Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 323-E POZ 55

Tytuł:

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołów zmieniających umowy dotyczące pewnych aspektów przewozów lotniczych między Wspólnotą Europejską a rządem Gruzji, Republiką Libanu, Republiką Malediwów, Republiką Mołdowy, Republiki Singapuru oraz Wschodnią Republiką Urugwaju w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0366 — C6-0265/2007 — 2007/0125(CNS))

Data ogłoszenia:2008-12-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 323-E POZ 55

18.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 323 E/55

Wtorek, 11 grudnia 2007 r.

P6_TA(2007)0579

Umowy dotyczące przewozów lotniczych WE/Gruzja, Liban, Malediwy, Mołdowa, Singapur oraz Urugwaj *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołów zmieniających umowy dotyczące pewnych aspektów przewozów lotniczych między Wspólnotą Europejską a rządem Gruzji, Republiką Libanu, Republiką Malediwów, Republiką Mołdowy, Republiki Singapuru oraz Wschodnią Republiką Urugwaju w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0366 — C6-0265/2007 — 2007/0125(CNS)) (Procedura konsultacji) Parlament Europejski, — uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2007)0366), — uwzględniając art. 80 ust. 2 oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, pierwsze zdanie traktatu WE, — uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0265/2007), — uwzględniając art. 51, art. 83 ust. 7 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu, — uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A6-0456/2007),


1.

zatwierdza zawarcie protokołów;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego stanowiska Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich i rządowi Gruzji, Republiki Libanu, Republiki Malediwów, Republiki Mołdowy, rządowi Republiki Singapuru i Wschodniej Republice Urugwaj.

P6_TA(2007)0580

Dostowanie załącznika VIII do aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dostosowującej załącznik VIII do aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii (COM(2007)0594 — C6-0405/2007 — 2007/0217(CNS)) (Procedura konsultacji) Parlament Europejski, — uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0594), — uwzględniając art. 34 ust. 4 aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0405/2007),

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 323-E POZ 55 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C323E - 536 z 200818.12.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C323E - 535 z 200818.12.2008

  6. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C323E - 535 z 200818.12.2008

  7. Kalendarz następnych posiedzeń

 • Dz. U. C323E - 535 z 200818.12.2008

  8. Przerwa w obradach

 • Dz. U. C323E - 534 z 200818.12.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C323E - 534 z 200818.12.2008

  1. Wznowienie sesji

 • Dz. U. C323E - 534 z 200818.12.2008

  2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C323E - 534 z 200818.12.2008

  3. Skład grup politycznych

 • Dz. U. C323E - 534 z 200818.12.2008

  4. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2008 ze zmianami Rady (wszystkie sekcje) (podpisanie)

 • Dz. U. C323E - 534 z 200818.12.2008

  5. Wyniki posiedzenia Rady Europejskiej z 13-14 grudnia 2007 r. w Brukseli – Półrocze działań prezydencji portugalskiej (debata)

 • Dz. U. C323E - 531 z 200818.12.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie sprawieliwości dla „kobiet do towarzystwa” (niewolnice seksualne w Azji podczas II wojny światowej)

 • Dz. U. C323E - 529 z 200818.12.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie praw kobiet w Arabii Saudyjskiej

 • Dz. U. C323E - 526 z 200818.12.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie Czadu wschodniego

 • Dz. U. C323E - 520 z 200818.12.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie stosunków gospodarczych i handlowych z Koreą (2007/2186(INI))

 • Dz. U. C323E - 517 z 200818.12.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie przyszłości sektora tekstylnego po roku 2007

 • Dz. U. C323E - 508 z 200818.12.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzania aktywami II (2007/2200(INI))

 • Dz. U. C323E - 505 z 200818.12.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (2007/2199(INI))

 • Dz. U. C323E - 503 z 200818.12.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie katastrof statków w Cieśninie Kerczeńskiej na Morzu Czarnym oraz związane z tym skażenie ropą

 • Dz. U. C323E - 497 z 200818.12.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Republiką Czarnogóry z drugiej strony

 • Dz. U. C323E - 494 z 200818.12.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie walki z rosnącym ekstremizmem w Europie

 • Dz. U. C323E - 489 z 200818.12.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie w sprawie stosunków między UE a Chinami

 • Dz. U. C323E - 485 z 200818.12.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie dziesiątej rocznicy konwencji ottawskiej z roku 1997 w sprawie zakazu użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu

 • Dz. U. C323E - 470 z 200818.12.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie właściwości, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (COM(2005)0649 — C6-0079/2006 — 2005/0259(CNS))

