Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 282-A POZ 3

Tytuł:

Legenda

Data ogłoszenia:2008-11-06


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 282-A POZ 3

6.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej LEGENDA

C 282 A/3

1.

Niniejszy 7. suplement do 26. pełnego wydania Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych (1) wprowadza zmiany, które wynikły z konieczności uwzględnienia otrzymanych przez Komisję informacji z państw członkowskich. Niniejszy suplement utrzymuje podziały przyjęte w 26. pełnym wydaniu. Można odnosić się do legendy tego wydania. Niniejszy suplement obejmuje okres do dnia 31 sierpnia 2008 r. Zmiany w porównaniu z 26. pełnym wydaniem są zaznaczone w kolumnie 4 w następujący sposób: — „(add.)” oznacza nową pozycję wprowadzoną do wspólnego katalogu, — „(mod.)” oznacza zmianę istniejącej pozycji. Wskazówki odnoszące się do tej pozycji w niniejszym suplemencie zastępują wskazówki obecne w 26. pełnym wydaniu, — „(del.)” oznacza, że wskazana pozycja wraz ze wskazówkami odnoszącymi się do niej została skreślona ze wspólnego katalogu.


2.

3. 4.

5.

Niniejszy suplement dotyczy notyfikowanych odmian, wobec których zastosowano przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/53/WE (2). W przypadku gdy numer podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmiany nie pojawia się w 26. pełnym wydaniu, jego nazwę i adres można otrzymać z instytucji wskazanej w wykazie dla odpowiedniego państwa członkowskiego lub państwa EFTA.

6.

(1) Dz.U. C 304 A z 15.12.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 282-A POZ 3 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.