60/07: Skarga wniesiona w dniu 23 lutego 2007 r. — Hiszpania przeciwko Komisji

 • Dz. U. C95 - 49 z 200728.4.2007

  Sprawa T-61/07: Skarga wniesiona w dniu 26 lutego 2007 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C95 - 48 z 200728.4.2007

  Sprawa T-58/07: Skarga wniesiona w dniu 23 lutego 2007 r. — BYK-Chemie przeciwko OHIM (Substance for Success)

 • Dz. U. C95 - 48 z 200728.4.2007

  Sprawa T-59/07: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2007 r. — Polimeri Europa przeciwko Komisji

 • Dz. U. C95 - 47 z 200728.4.2007

  Sprawa T-57/07: Skarga wniesiona w dniu 26 lutego 2007 r. — E.ON Ruhrgas i E.ON Földgáz Trade przeciwko Komisji

 • Dz. U. C95 - 46 z 200728.4.2007

  Sprawa T-56/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 14 grudnia 2006 r. w sprawie F-122/05 Economidis przeciwko Komisji, wniesione w dniu 23 lutego 2007 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C95 - 45 z 200728.4.2007

  Sprawa T-51/07: Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2007 r. — Agrar-Invest-Tatschl przeciwko Komisji

 • Dz. U. C95 - 45 z 200728.4.2007

  Sprawa T-53/07: Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2007 r. — Trade-Stomil przeciwko Komisji

 • Dz. U. C95 - 44 z 200728.4.2007

  Sprawa T-50/07: Skarga wniesiona w dniu 23 lutego 2007 r. — Republika Portugalska przeciwko Komisji

 • Dz. U. C95 - 43 z 200728.4.2007

  Sprawa T-397/06 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 marca 2007 r. — Dow AgroSciences przeciwko EFSA (Środek tymczasowy — Wniosek o zawieszenie wykonania aktu — Dyrektywa 91/414/EWG — Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C95 - 43 z 200728.4.2007

  Sprawa T-416/06 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 lutego 2007 r. — Sumitomo Chemical Agro Europe przeciwko Komisji (Środek tymczasowy — Wniosek o zawieszenie wykonania aktu — Dyrektywa 91/414/EWG — Brak okoliczności niecierpiących zwłoki)

 • Dz. U. C95 - 43 z 200728.4.2007

  Sprawa T-49/07: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2007 r. — Fahas przeciwko Radzie

 • Dz. U. C95 - 42 z 200728.4.2007

  Sprawa T-310/06 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 lutego 2007 r. — Węgry przeciwko Komisji (Środek tymczasowy — Wniosek o zawieszenie wykonania aktu — Rolnictwo — Wspólna organizacja rynku zbóż — Przejęcia kukurydzy przez agencje interwencyjne — Rozporządzenie (WE) nr 1572/2006 — Brak okoliczności niecierpiacych zwłoki)

 • Dz. U. C95 - 42 z 200728.4.2007

  Sprawa T-311/06 RI, T-311/06 RII, T-312/06 R i T-313/06 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 marca 2007 r. — FMC Chemical i in. przeciwko EFSA (Środek tymczasowy — Wniosek o zawieszenie wykonania aktu — Dyrektywa 91/414/EWG — Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C95 - 42 z 200728.4.2007

  Sprawa T-383/06 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 lutego 2007 r. — Icuna.Com przeciwko Parlamentowi (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Wniosek o zawieszenie wykonania — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C95 - 41 z 200728.4.2007

  Sprawa T-91/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 lutego 2007 r. — Sinara Handel przeciwko Radzie i Komisji (Kwestie incydentalne — Zarzut niedopuszczalności — Skarga o odszkodowanie — Utracone korzyści — Wniosek o zwrot ceł antydumpingowych — Brak właściwości)

 • Dz. U. C95 - 41 z 200728.4.2007

  Sprawa T-205/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 lutego 2007 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Klauzula arbitrażowa — Program eContent — Rozwiązanie umowy — Zwrot — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C95 - 40 z 200728.4.2007

  Sprawa T-364/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 marca 2007 r. — Saint-Gobain Pam przeciwko OHIM — Propamsa (PAM PLUVIAL) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego PAM PLUVIAL — Wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe PAM — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Dowód używania — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 43 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C95 - 40 z 200728.4.2007

  Sprawa T-455/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 marca 2007 r. — Beyatli i Candan przeciwko Komisji (Urzędnicy — Otwarty konkurs — Ogłoszenie o konkursie — Termin — Zażalenie — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C95 - 40 z 200728.4.2007