 • Dz. U. C323E - 469 z 200818.12.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 21/2004 w sprawie daty wprowadzenia elektronicznej identyfikacji owiec i kóz (COM(2007)0710 — C6-0448/2007 — 2007/0244(CNS))

 • Dz. U. C323E - 468 z 200818.12.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady odnoszącej się do zawarcia umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Radą Europy w sprawie współpracy między Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej a Radą Europy (COM(2007)0478 — C6-0311/2007 — 2007/0173(CNS))

 • Dz. U. C323E - 467 z 200818.12.2008

  DEKLARACJA W SPRAWIE WDROŻENIA DEKLARACJI NR 4 I 5 W SPRAWIE REGULARNEGO DIALOGU POLITYCZNEGO NA TEMAT DEMOKRATYCZNEJ KONTROLI I DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH

 • Dz. U. C323E - 467 z 200818.12.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Republiką Czarnogóry z drugiej strony (COM(2007)0350 — C6-0463/2007 — 2007/0123(AVC))

 • Dz. U. C323E - 464 z 200818.12.2008

  WSPÓLNE OŚWIADCZENIE W SPRAWIE FINANSOWANIA EUROPEJSKICH PROGRAMÓW GNSS (EGNOS GALILEO) I FINANSOWANIA EUROPEJSKIEGO INSTYTUTU TECHNOLOGII

 • Dz. U. C323E - 462 z 200818.12.2008

  ZMIENIONE USTALENIA ROBOCZE DOTYCZĄCE AGENCJI WYKONAWCZYCH

 • Dz. U. C323E - 454 z 200818.12.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 po zmianach wprowadzonych przez Radę (wszystkie sekcje) (15717/2007 — C6-0436/2007 — 2007/2019(BUD) — 2007/2019B(BUD)) oraz pism w sprawie poprawek nr 1/2008 (13659/2007 — C6-0341/2007) i 2/2008 (15716/2007 — C6-0435/2007) do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. C323E - 453 z 200818.12.2008

