Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 282-A POZ 1

Tytuł:

Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych — 7. suplement do 26. pełnego wydania

Data ogłoszenia:2008-11-06


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 282-A POZ 1

6.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 282 A/1

II

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA

WSPÓLNY KATALOG ODMIAN GATUNKÓW ROŚLIN ROLNICZYCH 7. suplement do 26. pełnego wydania (2008/C 282 A/01) SPIS TREŚCI

Strona

Legenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lista gatunków roślin rolniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Buraki 1. 2. Beta vulgaris L. Burak cukrowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beta vulgaris L. Burak pastewny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Rośliny pastewne 6. 10. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Agrostis capillaris L. Mietlica pospolita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bromus sitchensis Trin. Stokłosa alaskańska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dactylis glomerata L. Kupkówka pospolita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Festuca arundinacea Schreber Kostrzewa trzcinowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Festuca ovina L. Kostrzewa owcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Festuca pratensis Hudson Kostrzewa łąkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Festuca rubra L. Kostrzewa czerwona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lolium multiflorum Lam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ssp. alternativum - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ssp. non alternativum - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. 19. 26. Lolium perenne L. Życica trwała (rajgras angielski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lolium × boucheanum Kunth Życica mieszańcowa (rajgras oldenburski) . . . . . . . . . . . . . . Poa pratensis L. Wiechlina łąkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3 4

4 4

5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7

C 282 A/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.11.2008

Strona

32. 33. 35. 38. 42. 46. 48. 50. 52. 53.

Lupinus angustifolius L. Łubin wąskolistny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lupinus luteus L. Łubin żółty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 7 7 8 8 8 8 8 9 9

Medicago sativa L. Lucerna siewna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pisum sativum L. (partim) Groch siewny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trifolium pratense L. Koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vicia faba L. (partim) Bobik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vicia sativa L. Wyka siewna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Brukiew pastewna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phacelia tanacetifolia Benth. Facelia błękitna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Rzodkiew oleista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Rośliny oleiste i włókniste

54. 57. 62. 63. 64. 66. 67.

Arachis hypogea L. Orzech ziemny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brassica napus L. (partim) Rzepak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gossypium spp. Bawełna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helianthus annuus L. Słonecznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 10 10 11 11 11 11

Linum usitatissimum L. Len zwyczajny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinapis alba L. Gorczyca biała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glycine max (L.) Merrill Soja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Rośliny zbożowe

68. 69.

Avena sativa L. Owies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hordeum vulgare L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - Jęczmień - dwurzędowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - Jęczmień - sześciorzędowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14

70. 72. 73. 76. 77. 78. 79. 80.

Oryza sativa L. Ryż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secale cereale L. Żyto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgo zwyczajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . × Triticosecale Wittm. Pszenżyto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. Pszenica zwyczajna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triticum durum Desf. Pszenica twarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triticum spelta L. Pszenica orkisz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zea mays L. Kukurydza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Ziemniaki

81.

Solanum tuberosum L. Ziemniak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 282-A POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.