Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 169 POZ 5

Tytuł:

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

Data ogłoszenia:2008-07-04


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 169 POZ 5

4.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 169/5

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 169/03)

Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną Podstawa prawna Rodzaj środka pomocy Budżet Maksymalna intensywność pomocy Data realizacji Czas trwania Cel pomocy Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc


XS 76/08 Zjednoczone Królestwo United Kingdom Food from Britain Export Promotion (Processing and marketing) Scheme

Agricultural Marketing Act 1983 as amended Program pomocy Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 5 mln GBP Zgodnie z artykułem 4 ust. 2–6 i art. 5 rozporządzenia 1.4.2008 31.3.2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, produkcja artykułów spożywczych i napojów Department for Environment Food and Rural Affairs 9 Millbank c/o 17 Smith Square London SW1P 3JR United Kingdom

Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną Podstawa prawna Rodzaj środka pomocy

XS 78/08 Niderlandy Gelderland NedStack Fuel Cell Technology BV

Verordening (EG) nr. 70/2001, artikel 5bis Pomoc indywidualna

C 169/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.7.2008

Budżet Maksymalna intensywność pomocy Data realizacji Czas trwania Cel pomocy Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,13 mln EUR Zgodnie z artykułem 4 ust. 2–6 i art. 5 rozporządzenia 8.4.2008 31.12.2008 Małe i średnie przedsiębiorstwa Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana Provincie Gelderland Postbus 9090 6800 GX Arnhem Nederland

Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną Podstawa prawna

XS 79/08 Hiszpania Principado de Asturias (ES12) Convocatoria de subvenciones dirigidas a empresas del Principado de Asturias en el marco del programa Innova-IDEPA Resolución de 27 de febrero de 2008, del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a empresas del Principado de Asturias en el marco del programa Innova-IDEPA (publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias no 66 de 19 de marzo de 2008) Program pomocy Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 3 mln EUR Zgodnie z artykułem 4 ust. 2–6 i art. 5 rozporządzenia 1.6.2008 31.12.2011 Małe i średnie przedsiębiorstwa Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) Tel. (34) 985 980 020 Fax (34) 985 264 455 E-mail: victormgm@idepa.es Parque Tecnológico de Asturias, s/n E-33420 Llanera (Asturias)

Rodzaj środka pomocy Budżet Maksymalna intensywność pomocy Data realizacji Czas trwania Cel pomocy Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

XS 80/08 Włochy Campania Concessione degli aiuti alle PMI in attuazione della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006 nell'ambito dell'Accordo di programma quadro in materia di e-government e societą dell'informazione. Progetto metadistretto del settore ICT

4.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 169/7

Podstawa prawna Rodzaj środka pomocy Budżet Maksymalna intensywność pomocy Data realizacji Czas trwania Cel pomocy Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 e così come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004 Program pomocy Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 66 mln EUR Zgodnie z artykułem 4 ust. 2–6 i art. 5 rozporządzenia 15.4.2008 30.6.2008 Małe i średnie przedsiębiorstwa Inne usługi: I.C.T. Regione Campania, A.G.C. ricerca scientifica, settore ricerca scientifica Dirigente Dr. Giuseppe Russo Via Don Bosco, 9/e I-80141 Napoli Tel. (39) 081 796 84 49 giuseppe.russo@regione.campania.it

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 169 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C169 - 19 z 20084.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5248 — Carlyle/De La Rue Cash Systems Business) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C169 - 18 z 20084.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5245 — Wistron/Lite-On LCD Business) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C169 - 17 z 20084.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5146 — GE/Interbanca) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C169 - 16 z 20084.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5147 — Santander/GE Money Bank GmbH/GE Money OE/GE Capital Deutschland GmbH/GE Money Bank Limited) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C169 - 15 z 20084.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5139 — Empik/HDS/JV) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C169 - 14 z 20084.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5238 — Ineos/BASF Assets) (1)

 • Dz. U. C169 - 10 z 20084.7.2008

  Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w celu utworzenia listy przyszłych ekspertów wykonujących ekspertyzy dla „Fusion for Energy”

 • Dz. U. C169 - 8 z 20084.7.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dz. U. C169 - 4 z 20084.7.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C169 - 1 z 20084.7.2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.