  Sprawa T-44/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 lutego 2007 r. — SP Entertainment Development przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Akt podlegający zaskarżeniu — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C95 - 39 z 200728.4.2007

  Sprawa T-340/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 marca 2007 r. — France Télécom przeciwko Komisji (Konkurencja — Decyzja o przeprowadzeniu kontroli — Lojalna współpraca z sądami krajowymi — Lojalna współpraca z krajowymi urzędami ds. konkurencji — Artykuł 20 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 — Uzasadnienie — Proporcjonalność — Nowy zarzut — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C95 - 39 z 200728.4.2007

  Sprawa T-230/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 marca 2007 r. — Golf USA przeciwko OHIM (GOLF USA) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego GOLF USA — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter odróżniający — Brak charakteru odróżniającego)

 • Dz. U. C95 - 39 z 200728.4.2007

  Sprawa T-322/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 marca 2007 r. — Brinkmann przeciwko OHIM — Terra Networks (Terranus) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Terranus — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy i krajowy znak towarowy terra — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo towarów i oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94)

 • Dz. U. C95 - 38 z 200728.4.2007

  Sprawa T-110/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7 marca 2007 r. — Sequeira Wandschneider przeciwko Komisji (Urzędnicy — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za lata 2001/2002 — Skarga o uchylenie — Uzasadnienie — Ocena zasług — Dowody — Skarga o odszkodowanie)

 • Dz. U. C95 - 38 z 200728.4.2007

  Sprawa T-339/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 marca 2007 r. — France Télécom przeciwko Komisji (Konkurencja — Decyzja nakazująca podporządkowanie się kontroli — Lojalna współpraca z sądami krajowymi — Lojalna współpraca w krajowymi organami ochrony konkurencji — Artykuł 20 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 — Obwieszczenie Komisji w sprawie współpracy w ramach sieci organów ochrony konkurencji — Uzasadnienie — Proporcjonalność)

 • Dz. U. C95 - 37 z 200728.4.2007

  Sprawa T-430/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 marca 2007 r. — Dascalu przeciwko Komisji (Urzędnicy — Powołanie — Przegląd zaszeregowania do grupy i na stopień — Zastosowanie orzecznictwa Trybunału — Artykuł 5, art. 31 ust. 2, art. 32 akapit drugi, art. 45, art. 62 regulaminu pracowniczego)

 • Dz. U. C95 - 37 z 200728.4.2007

  Sprawa T-107/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 marca 2007 r. — Aluminium Silicon Mill Products przeciwko Radzie (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dumping — Przywóz krzemu pochodzącego z Rosji — Szkoda — Związek przyczynowy)

 • Dz. U. C95 - 36 z 200728.4.2007

  Sprawa T-215/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 marca 2007 r. — SIGLA przeciwko OHIM — Elleni Holding (VIPS) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego VIPS — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy VIPS — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Artykuł 74 rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Zasada dyspozycyjności — Prawo do obrony)

 • Dz. U. C95 - 36 z 200728.4.2007

  Sprawa T-402/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 marca 2007 r. — Katalagarianakis przeciwko Komisji (Urzędnicy — Powołanie — Zmiana zaszeregowania do grupy i na stopień — Zastosowanie orzecznictwa Trybunału — Artykuł 5, art. 31 ust. 2, art. 32 akapit drugi, art. 45 i 62 regulaminu pracowniczego)

 • Dz. U. C95 - 35 z 200728.4.2007

  Sprawa C-71/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 1 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C95 - 35 z 200728.4.2007

  Sprawa C-124/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 15 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C95 - 35 z 200728.4.2007

  Sprawa C-282/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 26 lutego 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský soud v Praze — Republika Czeska) — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA) przeciwko Miloslavowi Levowi

 • Dz. U. C95 - 34 z 200728.4.2007

  Sprawa C-146/07: Skarga wniesiona w dniu 13 marca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

 • Dz. U. C95 - 34 z 200728.4.2007

  Sprawa C-147/07: Skarga wniesiona w dniu 13 marca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C95 - 34 z 200728.4.2007

  Sprawa C-148/07: Skarga wniesiona w dniu 14 marca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Węgierskiej

 • Dz. U. C95 - 33 z 200728.4.2007

  Sprawa C-124/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden w dniu 2 marca 2007 r. — J. C. M. Beheer B.V. przeciwko Staatssecretaris van Financiën

