Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 296 POZ 14

Tytuł:

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

Data ogłoszenia:2008-11-19


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 296 POZ 14

Strona 1 z 3
C 296/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.11.2008

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 296/05)

Pomoc nr Państwo członkowskie Region Nazwa programu pomocy lub nazwa firmy otrzymującej pomoc indywidualną Podstawa prawna

XT 74/08 Rzeczpospolita Polska Obszar całego kraju Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych Podstawę prawną stanowi 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO dla poszczególnych województw). Lista publikacji 16 RPO w załączniku I. Warunki udzielania pomocy określa: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. nr 185, poz. 1318) wydane na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. nr 140, poz. 984)


Planowane w ramach programu roczne wydatki lub całościowa kwota przyznanej firmie pomocy indywidualnej

Program pomocy

Roczna całościowa kwota

EFRR: 21 880 883 EUR Budżet państwa: 2 897 329 EUR Razem: 24 778 212 EUR

Gwarantowane pożyczki Pomoc indywidualna Całościowa kwota Gwarantowane pożyczki Maksymalna intensywność pomocy Data wykonania Okres trwania systemu lub indywidualnej pomocy Cel pomocy Zgodnie z artykułem 4 ust. 2-7 rozporządzenia

— — — Tak

25 października 2007 r. (wejście w życie rozporządzenia) Do dnia 31 grudnia 2008 r. Szkolenie ogólne Szkolenie szczególne Nie Tak Tak

Sektory gospodarcze, których pomoc dotyczy Nazwa i adres władzy przyznającej pomoc

Wszystkie sektory, które mogą się ubiegać o pomoc szkoleniową

Zgodnie z art. 21. ust. 2 podmiotami udzielającymi pomocy spełniającej przesłanki określone w art. 87 ust. 1 TWE są instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące albo instytucje wdrażające. Wykaz wszystkich instytucji w załączniku II

Wskazać adres internetowy opublikowanego programu pomocy Duża pomoc indywidualna

Wykaz adresów w załączniku III Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak

19.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁACZNIK I Lista publikacji podstaw prawnych programu pomocowego

C 296/15

RPO woj.

Publikacja w woj. Dzienniku Urzędowym

Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Łódzkie Lubelskie Lubuskie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, 12.10.2007, No 252, item 2902 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 20.12.2007, No 152 item 2735 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego, 22.12.2007, No 395, item 4133 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego, 20.3.2008, No 37, item 1209 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego, 6.12.2007, No 134, item 1907 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego, 25.1.2008, No 59, item 434 Nie zamieszczono komunikatu Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego, 27.11.2007, No 87, item 2764 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego, 7.12.2007, No 103, item 2334 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego, 7.12.2007, No 265, item 2858 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego, 14.12.2007, No 164, item 3344 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego, 2.10.2007, No 164, item 3036 Wojewódzki Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego, 22.1.2008, No 12, item 190 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 6.12.2007, No 188, item 2403 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, 26.11.2007, No 169, item 3712 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, 10.6.2008, No 54, item 1237.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 296 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C296 - 28 z 200819.11.2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5222 — Sofinco/Banco Popolare/Agos/Ducato) (1)

 • Dz. U. C296 - 27 z 200819.11.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5339 — Santander/LASG/DCS) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C296 - 26 z 200819.11.2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5102 — Danfoss/VKR Holding/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C296 - 25 z 200819.11.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5364 — Iberia/Vueling/Clickair) (1)

 • Dz. U. C296 - 24 z 200819.11.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5402 — Caja Navarra/Aegon/Can Soluciones De Salud) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C296 - 23 z 200819.11.2008

  Ogłoszenie o konkursie otwartym EPSO/AST/75/08

 • Dz. U. C296 - 21 z 200819.11.2008

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach programów prac na 2008 r. i 2009 r. siódmego programu ramowego WE na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji oraz w ramach programu prac na 2009 r. siódmego programu ramowego Euratom działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej

 • Dz. U. C296 - 3 z 200819.11.2008

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C296 - 2 z 200819.11.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C296 - 1 z 200819.11.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5233 — APMM/Swift Tankers Pool) (1)

 • Dz. U. C296 - 1 z 200819.11.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5243 — CVC/RAG/Evonik) (1)

 • Dz. U. C296 - 0 z 200819.11.2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.