  28. RC B6-0525/2007 — Sprawiedliwość dla „kobiet do towarzystwa” — Rezolucja

 • Dz. U. C323E - 452 z 200818.12.2008

  27. RC B6-0527/2007 — Czad wschodni — Ust. 4

 • Dz. U. C323E - 451 z 200818.12.2008

  26. RC B6-0495/2007 — Wyroby tekstylne — Popr. 12

 • Dz. U. C323E - 449 z 200818.12.2008

  25. RC B6-0495/2007 — Wyroby tekstylne — Popr. 11

 • Dz. U. C323E - 448 z 200818.12.2008

  24. RC B6-0495/2007 — Wyroby tekstylne — Popr. 10

 • Dz. U. C323E - 446 z 200818.12.2008

  23. RC B6-0495/2007 — Wyroby tekstylne — Popr. 8

 • Dz. U. C323E - 445 z 200818.12.2008

  22. RC B6-0495/2007 — Wyroby tekstylne — Popr. 6

 • Dz. U. C323E - 443 z 200818.12.2008

  21. RC B6-0512/2007 — Walka z rosnącym ekstremizmem w Europie — Rezolucja

 • Dz. U. C323E - 442 z 200818.12.2008

  20. RC B6-0512/2007 — Walka z rosnącym ekstremizmem w Europie — Popr. 6

 • Dz. U. C323E - 440 z 200818.12.2008

  19. RC B6-0512/2007 — Walka z rosnącym ekstremizmem w Europie — Popr. 5

 • Dz. U. C323E - 439 z 200818.12.2008

  18. RC B6-0512/2007 — Walka z rosnącym ekstremizmem w Europie — Popr. 4

 • Dz. U. C323E - 437 z 200818.12.2008

  17. RC B6-0512/2007 — Walka z rosnącym ekstremizmem w Europie — Popr. 3

 • Dz. U. C323E - 436 z 200818.12.2008

  16. RC B6-0512/2007 — Walka z rosnącym ekstremizmem w Europie — Popr. 1

 • Dz. U. C323E - 434 z 200818.12.2008

  15. RC B6-0512/2007 — Walka z rosnącym ekstremizmem w Europie — Popr. 2

 • Dz. U. C323E - 432 z 200818.12.2008

  14. RC B6-0512/2007 — Walka z rosnącym ekstremizmem w Europie — Popr. 12

 • Dz. U. C323E - 430 z 200818.12.2008

  13. RC B6-0512/2007 — Walka z rosnącym ekstremizmem w Europie — Popr. 11

 • Dz. U. C323E - 429 z 200818.12.2008

  12. RC B6-0512/2007 — Walka z rosnącym ekstremizmem w Europie — Popr. 19

 • Dz. U. C323E - 427 z 200818.12.2008

  11. RC B6-0512/2007 — Walka z rosnącym ekstremizmem w Europie — Popr. 18

 • Dz. U. C323E - 425 z 200818.12.2008

  10. RC B6-0512/2007 — Walka z rosnącym ekstremizmem w Europie — Popr. 10

 • Dz. U. C323E - 424 z 200818.12.2008

  9. RC B6-0512/2007 — Walka z rosnącym ekstremizmem w Europie — Popr. 9

 • Dz. U. C323E - 422 z 200818.12.2008

  8. RC B6-0512/2007 — Walka z rosnącym ekstremizmem w Europie — Popr. 8

 • Dz. U. C323E - 421 z 200818.12.2008

  7. RC B6-0512/2007 — Walka z rosnącym ekstremizmem w Europie — Popr. 14

 • Dz. U. C323E - 419 z 200818.12.2008

  6. RC B6-0512/2007 — Walka z rosnącym ekstremizmem w Europie — Popr. 7

 • Dz. U. C323E - 417 z 200818.12.2008

  5. RRC-B6-0518/2007 — Konwencja z Ottawy — Popr. 1

 • Dz. U. C323E - 416 z 200818.12.2008

  4. Sprawozdanie: Adamou A6-0443/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C323E - 414 z 200818.12.2008

  3. Sprawozdanie: Virrankoski-Itälä A6-0492/2007 — Popr. 9

 • Dz. U. C323E - 412 z 200818.12.2008

  2. Sprawozdanie: Virrankoski-Itälä A6-0492/2007 — Popr. 8

 • Dz. U. C323E - 411 z 200818.12.2008

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C323E - 411 z 200818.12.2008

  1. Sprawozdanie: Virrankoski-Itälä A6-0492/2007 — Popr. 6

 • Dz. U. C323E - 409 z 200818.12.2008

  17. Prawa kobiet w Arabii Saudyjskiej

 • Dz. U. C323E - 409 z 200818.12.2008

  18. Sprawiedliwość dla „kobiet do towarzystwa”

 • Dz. U. C323E - 408 z 200818.12.2008

  16. Czad wschodni

 • Dz. U. C323E - 407 z 200818.12.2008

  15. Stosunki gospodarcze i handlowe z Koreą

 • Dz. U. C323E - 406 z 200818.12.2008

  14. Wyroby tekstylne

 • Dz. U. C323E - 405 z 200818.12.2008

  11. W sprawie zatonięć statków w Cieśninie Kerczeńskiej na Morzu Czarnym

 • Dz. U. C323E - 405 z 200818.12.2008

  12. Systemy gwarancji depozytów

 • Dz. U. C323E - 405 z 200818.12.2008

  13. Systemy gwarancji depozytów

 • Dz. U. C323E - 404 z 200818.12.2008

  10. Czarnogóra

 • Dz. U. C323E - 403 z 200818.12.2008

  9. Walka z rosnącym ekstremizmem w Europe

 • Dz. U. C323E - 402 z 200818.12.2008

  8. Szczyt UE/Chiny – Dialog w sprawie praw człowieka UE/Chiny

 • Dz. U. C323E - 401 z 200818.12.2008

  5. Data wprowadzenia elektronicznej identyfikacji owiec i kóz *

 • Dz. U. C323E - 401 z 200818.12.2008

  6. Właściwość oraz współpraca w zakresie zobowiązań alimentacyjnych *

 • Dz. U. C323E - 401 z 200818.12.2008

  7. Dziesiąta rocznica konwencji z Ottawy w sprawie zakazu używania min przeciwpiechotnych

 • Dz. U. C323E - 400 z 200818.12.2008

  2. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2008 ze zmianami Rady (wszystkie sekcje)

 • Dz. U. C323E - 400 z 200818.12.2008

  3. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Republika Czarnogóry ***

 • Dz. U. C323E - 400 z 200818.12.2008

  4. Współpraca między Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej a Radą Europy *

 • Dz. U. C323E - 388 z 200818.12.2008

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C323E - 388 z 200818.12.2008

  1. Projekt budżetu ogólnego – rok budżetowy 2008, zmieniony przez Radę (wszystkie sekcje)

 • Dz. U. C323E - 386 z 200818.12.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C323E - 385 z 200818.12.2008

  18. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

 • Dz. U. C323E - 385 z 200818.12.2008

  19. Kalendarz następnych posiedzeń

 • Dz. U. C323E - 385 z 200818.12.2008

  20. Przerwa w obradach

 • Dz. U. C323E - 384 z 200818.12.2008

  17. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C323E - 381 z 200818.12.2008