 • Dz. U. C95 - 33 z 200728.4.2007

  Sprawa C-134/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy w Jaworznie (Rzeczpospolita Polska) w dniu 7 marca 2007 — Piotr Kawala/Gmina Miasta Jaworzna

 • Dz. U. C95 - 33 z 200728.4.2007

  Sprawa C-145/07: Skarga wniesiona w dniu 13 marca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

 • Dz. U. C95 - 32 z 200728.4.2007

  Sprawa C-122/07 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 1 grudnia 2006 r. w sprawie T-203/06, Eurostrategies sprl przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 28 lutego 2007 r. przez Eurostrategies SPRL

 • Dz. U. C95 - 32 z 200728.4.2007

  Sprawa C-123/07: Skarga wniesiona dnia 28 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dz. U. C95 - 31 z 200728.4.2007

  Sprawa C-120/07: Skarga wniesiona dnia 27 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dz. U. C95 - 31 z 200728.4.2007

  Sprawa C-121/07: Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C95 - 30 z 200728.4.2007

  Sprawa C-117/07: Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej

 • Dz. U. C95 - 30 z 200728.4.2007

  Sprawa C-118/07: Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii

 • Dz. U. C95 - 29 z 200728.4.2007

  Sprawa C-114/07: Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej

 • Dz. U. C95 - 29 z 200728.4.2007

  Sprawa C-115/07: Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej

 • Dz. U. C95 - 29 z 200728.4.2007

  Sprawa C-116/07: Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2007 — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej

 • Dz. U. C95 - 28 z 200728.4.2007

  Sprawa C-110/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) wydanego w dniu 13 grudnia 2006 r. w sprawach połączonych T-217/03 i T-245/03 FNCBV i in. przeciwko Komisji wniesione w dniu 27 lutego 2007 r. przez Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) oraz Jeunes agriculteurs (JA)

 • Dz. U. C95 - 28 z 200728.4.2007

  Sprawa C-111/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Hiszpania) w dniu 28 lutego 2007 r. — José Manuel Blanco Pérez i María del Pilar Chao Gómez przeciwko Principado de Asturias

 • Dz. U. C95 - 27 z 200728.4.2007

  Sprawa C-109/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Prud'homie de pêche de Martigues (Francja) w dniu 20 lutego 2007 r. — Jonathan Pilato przeciwko Jean-Claude'owi Bourgault

 • Dz. U. C95 - 26 z 200728.4.2007

  Sprawa C-105/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgia) w dniu 22 lutego 2007 r. — N.V. Lammers & Van Cleff przeciwko państwu belgijskiemu

 • Dz. U. C95 - 26 z 200728.4.2007

  Sprawa C-106/07: Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C95 - 26 z 200728.4.2007

  Sprawa C-107/07 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 11 grudnia 2006 r. w sprawie T-290/05 Friedrich Weber przeciwko Komisji, wniesione w dniu 13 lutego 2007 r. przez Friedricha Webera

 • Dz. U. C95 - 25 z 200728.4.2007

  Sprawa C-98/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Højesteret (Dania) w dniu 22 lutego 2007 r. — Nordania Finans A/S oraz BG Factoring A/S przeciwko Skatteministeriet

 • Dz. U. C95 - 25 z 200728.4.2007

  Sprawa C-101/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) wydanego w dniu 13 grudnia 2006 r. w sprawach połączonych T-217/03 i T-245/03 FNCBV i in. przeciwko Komisji wniesione w dniu 21 lutego 2007 r. przez Coop de France Bétail et Viande, dawniej zwaną Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV)

 • Dz. U. C95 - 24 z 200728.4.2007

  Sprawa C-93/07: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C95 - 24 z 200728.4.2007

  Sprawa C-97/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Hiszpania) w dniu 20 lutego 2007 r. — Rosa Méndez López przeciwko Instituto Nacional de Empleo (INEM), Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

 • Dz. U. C95 - 23 z 200728.4.2007

  Sprawa C-89/07: Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C95 - 23 z 200728.4.2007

  Sprawa C-90/07: Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C95 - 23 z 200728.4.2007

  Sprawa C-92/07: Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dz. U. C95 - 22 z 200728.4.2007

  Sprawa C-88/07: Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C95 - 21 z 200728.4.2007

  Sprawa C-84/07: Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C95 - 21 z 200728.4.2007

  Sprawa C-85/07: Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C95 - 20 z 200728.4.2007

