Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 19 POZ 1

Tytuł:

Powiadomienie przekazane przez Rumunię w sprawie wzajemności wizowej

Data ogłoszenia:2008-01-25


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 19 POZ 1

25.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 19/1

IV

(Zawiadomienia)

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

RADA

Powiadomienie przekazane przez Rumunię w sprawie wzajemności wizowej (1) (2008/C 19/01) Bruksela, 7 listopada 2007 r. Nr ref. 9752 Stałe Przedstawicielstwo Rumunii przy Unii Europejskiej składa wyrazy szacunku Sekretariatowi Generalnemu Rady Unii Europejskiej i w nawiązaniu do swojej noty werbalnej nr 1629 z dnia 21 lutego 2007 r. i na podstawie art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 851/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. w odniesieniu do mechanizmu wzajemności ma zaszczyt poinformować, że po wejściu w życie umowy między rządem Rumunii a rządem Federacyjnej Republiki Brazylii w sprawie zniesienia wiz od dnia 11 listopada 2007 r. obywatele rumuńscy są zwolnieni z obowiązku wizowego przy tranzycie i pobytach krótkoterminowych. Powiadomienie o podobnej treści zostało przesłane do Komisji Europejskiej. Korzystając z tej okazji, Stałe Przedstawicielstwo Rumunii przy Unii Europejskiej pragnie ponownie złożyć Radzie Unii Europejskiej wyrazy najwyższego szacunku.


(1) Niniejsze powiadomienie jest publikowane zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 851/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 141 z 4.6.2005, str. 3) zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. (Dz.U. L 81 z 21.3.2001, str. 1).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 19 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C19 - 22 z 200825.1.2008

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C19 - 21 z 200825.1.2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5015 — Sagard/BPEF/Fläkt Woods JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C19 - 19 z 200825.1.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C19 - 17 z 200825.1.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (1)

 • Dz. U. C19 - 14 z 200825.1.2008

  Procedura krajowa Włoch w zakresie przyznawania ograniczonych praw przewozowych

 • Dz. U. C19 - 13 z 200825.1.2008

  Postępowanie likwidacyjne — Decyzja o otwarciu postępowania likwidacyjnego wobec Hullberry Insurance Company Onderlinge Waarborgmaatschappij U.A. (Publikacja zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

 • Dz. U. C19 - 12 z 200825.1.2008

  Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 grudnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.(Decyzje podjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Radylub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady)

 • Dz. U. C19 - 4 z 200825.1.2008

  Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 grudnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

 • Dz. U. C19 - 3 z 200825.1.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C19 - 2 z 200825.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie mianowania irlandzkiego członka Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

 • Dz. U. C19A - 1 z 200825.1.2008

  Procedura selekcyjna w celu ustanowienia listy rezerwowej na stanowiska członków izb odwoławczych Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki towarowe i wzory) – VEXT/08/566/AD/BoA

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.