  16. Przesunięcie środków

 • Dz. U. C323E - 380 z 200818.12.2008

  15. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

 • Dz. U. C323E - 379 z 200818.12.2008

  13. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C323E - 379 z 200818.12.2008

  14. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C323E - 378 z 200818.12.2008

  12. 3. Sprawiedliwość dla „kobiet do towarzystwa” (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 377 z 200818.12.2008

  12. Głosowanie

 • Dz. U. C323E - 377 z 200818.12.2008

  12. 1. Czad wschodni (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 377 z 200818.12.2008

  12. 2. Prawa kobiet w Arabii Saudyjskiej (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 376 z 200818.12.2008

  10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C323E - 376 z 200818.12.2008

  11. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

 • Dz. U. C323E - 376 z 200818.12.2008

  11. 1. Czad wschodni

 • Dz. U. C323E - 376 z 200818.12.2008

  11. 2. Prawa kobiet w Arabii Saudyjskiej

 • Dz. U. C323E - 376 z 200818.12.2008

  11. 3. Sprawiedliwość dla „kobiet do towarzystwa”

 • Dz. U. C323E - 375 z 200818.12.2008

  6. 15. Stosunki gospodarcze i handlowe z Koreą (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 375 z 200818.12.2008

  7. Harmonogram okresów sesyjnych

 • Dz. U. C323E - 375 z 200818.12.2008

  8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C323E - 375 z 200818.12.2008

  9. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C323E - 374 z 200818.12.2008

  6. 13. Zarządzanie aktywami II (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 374 z 200818.12.2008

  6. 14. Wyroby tekstylne (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 373 z 200818.12.2008

  6. 9. Walka z rosnącym ekstremizmem w Europie (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 373 z 200818.12.2008

  6. 10. Czarnogóra (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 373 z 200818.12.2008

  6. 11. Zanieczyszczenie spowodowane wyciekiem ropy na morzu Czarnym i Azowskim wskutek katastrof statków (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 373 z 200818.12.2008

  6. 12. Systemy gwarancji depozytów (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 372 z 200818.12.2008

  6. 7. Dziesiąta rocznica konwencji z Ottawy w sprawie zakazu używania min przeciwpiechotnych (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 372 z 200818.12.2008

  6. 8. Szczyt UE/Chiny – Dialog w sprawie praw człowieka UE/Chiny (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 371 z 200818.12.2008

  6. 4. Współpraca między Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej a Radą Europy * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 371 z 200818.12.2008

  6. 5. Data wprowadzenia elektronicznej identyfikacji owiec i kóz * (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 371 z 200818.12.2008

  6. 6. Właściwość oraz współpraca w zakresie zobowiązań alimentacyjnych * (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 370 z 200818.12.2008

  6. 2. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2008 ze zmianami Rady (wszystkie sekcje) (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 370 z 200818.12.2008

  6. 3. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Republika Czarnogóry *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 369 z 200818.12.2008

  6. 1. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2008 ze zmianami Rady (wszystkie sekcje) (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 368 z 200818.12.2008

  5. Stosunki gospodarcze i handlowe z Koreą (debata)

 • Dz. U. C323E - 368 z 200818.12.2008

  6. Głosowanie

 • Dz. U. C323E - 367 z 200818.12.2008

  4. Wyroby tekstylne (debata)

 • Dz. U. C323E - 366 z 200818.12.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C323E - 366 z 200818.12.2008

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C323E - 366 z 200818.12.2008

  2. Działania podjęte w wyniku rezolucji Parlamentu

 • Dz. U. C323E - 366 z 200818.12.2008

  3. Dziesiąta rocznica konwencji z Ottawy w sprawie zakazu używania min przeciwpiechotnych (złożone projekty rezolucji)

 • Dz. U. C323E - 364 z 200818.12.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie europejskiego prawa umów

 • Dz. U. C323E - 361 z 200818.12.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym

 • Dz. U. C323E - 355 z 200818.12.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie programu działalności legislacyjnej i prac Komisji na 2008 r.