  Sprawa C-75/07: Skarga wniesiona w dniu 12 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C95 - 20 z 200728.4.2007

  Sprawa C-76/07: Skarga wniesiona w dniu 12 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C95 - 19 z 200728.4.2007

  Sprawa C-67/07: Skarga wniesiona w dniu 9 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C95 - 19 z 200728.4.2007

  Sprawa C-73/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus w dniu 12 lutego 2007 r. — Tietosuojavaltuutettu przeciwko Satakunnan Markkinapörssi Oy i Satamedia Oy

 • Dz. U. C95 - 18 z 200728.4.2007

  Sprawa C-56/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Bozen (Włochy) w dniu 1 lutego 2007 r. — Ruth Volgger, Othmar Michaeler i Subito GmbH przeciwko Arbeitsinspektorat der Autonomen Provinz Bozen (obecnie Amt für Sozialen Arbeitsschutz) i Autonome Provinz Bozen

 • Dz. U. C95 - 18 z 200728.4.2007

  Sprawa C-57/07: Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C95 - 18 z 200728.4.2007

  Sprawa C-61/07: Skarga wniesiona w dniu 8 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C95 - 17 z 200728.4.2007

  Sprawa C-52/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Marknadsdomstolen (Szwecja) w dniu 6 lutego 2007 r. — Kanal 5 Ltd i TV 4 AB przeciwko Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM)

 • Dz. U. C95 - 17 z 200728.4.2007

  Sprawa C-55/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Bozen (Włochy) w dniu 1 lutego 2007 r. — Othmar Michaeler i Subito GmbH przeciwko Arbeitsinspektorat der Autonomen Provinz Bozen (obecnie Amt für Sozialen Arbeitsschutz) i Autonome Provinz Bozen

 • Dz. U. C95 - 16 z 200728.4.2007

  Sprawa C-49/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Dioikitiko Efeteio Athinon w dniu 5 lutego 2007 r. — Motosikletistiki Omospondia Ellados (MOTOE) przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C95 - 15 z 200728.4.2007

  Sprawa C-406/06: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 8 lutego 2007 r. — Landtag Schleswig-Holstein przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Skarga o stwierdzenie nieważności — Oczywisty brak właściwości Trybunału — Przekazanie Sądowi Pierwszej Instancji)

 • Dz. U. C95 - 15 z 200728.4.2007

  Sprawa C-17/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 14 listopada 2006 r. w sprawie T-494/04 Neirinck przeciwko Komisji, wniesione w dniu 22 stycznia 2007 r. przez Wineke Neirinck

 • Dz. U. C95 - 14 z 200728.4.2007

  Sprawa C-203/06: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 18 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 93/16/EWG — Lekarze — Wzajemne uznawanie dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C95 - 14 z 200728.4.2007

  Sprawa C-327/06: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 1 marca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/14/WE — Ustanowienie ogólnych ramowych warunków informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C95 - 13 z 200728.4.2007

  Sprawa C-160/06: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 8 marca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2003/51/EWG — Prawo spółek — Roczne sprawozdania finansowe niektórych rodzajów spółek — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C95 - 13 z 200728.4.2007

  Sprawa C-171/06 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 15 marca 2007 r. — T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Devinlec Développement Innovation Leclerc SA (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Graficzny znak towarowy — Sprzeciw właściciela wcześniejszego krajowego znaku towarowego — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd)

 • Dz. U. C95 - 12 z 200728.4.2007

  Sprawa C-45/06: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 8 marca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht des Landes Brandenburg — Niemcy) — Campina GmbH & Co., dawniej TUFFI Campina emzett GmbH przeciwko Hauptzollamt Frankfurt (Oder) (Mleko i przetwory mleczne — Opłata dodatkowa — Niewielkie przekroczenie terminu przekazania zbiorczego zestawienia — Kara pieniężna — Rozporządzenie (EWG) nr 536/93 zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1001/98 — Artykuł 3 ust. 2 akapit drugi — Rozporządzenie (WE) nr 1392/2001 — Artykuł 5 ust. 3 — Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2988/95 — Artykuł 2 ust. 2 zdanie drugie — Zasada stosowania z mocą wsteczną kary łagodniejszej)

 • Dz. U. C95 - 12 z 200728.4.2007

  Sprawa C-139/06: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 1 marca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywy 2002/96WE i 2003/108/WE — Odpady — Sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny)

