Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 180-E POZ 202

Tytuł:

15. Skład Parlamentu

Data ogłoszenia:2008-07-17


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 180-E POZ 202

C 180 E/202

Czwartek, 22 maja 2008 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

17.7.2008

Alain Hutchinson, Raül Romeva i Rueda, Erik Meijer, Filip Kaczmarek, Marcin Libicki i Marios Matsakis przedstawili projekty rezolucji. Głos zabrali: John Bowis, w imieniu grupy PPE-DE, i Glyn Ford, w imieniu grupy PSE. Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eija-Riitta Korhola i Ewa Tomaszewska. Głos zabrał Louis Michel (członek Komisji). Debata została zamknięta. Głosowanie: pkt 16.3 protokołu z dnia 22.05.2008.


15. Skład Parlamentu

Właściwe władze włoskie poinformowały o wyborze Raffaele Lombardo na stanowisko niepołączalne ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego zgodnie z art.7, ust 3, aktu dotyczącego wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich. Parlament przyjmuje do wiadomości tę informację i zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu stwierdza wakat mandatu ze skutkiem w dniu 22 maja 2008r., Właściwe organy włoskie powiadomiły o powołaniu Sebastiano Sanzarello w miejsce Raffaele Lombardo na posła do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 22.05.2008. Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Sebastiano Sanzarello bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

16. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku „Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu. Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

16.1. Sudan i Międzynarodowy Trybunał Karny (głosowanie)

Projekty rezolucji: B6-0240/2008, B6-0254/2008, B6-0255/2008, B6-0256/2008, B6-0257/2008 i B6-0258/2008 (Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14) PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0240/2008 (zastępujący B6-0240/2008, B6-0254/2008, i B6-0258/2008): złożony przez następujących posłów: — Jürgen Schröder, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten i Michael Gahler, w imieniu grupy PPE-DE, — Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Marie-Arlette Carlotti, Josep Borrell Fontelles i Emilio Menéndez del Valle, w imieniu grupy PSE, B6-0255/2008, B6-0256/2008, B6-0257/2008

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 180-E POZ 202 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.