 • Dz. U. C323E - 349 z 200818.12.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie walki z terroryzmem

 • Dz. U. C323E - 347 z 200818.12.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (przekształcenie) (COM(2006)0760 — C6-0043/2007 — 2006/0253(CNS))

 • Dz. U. C323E - 279 z 200818.12.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz zmieniającego niektóre rozporządzenia (COM(2007)0372 — C6-0254/2007 — 2007/0138(CNS))

 • Dz. U. C323E - 277 z 200818.12.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 grudnia 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2008/ …/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorów

 • Dz. U. C323E - 276 z 200818.12.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (COM(2007)0368 — C6-0200/2007 — 2007/0128(COD))

 • Dz. U. C323E - 276 z 200818.12.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorów (COM(2004)0582 — C6-0119/2004 — 2004/0203(COD))

 • Dz. U. C323E - 275 z 200818.12.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającego dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (10537/3/2007 — C6-0353/2007 — 2005/0228(COD))

 • Dz. U. C323E - 275 z 200818.12.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 12 grudnia 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE

 • Dz. U. C323E - 271 z 200818.12.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (2007/2109(INI))

 • Dz. U. C323E - 266 z 200818.12.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (COM(2007)0268 — C6-0203/2007 — 2007/0095(CNS))

 • Dz. U. C323E - 265 z 200818.12.2008

  ZAŁĄCZNIK II

 • Dz. U. C323E - 264 z 200818.12.2008

  DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 18 GRUDNIA 2007 R.ZMIENIAJĄCA POROZUMIENIE MIĘDZYINSTYTUCJONALNE Z DNIA 17 MAJA 2006 R. W SPRAWIE DYSCYPLINY BUDŻETOWEJ I NALEŻYTEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W ZAKRESIE WIELOLETNICH RAM FINANSOWYCH

 • Dz. U. C323E - 263 z 200818.12.2008

  DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 18 GRUDNIA 2007 R. W SPRAWIE URUCHOMIENIA INSTRUMENTU ELASTYCZNOŚCI

 • Dz. U. C323E - 263 z 200818.12.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych (COM(2007)0783 — C6-0321/2007 — 2007/2213(ACI))

 • Dz. U. C323E - 261 z 200818.12.2008

  DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 18 GRUDNIA 2007 R. W SPRAWIE URUCHOMIENIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU DOSTOSOWANIA DO GLOBALIZACJI

 • Dz. U. C323E - 261 z 200818.12.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności (COM(2007)0786 — C6-0450/2007 — 2007/2273(ACI))

 • Dz. U. C323E - 260 z 200818.12.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (COM(2007)0600 — C6-0343/2007 — 2007/2226(ACI))

 • Dz. U. C323E - 259 z 200818.12.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich reprezentowanych w Radzie Unii Europejskiej w sprawie zawarcia euro-śródziemnomorskiej umowy lotniczej między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony (COM(2006)0145 — C6-0333/2007 — 2006/0048 (CNS))

 • Dz. U. C323E - 259 z 200818.12.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. dotycząca zawarcia protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską umowę dotyczącą usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Bułgarii i Rumunii (COM(2007)0495 — C6-0330/2007 — 2007/0181(CNS))

