Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 149 POZ 1

Tytuł:

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

Data ogłoszenia:2008-06-14


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 149 POZ 1

14.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 149/1

II

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 149/01)

Data przyjęcia decyzji Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podstawa prawna


2.4.2008 N 379/07 Hiszpania Comunitat Valenciana Ayudas para la amortización de los costes de producción de los largometrajes Valencianos Ley no 1/2006, de 19 de abril, de La Generalitat, del Sector Audiovisual. Decreto del Consell, por el que se regulan las ayudas a la amortización de los costes de producción de los largometrajes valencianos (pendiente de aprobación) Program pomocy Promowanie kultury Dotacje bezpośrednie Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 1,5 mln EUR Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 9 mln EUR 17 % Do 31.12.2013 Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem Instituto Valenciano de Cinematografía Ricardo Muñoz Suay-Filmoteca Plaza del Ayuntamiento, no 17 E-46002 Valencia —

Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy Budżet Intensywność pomocy Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

C 149/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2008

Data przyjęcia decyzji Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podstawa prawna Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy Budżet Intensywność pomocy Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Inne informacje

13.3.2008 N 394/07 Dania — Vindkraft omfattes ikke af nye bestemmelser om lavere afskrivningssats Lov om skattemæssige afskrivninger (ændret ved lov nr. 540 af 6. juni 2007) Program pomocy Ochrona środowiska Ulga podatkowa Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 15 mln DKK — 1.1.2008-31.12.2017 Wiatraki Finansministeriet

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podstawa prawna

21.12.2007 N 567/07 Dania — Ændring af elproduktionstilskuddet Lov om tilskud til elproduktion, jf. Lovbekendtgørelse nr. 490 af 13. juni 2003 med de ændringer, som følger af Lov nr. 1232 af 27. december 2003, Lov nr. 428 af 6. juni 2005, Lov nr. 538 af 8. juni 2006 og Lov nr. 550 af 6. juni 2007 Program pomocy Ochrona środowiska Dotacje bezpośrednie

Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy

14.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 149/3

Budżet Intensywność pomocy Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Inne informacje

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 270 mln DKK — Do 31.12.2018 Wytwarzanie energii elektrycznej Energistyrelsen

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podstawa prawna

6.5.2008 N 652/07 Zjednoczone Królestwo Northern Ireland Northern Ireland Spin-outs (NISPO) — Risk Capital Article 7 of the Industrial Development (Northern Ireland) Order 1982, as amended by 2002 ID Act Program pomocy Kapitał podwyższonego ryzyka, Rozwój regionalny Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 7 mln GBP — 1.4.2008-31.12.2013 Wszystkie sektory Invest NI Bedford Square Belfast, BT2 7ES United Kingdom —

Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy Budżet Intensywność pomocy Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

C 149/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.2.2008 N 779/07 Hiszpania País Vasco Programa de ayudas para fomento de acciones y proyectos de ahorro, eficiencia energética y utilización de energías renovables Orden de 14 de diciembre de 2005, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el Programa de ayudas para fomento de acciones y proyectos de ahorro, eficiencia energética y utilización de energías renovables Program pomocy Ochrona środowiska, Oszczędność energii Dotacje bezpośrednie Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 3,5 mln EUR 50 % 1.1.2008-31.12.2008 Wszystkie sektory Consejera de Industria Comercio y Turismo País Vasco —

14.6.2008

Data przyjęcia decyzji Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podstawa prawna

Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy Budżet Intensywność pomocy Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 149 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C149 - 23 z 200814.6.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5203 — EZW/Gazeley) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C149 - 22 z 200814.6.2008

  Komunikat Komisji w sprawie wdrożenia art. 4 rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (1)

 • Dz. U. C149 - 21 z 200814.6.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C149 - 14 z 200814.6.2008

  Komunikat Komisji w sprawie wyników analizy ryzyka i strategii ograniczania ryzyka stwarzanego przez następujące substancje: ftalan benzylu-butylu (BBP), aldehyd 2-furylowy (furfural), peroksoboran sodu (1)

 • Dz. U. C149 - 6 z 200814.6.2008

  Komunikat Komisji w sprawie wyników analizy ryzyka i strategii ograniczania ryzyka stwarzanego przez następujące substancje: kadm i tlenek kadmu (1)

 • Dz. U. C149 - 5 z 200814.6.2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.