Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 24 POZ 6

Tytuł:

Informacja dotycząca skargi 2005/4316

Data ogłoszenia:2008-01-29


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 24 POZ 6

C 24/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Informacja dotycząca skargi 2005/4316 (2008/C 24/03)

29.1.2008

Komisja Europejska skierowała indywidualne odpowiedzi na 5 zarejestrowanych skarg pochodzących z Austrii i 6 zarejestrowanych skarg pochodzących z Niemiec, dotyczących przekroczenia dopuszczalnych wartości stężenia pyłu PM10 na niektórych obszarach lub w aglomeracjach w tych państwach członkowskich. W obu państwach wystąpienie tego zjawiska spowodowało najpierw indywidualne, a następnie masowe skargi. Potwierdzenie odbioru skarg zostało opublikowane w Dz.U. C 147 z 17.6.2005, str. 20, i Dz.U. C 233 z 22.9.2005, str. 2. Komisja informuje skarżących, że odpowiedź na wspomniane masowe skargi została opublikowana pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/environment/crime/pdf/letter_eu_server.pdf


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 24 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C24 - 16 z 200829.1.2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4979 — ACER/Packard Bell) (1)

 • Dz. U. C24 - 15 z 200829.1.2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5052 — INEOS/BP VAM & EtAc Business) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C24 - 14 z 200829.1.2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5027 — JBS/Cremonini/Inalca) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C24 - 13 z 200829.1.2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4945 — Arcelor/OFZ) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C24 - 12 z 200829.1.2008

  Zawiadomienie w sprawie zbliżającego się upływu terminu obowiązywania niektórych środków antydumpingowych

 • Dz. U. C24 - 11 z 200829.1.2008

  Komunikat Komisji na podstawie art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 — Zmiana przez Irlandię obowiązku użyteczności publicznej w zakresie regularnych połączeń lotniczych na terytorium Irlandii (1)

 • Dz. U. C24 - 7 z 200829.1.2008

  Dane do składania wniosków o podjęcie przez organy celne działań skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej

 • Dz. U. C24 - 5 z 200829.1.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C24 - 1 z 200829.1.2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C24A - 1 z 200829.1.2008

  Zaproszenie do zgłaszania kandydatur na stanowisko dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Finlandii (Pracownik na czas określony – grupa zaszeregowania AD12) – COM/2008/10055

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.