 • Dz. U. C323E - 257 z 200818.12.2008

  50. RC B6-0500/2007 — Program Komisji 2008 — Ust. 16

 • Dz. U. C323E - 256 z 200818.12.2008

  49. RC B6-0500/2007 — Program Komisji 2008 — Ust. 4

 • Dz. U. C323E - 254 z 200818.12.2008

  48. B6-0514/2007 — Walka z terroryzmem — Rezolucja

 • Dz. U. C323E - 252 z 200818.12.2008

  47. B6-0514/2007 — Walka z terroryzmem — Pp L

 • Dz. U. C323E - 251 z 200818.12.2008

  46. B6-0514/2007 — Walka z terroryzmem — Popr. 11

 • Dz. U. C323E - 249 z 200818.12.2008

  45. B6-0514/2007 — Walka z terroryzmem — Popr. 33

 • Dz. U. C323E - 247 z 200818.12.2008

  44. B6-0514/2007 — Walka z terroryzmem — Popr. 28

 • Dz. U. C323E - 245 z 200818.12.2008

  43. B6-0514/2007 — Walka z terroryzmem — Popr. 27

 • Dz. U. C323E - 244 z 200818.12.2008

  42. B6-0514/2007 — Walka z terroryzmem — Popr. 26

 • Dz. U. C323E - 242 z 200818.12.2008

  41. B6-0514/2007 — Walka z terroryzmem — Pp A - 5

 • Dz. U. C323E - 240 z 200818.12.2008

  40. B6-0514/2007 — Walka z terroryzmem — Popr. 2

 • Dz. U. C323E - 238 z 200818.12.2008

  39. B6-0514/2007 — Walka z terroryzmem — Ust. 36

 • Dz. U. C323E - 237 z 200818.12.2008

  38. B6-0514/2007 — Walka z terroryzmem — Popr. 5

 • Dz. U. C323E - 235 z 200818.12.2008

  37. B6-0514/2007 — Walka z terroryzmem — Popr. 34

 • Dz. U. C323E - 233 z 200818.12.2008

  36. B6-0514/2007 — Walka z terroryzmem — Ust. 1

 • Dz. U. C323E - 231 z 200818.12.2008

  35. Sprawozdanie: Castiglione A6-0477/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C323E - 229 z 200818.12.2008

  34. Sprawozdanie: Castiglione A6-0477/2007 — Zmieniony wniosek Komisji

 • Dz. U. C323E - 228 z 200818.12.2008

  33. Sprawozdanie: Castiglione A6-0477/2007 — Popr. 319

 • Dz. U. C323E - 226 z 200818.12.2008

  32. Sprawozdanie: Castiglione A6-0477/2007 — Popr. 36

 • Dz. U. C323E - 224 z 200818.12.2008

  31. Sprawozdanie: Castiglione A6-0477/2007 — Popr. 33

 • Dz. U. C323E - 222 z 200818.12.2008

  30. Sprawozdanie: Castiglione A6-0477/2007 — Popr. 271/3

 • Dz. U. C323E - 221 z 200818.12.2008

  29. Sprawozdanie: Castiglione A6-0477/2007 — Popr. 271/2

 • Dz. U. C323E - 219 z 200818.12.2008

  28. Sprawozdanie: Castiglione A6-0477/2007 — Popr. 271/1

 • Dz. U. C323E - 217 z 200818.12.2008

  27. Sprawozdanie: Castiglione A6-0477/2007 — Popr. 293/3

 • Dz. U. C323E - 215 z 200818.12.2008

  26. Sprawozdanie: Castiglione A6-0477/2007 — Popr. 293/2

 • Dz. U. C323E - 214 z 200818.12.2008

  25. Sprawozdanie: Castiglione A6-0477/2007 — Popr. 293/1

 • Dz. U. C323E - 212 z 200818.12.2008

  24. Sprawozdanie: Castiglione A6-0477/2007 — Popr. 347

 • Dz. U. C323E - 210 z 200818.12.2008

  23. Sprawozdanie: Castiglione A6-0477/2007 — Popr. 314

 • Dz. U. C323E - 208 z 200818.12.2008

  22. Sprawozdanie: Castiglione A6-0477/2007 — Popr. 313

 • Dz. U. C323E - 206 z 200818.12.2008

  21. Sprawozdanie: Castiglione A6-0477/2007 — Popr. 312

 • Dz. U. C323E - 205 z 200818.12.2008

  20. Sprawozdanie: Castiglione A6-0477/2007 — Popr. 330

 • Dz. U. C323E - 203 z 200818.12.2008

  19. Sprawozdanie: Castiglione A6-0477/2007 — Popr. 328

 • Dz. U. C323E - 201 z 200818.12.2008

  18. Sprawozdanie: Castiglione A6-0477/2007 — Popr. 305

 • Dz. U. C323E - 199 z 200818.12.2008

  17. Sprawozdanie: Castiglione A6-0477/2007 — Popr. 327

 • Dz. U. C323E - 198 z 200818.12.2008

  16. Sprawozdanie: Castiglione A6-0477/2007 — Popr. 326

 • Dz. U. C323E - 196 z 200818.12.2008

  15. Sprawozdanie: Castiglione A6-0477/2007 — Popr. 304

 • Dz. U. C323E - 194 z 200818.12.2008

  14. Sprawozdanie: Castiglione A6-0477/2007 — Popr. 294

 • Dz. U. C323E - 192 z 200818.12.2008

  13. Sprawozdanie: Castiglione A6-0477/2007 — Popr. 310

 • Dz. U. C323E - 190 z 200818.12.2008

  12. Sprawozdanie: Castiglione A6-0477/2007 — Popr. 282

 • Dz. U. C323E - 189 z 200818.12.2008

  11. Sprawozdanie: Castiglione A6-0477/2007 — Popr. 270

 • Dz. U. C323E - 187 z 200818.12.2008

  10. Sprawozdanie: Castiglione A6-0477/2007 — Popr. 233

 • Dz. U. C323E - 185 z 200818.12.2008

  9. Sprawozdanie: Castiglione A6-0477/2007 — Popr. 149

 • Dz. U. C323E - 183 z 200818.12.2008

  8. Sprawozdanie: Castiglione A6-0477/2007 — Popr. 132

 • Dz. U. C323E - 182 z 200818.12.2008

  7. Sprawozdanie: Castiglione A6-0477/2007 — Popr. 108

 • Dz. U. C323E - 180 z 200818.12.2008

  6. Sprawozdanie: Castiglione A6-0477/2007 — Popr. 315

 • Dz. U. C323E - 178 z 200818.12.2008

  5. Sprawozdanie: Lehne A6-0453/2007 — Popr. 7

 • Dz. U. C323E - 176 z 200818.12.2008

  4. Sprawozdanie: Lehne A6-0453/2007 — Popr. 6

 • Dz. U. C323E - 175 z 200818.12.2008

  3. Sprawozdanie: Guerreiro A6-0467/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C323E - 173 z 200818.12.2008

  2. Sprawozdanie: Guerreiro A6-0467/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C323E - 172 z 200818.12.2008

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C323E - 172 z 200818.12.2008

