Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 180-E POZ 204

Tytuł:

17. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Data ogłoszenia:2008-07-17


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 180-E POZ 204

C 180 E/204

Czwartek, 22 maja 2008 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

17.7.2008

— Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock i Ana Maria Gomes, w imieniu grupy PSE, — Johan Van Hecke i Marios Matsakis, w imieniu grupy ALDE, — Raül Romeva i Rueda i Mikel Irujo Amezaga, w imieniu grupy Verts/ALE, — Ryszard Czarnecki, Ģirts Valdis Kristovskis, Adam Bielan i Ewa Tomaszewska, w imieniu grupy UEN, — Umberto Guidoni, w imieniu grupy GUE/NGL — Konrad Szymański, w imieniu grupy UEN złożył również podpis pod rezolucją RC-B6-0241/2008. Przyjęto (P6_TA(2008)0240)


17. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”. Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania. Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

18. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy ALDE Parlament zatwierdził następującą nominację: — Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE: Fabio Ciani

19. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Pozwolenie na sporządzenie sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 39 Regulaminu) komisja DEVE — Finansowanie działań innych niż oficjalna pomoc rozwojowa w krajach objętych zakresem obowiązywania rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 (2008/2117(INI)) (opinia: BUDG, AFET) (W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 15.05.2008) komisja ECON — Europejska inicjatywa na rzecz rozwoju mikrokredytów dla wsparcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (2008/2122(INI)) (opinia: FEMM, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, IMCO) (W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 15.05.2008)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 180-E POZ 204 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.