 • Dz. U. C95 - 11 z 200728.4.2007

  Sprawy połączone C-447/05 i C-448/05: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 8 marca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Paris — Francja) — Thomson Multimedia Sales Europe (C-447/05), Vestel France (C-448/05) przeciwko Administration des douanes et droits indirects (Wspólnotowy kodeks celny — Przepisy wykonawcze — Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 — Załącznik 11 — Niepreferencyjne pochodzenie towarów — Odbiorniki telewizyjne — Pojęcie istotnego przetworzenia lub obróbki — Kryterium wartości dodanej — Ważność)

 • Dz. U. C95 - 11 z 200728.4.2007

  Sprawa C-44/06: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 8 marca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht des Landes Brandenburg — Niemcy) — Gerlach und Co. mbH przeciwko Hauptzollamt Frankfurt (Oder) (Unia celna — Tranzyt wspólnotowy — Dowód wskazujący na prawidłową realizację procedury tranzytu lub na miejsce, w którym nastąpiło naruszenie — Trzymiesięczny termin — Udzielenie terminu po przyjęciu decyzji o pobraniu należności celnych przywozowych)

 • Dz. U. C95 - 10 z 200728.4.2007

  Sprawa C-441/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 8 marca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour administrative d'appel de Douai — Francja) — Roquette Frères przeciwko Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité (Wspólna organizacja rynków w sektorze cukru — Izoglukoza — Ustalenie ilości podstawowych służących przyznaniu kwot produkcyjnych — Izoglukoza wyprodukowana jako półprodukt — Artykuł 24 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1785/81 — Artykuł 27 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2038/1999 — Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 2073/2000 — Artykuł 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 — Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 1745/2002 — Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 1739/2003 — Zarzut niezgodności z prawem aktu wspólnotowego podniesiony przed sądem krajowym — Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego w przedmiocie ważności — Dopuszczalność — Warunki — Niedopuszczalność skargi o stwierdzenie nieważności aktu wspólnotowego)

 • Dz. U. C95 - 9 z 200728.4.2007

  Sprawa C-391/05: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 1 marca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg — Niemcy) — Jan de Nul NV przeciwko Hauptzollamt Oldenburg (Podatki akcyzowe — Zwolnienie z podatku od olejów mineralnych — Dyrektywa 92/81/EWG — Pojęcie „żegluga po wodach terytorialnych Wspólnoty”)

 • Dz. U. C95 - 9 z 200728.4.2007

  Sprawa C-432/05: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 marca 2007 r. (wniosek Högsta domstolen — Szwecja o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) — Unibet (London) Ltd, Unibet (International) Ltd przeciwko Justitiekanslern (Zasada ochrony sądowej — Ustawodawstwo krajowe nie przewidujące odrębnego środka prawnego dla kontroli zgodności przepisów prawa krajowego z prawem wspólnotowym — Autonomia proceduralna — Zasady równoważności i skuteczności — Ochrona tymczasowa)

 • Dz. U. C95 - 8 z 200728.4.2007

  Sprawa C-176/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 1 marca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Austia) — KVZ retec GmbH przeciwko Republik Österreich (Odpady — Rozporządzenia (EWG) nr 259/93 — Nadzór i kontrola przesyłania odpadów — Mączka zwierzęca)

 • Dz. U. C95 - 8 z 200728.4.2007

  Sprawa C-289/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 marca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rovaniemen hallinto-oikeus — Finlandia) — Länsstyrelsen i Norrbottens län przeciwko Lapin liitto (Rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 — Załącznik — Podpunkt 1.8 zasady nr 1 — Fundusze strukturalne — Warunki kwalifikacji wydatków — Uwzględnienie kosztów ogólnych)

 • Dz. U. C95 - 7 z 200728.4.2007

  Sprawa C-35/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 15 marca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione — Włochy) — Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH przeciwko Ministero delle Finanze (Ósma dyrektywa VAT — Artykuły 2 i 5 — Podatnicy niemający siedziby na terytorium kraju — Nienależnie zapłacony podatek — Warunki zwrotu)

 • Dz. U. C95 - 7 z 200728.4.2007

  Sprawa C-54/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 15 marca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuły 28 WE i 30 WE — Przywóz pojazdu zarejestrowanego w innym państwie członkowskim — Obowiązek uzyskania pozwolenia na czasowe używanie)

 • Dz. U. C95 - 6 z 200728.4.2007

  Sprawa C-29/05 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 marca 2007 r. — Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) przeciwko Kaul GmbH, Bayer AG (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Przedstawienie nowych okoliczności faktycznych i dowodów na poparcie odwołania wniesionego do izby odwoławczej OHIM)

