Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 297-A POZ 1

Tytuł:

Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych — 27. pełne wydanie

Data ogłoszenia:2008-11-20


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 297-A POZ 1

Strona 1 z 5
20.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 297 A/1

II

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA

WSPÓLNY KATALOG ODMIAN GATUNKÓW ROŚLIN ROLNICZYCH 27. pełne wydanie (2008/C 297 A/01) SPIS TREŚCI

Strona

Legenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lista gatunków roślin rolniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Buraki 1. 2. Beta vulgaris L. Burak cukrowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beta vulgaris L. Burak pastewny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Rośliny pastewne 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Agrostis canina L. Mietlica psia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agrostis gigantea Roth. Mietlica biaława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agrostis stolonifera L. Mietlica rozłogowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agrostis capillaris L. Mietlica pospolita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alopecurus pratensis L. Wyczyniec łąkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv., ex J.S. et K.B. Presl. Rajgras wyniosły . . . . . . . . . . . . . Bromus catharticus Vahl Stokłosa uniolowata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bromus sitchensis Trin. Stokłosa alaskańska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cynodon dactylon (L.) Pers. Cynodon palczasty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dactylis glomerata L. Kupkówka pospolita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Festuca arundinacea Schreber Kostrzewa trzcinowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Festuca ovina L. Kostrzewa owcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Festuca pratensis Hudson Kostrzewa łąkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


7 10

10 47

51 51 51 53 54 54 55 55 55 55 59 64 66

C 297 A/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.11.2008

Strona

16.

Festuca rubra L. Kostrzewa czerwona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68 77 78 78 82 88 114 117 117 117 120 120 121 121 126 127 127 127 128 129 130 131 131 141 142 142 154 155 156 157 162 166 166 167 171 171 175 175

16A. × Festulolium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. Lolium multiflorum Lam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Ssp. alternativum - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ssp. non alternativum - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Lolium perenne L. Życica trwała (rajgras angielski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lolium × boucheanum Kunth Życica mieszańcowa (rajgras oldenburski) . . . . . . . . . . . . . . . Phalaris aquatica L. Mozga Hardinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phleum bertolonii DC. Tymotka kolankowata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phleum pratense L. Tymotka łąkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poa annua L. Wiechlina roczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poa nemoralis L. Wiechlina gajowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poa palustris L. Wiechlina błotna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 297-A POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.