Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 169 POZ 1

Tytuł:

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Data ogłoszenia:2008-07-04


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 169 POZ 1

4.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 169/1

II

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (2008/C 169/01)

Data przyjęcia decyzji Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc) Podstawa prawna

4.12.2007 NN 89/05 Hiszpania Provincia de Guadalajara Ayudas destinadas a compensar a las explotaciones agrarias y ganaderas las pérdidas causadas por los graves incendios forestales (Provincia de Guadalajara) Real Decreto-Ley no 11/2005, de 22 de julio Real Decreto no 949/2005, de 29 de julio Orden APA/2860/2005, de 15 de septiembre


Rodzaj środka pomocy Cel pomocy

Program pomocy Odszkodowanie za szkody poniesione w zakresie produkcji rolnej zaistniałe na skutek pożarów Dotacja bezpośrednia, dopłata do odsetek, ułatwienia podatkowe 1 mln EUR Pozycja w budżecie w wysokości 20 mln EUR tytułem dopłat do odsetek

Forma pomocy Budżet

Intensywność pomocy Czas trwania pomocy Sektory gospodarki

Do 100 % szkód Do zakończenia wypłacania pomocy Rolnictwo (sektor zootechniczny i pszczelarski)

C 169/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.7.2008

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Entidad Estatal de Seguros Agrarios Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación C/ Miguel Ángel 25, 5a Planta E-28010 Madrid Ułatwienia podatkowe nie stanowią pomocy państwa w rozumieniu obwieszczenia Komisji w sprawie stosowania reguł pomocy publicznej do środków związanych z bezpośrednim opodatkowaniem działalności gospodarczej (Dz.U. C 384 z 10.12.1998, str. 3)

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc) Podstawa prawna

4.12.2007 NN 32/07 Węgry — EM-Bioetanol Kft-nek nyújtott támogatás a fejlesztési adókedvezmény program keretében — Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. Törvény — 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról (22/B.§; 23.§) — 275/2003. (XII.24.) Kormány rendelet a fejlesztési adókedvezményről

Rodzaj środka pomocy Cel pomocy

Pomoc indywidualna Pomoc inwestycyjna na budowę zakładu produkcji bioetanolu w miejscowości Kaba Odliczenie od podatku 4 844 164 000 HUF 27,3 % kosztów kwalifikowalnych Od 20.12.2006 do 1.3.2008 Rolnictwo Pénzügyminisztérium József nádor tér 2-4 H-1051 Budapest (W szczególności zobowiązania podjęte przez państwa członkowskie lub obowiązek przedstawienia Komisji sprawozdania z wdrożenia)

Forma pomocy Budżet Intensywność pomocy Czas trwania pomocy Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

4.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.12.2007 N 396/07 Niderlandy — Groene energiebelasting, verlaging voor de glastuinbouwsector Artikel 36i van de Wet belasting op Milieu grondslag, Besluit Glastuinbouw Obniżenie podatku ze środkiem zaradczym, ochrona środowiska Celem ekologicznego podatku od energii jest zmniejszenie zużycia energii oraz wspieranie wydajności energetycznej (w tym zmniejszenie emisji CO2). Obniżenie tego podatku dla sektora ogrodnictwa szklarniowego wiąże się ze środkiem zaradczym, który zobowiązuje ten sektor do zmniejszenia zużycia energii (poprzez inwestycje i badania naukowe). Ten środek zaradczy okazał się skuteczny w zakresie zmniejszenia zużycia energii w ogrodnictwie. Niniejszy środek nie jest zatem sprzeczny z celem podatku i nie jest niższy od poziomu stanowionego w dyrektywie w sprawie opodatkowania produktów energetycznych (2003/96/WE) Obniżenie podatku Szacowane maksymalne straty dochodów z powody ulgi podatkowej: 2008 r.: 161 mln EUR 2009 r.: 164 mln EUR 2010 r.: 166 mln EUR

C 169/3

Data przyjęcia decyzji Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc) Podstawa prawna Rodzaj środka pomocy Cel pomocy

Forma pomocy Budżet

Intensywność pomocy Czas trwania programu Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Skala ruchoma w zależności od zużycia energii — progi: 91 %, 84 %, 50 % oraz 0 % 2008-2010 Ogrodnictwo szklarniowe Ministerie van LNV Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland —

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 169 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C169 - 19 z 20084.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5248 — Carlyle/De La Rue Cash Systems Business) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C169 - 18 z 20084.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5245 — Wistron/Lite-On LCD Business) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C169 - 17 z 20084.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5146 — GE/Interbanca) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C169 - 16 z 20084.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5147 — Santander/GE Money Bank GmbH/GE Money OE/GE Capital Deutschland GmbH/GE Money Bank Limited) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C169 - 15 z 20084.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5139 — Empik/HDS/JV) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C169 - 14 z 20084.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5238 — Ineos/BASF Assets) (1)

 • Dz. U. C169 - 10 z 20084.7.2008

  Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w celu utworzenia listy przyszłych ekspertów wykonujących ekspertyzy dla „Fusion for Energy”

 • Dz. U. C169 - 8 z 20084.7.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dz. U. C169 - 5 z 20084.7.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C169 - 4 z 20084.7.2008

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.