  1. Sprawozdanie: Böge A6-0485/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C323E - 171 z 200818.12.2008

  16. Europejskie prawo umów

 • Dz. U. C323E - 170 z 200818.12.2008

  15. Porozumienia o partnerstwie gospodarczym

 • Dz. U. C323E - 169 z 200818.12.2008

  14. Program legislacyjny i roboczy Komisji

 • Dz. U. C323E - 166 z 200818.12.2008

  12. Podatki pośrednie od gromadzenia kapitału *

 • Dz. U. C323E - 166 z 200818.12.2008

  13. Walka z teroryzmem

 • Dz. U. C323E - 162 z 200818.12.2008

  11. Wspólna organizacja rynku wina *

 • Dz. U. C323E - 161 z 200818.12.2008

  8. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego ***II

 • Dz. U. C323E - 161 z 200818.12.2008

  9. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne dotyczące żywności ***I

 • Dz. U. C323E - 161 z 200818.12.2008

  10. Ochrona prawna wzorów i modeli ***I

 • Dz. U. C323E - 160 z 200818.12.2008

  3. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

 • Dz. U. C323E - 160 z 200818.12.2008

  4. Uruchomienie instrumentu elastyczności

 • Dz. U. C323E - 160 z 200818.12.2008

  5. Zmiana porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wieloletnie ramy finansowe)

 • Dz. U. C323E - 160 z 200818.12.2008

  6. Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych *

 • Dz. U. C323E - 160 z 200818.12.2008

  7. Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

 • Dz. U. C323E - 159 z 200818.12.2008

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C323E - 159 z 200818.12.2008

  1. Eurośródziemnomorska umowa lotnicza WE/ Maroko *

 • Dz. U. C323E - 159 z 200818.12.2008

  2. Zmiana Eurośródziemnomorskiej umowy dotyczącej usług lotniczych WE/Maroko *

 • Dz. U. C323E - 157 z 200818.12.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C323E - 156 z 200818.12.2008

  22. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C323E - 156 z 200818.12.2008

  23. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C323E - 155 z 200818.12.2008

  19. Współpraca między Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej a Radą Europy * (debata)

 • Dz. U. C323E - 155 z 200818.12.2008

  20. Właściwość oraz współpraca w zakresie zobowiązań alimentacyjnych * (debata)

 • Dz. U. C323E - 155 z 200818.12.2008

  21. Data wprowadzenia elektronicznej identyfikacji owiec i kóz * (debata)

 • Dz. U. C323E - 154 z 200818.12.2008

  17. Systemy gwarancji depozytów (debata)

 • Dz. U. C323E - 154 z 200818.12.2008

  18. Zarządzanie aktywami II (debata)

 • Dz. U. C323E - 153 z 200818.12.2008

  14. 1 grudnia, Światowy dzień walki z AIDS (debata)

 • Dz. U. C323E - 153 z 200818.12.2008

  15. Zanieczyszczenie spowodowane wyciekiem ropy na morzu Czarnym i Azowskim wskutek katastrof statków (debata)

 • Dz. U. C323E - 153 z 200818.12.2008

  16. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C323E - 152 z 200818.12.2008

  13. Czarnogóra – Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Republika Czarnogóry *** (debata)

 • Dz. U. C323E - 151 z 200818.12.2008

  12. Walka z rosnącym ekstremizmem w Europie (debata)

 • Dz. U. C323E - 150 z 200818.12.2008

  8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C323E - 150 z 200818.12.2008

  9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C323E - 150 z 200818.12.2008

  10. Skład grup politycznych

 • Dz. U. C323E - 150 z 200818.12.2008

  11. Szczyt UE/Chiny – Dialog w sprawie praw człowieka UE/Chiny (debata)

 • Dz. U. C323E - 149 z 200818.12.2008

  6. 2. Porozumienia o partnerstwie gospodarczym (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 149 z 200818.12.2008

  6. 3. Europejskie prawo umów (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 149 z 200818.12.2008

  7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C323E - 148 z 200818.12.2008