 • Dz. U. C95 - 6 z 200728.4.2007

  Sprawa C-34/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 1 marca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven — Niderlandy) — Maatschap J. en G.P. en A.C. Schouten przeciwko Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Wspólnotowe systemy pomocy — Rozporządzenie (EWG) nr 3887/92 — Sektor wołowiny — Rozporządzenie (WE) nr 1254/1999 — Dostępny obszar uprawy paszowej — Pojęcie — Specjalna premia — Warunki przyznania — Obszar czasowo zalany w danym okresie)

 • Dz. U. C95 - 5 z 200728.4.2007

  Sprawa C-524/04: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 marca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) — Zjednoczone Królestwo) — Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation przeciwko Commissioners of Inland Revenue (Swoboda przedsiębiorczości — Swobodny przepływ kapitału — Podatek dochodowy od osób prawnych — Odsetki od pożyczki zapłacone spółce powiązanej mającej siedzibę w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim — Kwalifikowanie odsetek jako wypłaconych zysków — Spójność systemu podatkowego — Unikanie opodatkowania)

 • Dz. U. C95 - 4 z 200728.4.2007

  Sprawa C-354/04 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 27 lutego 2007 r. — Gestoras Pro Amnistía, Juan Mari Olano Olano, Julen Zelarain Errasti przeciwko Radzie Unii Europejskiej, Królestwu Hiszpanii, Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Odwołanie — Unia Europejska — Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych — Wspólne stanowiska 2001/931/WPZiB, 2002/340/WPZiB i 2002/462/WPZiB — Środki skierowane do osób, grup i podmiotów uczestniczących w aktach terrorystycznych — Skarga o odszkodowanie — Właściwość Trybunału Sprawiedliwości)

 • Dz. U. C95 - 4 z 200728.4.2007

  Sprawa C-355/04 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 27 lutego 2007 r. — Segi, Araitz Zubimendi Izaga, Aritza Galarraga przeciwko Radzie Unii Europejskiej, Królestwu Hiszpanii, Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Odwołanie — Unia Europejska — Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych — Wspólne stanowiska 2001/931/WPZiB, 2002/340/WPZiB i 2002/462/WPZiB — Środki skierowane do osób, grup i podmiotów uczestniczących w aktach terrorystycznych — Właściwość Trybunału Sprawiedliwości)

 • Dz. U. C95 - 3 z 200728.4.2007

  Sprawy połączone C-338/04, C-359/04 oraz C-360/04: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 marca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Larino, Tribunale di Teramo — Włochy) — postępowanie karne przeciwko Massimilianowi Placanice (C-338/04), Christianowi Palazzese (C-359/04) i Angelowi Sorricchiowi (C-360/04) (Swoboda przedsiębiorczości — Swoboda świadczenia usług — Wykładnia art. 43 WE i 49 WE — Gry losowe — Zbieranie zakładów wzajemnych na imprezy sportowe — Wymóg koncesji — Wykluczenie podmiotów gospodarczych ustanowionych w pewnych formach spółki kapitałowej — Wymóg zezwolenia policji — Sankcje karne)

 • Dz. U. C95 - 2 z 200728.4.2007

  Sprawa C-95/04 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 15 marca 2007 r. — British Airways plc przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich Europejskich i Virgin Atlantic Airways Ltd (Odwołanie — Nadużycie pozycji dominującej — Przedsiębiorstwo lotnicze — Porozumienia zawarte z biurami podróży — Premie związane ze zwiększeniem sprzedaży biletów wystawionych przez to przedsiębiorstwo w danym okresie w stosunku do okresu odniesienia — Premie przyznawane nie tylko za bilety sprzedane po osiągnięciu celu sprzedaży, lecz za wszystkie bilety sprzedane w rozpatrywanym okresie)

 • Dz. U. C95 - 2 z 200728.4.2007

  Sprawa C-292/04: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 marca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Köln — Niemcy) — Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde, Marina Stöffler przeciwko Finanzamt Bonn-Innenstadt (Podatek dochodowy — Zaliczenie na poczet podatku w związku z dywidendami wypłacanymi przez spółki będące rezydentami — Artykuły 56 WE i 58 WE — Ograniczenie skutków wyroku w czasie)

 • Dz. U. C95 - 1 z 200728.4.2007

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 82 z 14.4.2007.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.