  4. Ogłoszenie i podpisanie Karty Praw Podstawowych

 • Dz. U. C323E - 148 z 200818.12.2008

  5. Uroczyste posiedzenie – Jordania

 • Dz. U. C323E - 148 z 200818.12.2008

  6. Głosowanie (ciąg dalszy)

 • Dz. U. C323E - 148 z 200818.12.2008

  6. 1. Program legislacyjny i roboczy Komisji na rok 2008 (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 147 z 200818.12.2008

  3. 11. Wspólna organizacja rynku wina * (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 147 z 200818.12.2008

  3. 12. Podatki pośrednie od gromadzenia kapitału * (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 147 z 200818.12.2008

  3. 13. Walka z teroryzmem (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 146 z 200818.12.2008

  3. 8. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 146 z 200818.12.2008

  3. 9. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne dotyczące żywności ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 146 z 200818.12.2008

  3. 10. Ochrona prawna wzorów i modeli ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 145 z 200818.12.2008

  3. 4. Uruchomienie instrumentu elastyczności (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 145 z 200818.12.2008

  3. 5. Zmiana porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wieloletnie ramy finansowe) (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 145 z 200818.12.2008

  3. 6. Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 145 z 200818.12.2008

  3. 7. Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 144 z 200818.12.2008

  3. 1. Eurośródziemnomorska umowa lotnicza WE/Maroko * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 144 z 200818.12.2008

  3. 2. Zmiana Eurośródziemnomorskiej umowy dotyczącej usług lotniczych WE/Maroko (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 144 z 200818.12.2008

  3. 3. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 143 z 200818.12.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C323E - 143 z 200818.12.2008

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C323E - 143 z 200818.12.2008

  2. Przygotowanie posiedzenia Rady Europejskiej (Bruksela, 13-14 grudnia 2007 r.) (debata)

 • Dz. U. C323E - 143 z 200818.12.2008

  3. Głosowanie

 • Dz. U. C323E - 140 z 200818.12.2008

  Oświadczenie pisemne w sprawie oznaczania pochodzenia produktów

 • Dz. U. C323E - 130 z 200818.12.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (COM(2007)0484 — C6-0283/2007 — 2007/0177(CNS))

 • Dz. U. C323E - 129 z 200818.12.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej interoperacyjności wspólnotowego systemu kolei (przekształcenie) (COM(2006)0783 — C6-0474/2006 — 2006/0273(COD))

 • Dz. U. C323E - 129 z 200818.12.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 grudnia 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2008/ …/WE Parlamentu Europejskiego iRady w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (przekształcenie)

 • Dz. U. C323E - 128 z 200818.12.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 11 grudnia 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2008/ …/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy

 • Dz. U. C323E - 127 z 200818.12.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 11 grudnia 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2008/ …/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego(dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej)

 • Dz. U. C323E - 127 z 200818.12.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (16477/1/2006 — C6-0260/2007 — 2005/0183(COD))

 • Dz. U. C323E - 126 z 200818.12.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (9388/2/2007 — C6-0261/2007 — 2005/0211(COD))

 • Dz. U. C323E - 125 z 200818.12.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej elektronicznego środowiska dla urzędów celnych i handlu (8520/4/2007 — C6-0267/2007 — 2005/0247(COD))

 • Dz. U. C323E - 124 z 200818.12.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 7/2007 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007, sekcja III — Komisja (15715/2007 — C6-0434/2007 — 2007/2237(BUD))

 • Dz. U. C323E - 120 z 200818.12.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zielonej księgi: ochrona dyplomatyczna i konsularna obywateli Unii w krajach trzecich (2007/2196 (INI))

 • Dz. U. C323E - 109 z 200818.12.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” (COM(2007)0315 — C6-0226/2007 — 2007/0118(CNS))

 • Dz. U. C323E - 97 z 200818.12.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r.w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólne przedsięwzięcie na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (COM(2007)0241 — C6-0171/2007 — 2007/0089(CNS))

 • Dz. U. C323E - 82 z 200818.12.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia ENIAC (COM(2007)0356 — C6-0275/2007 — 2007/0122(CNS))

 • Dz. U. C323E - 68 z 200818.12.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS odpowiedzialnego za realizację wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych (COM(2007)0243 — C6-0172/2007 — 2007/0088(CNS))

 • Dz. U. C323E - 65 z 200818.12.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do niektórych przepisów przejściowych dotyczących stawek podatku od wartości dodanej (COM(2007)0381 — C6-0253/2007 — 2007/0136(CNS))

 • Dz. U. C323E - 60 z 200818.12.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin owocowych oraz roślinami owocowymi przeznaczonymi do produkcji owoców (wersja przekształcona) (COM(2007)0031 — C6-0093/2007 — 2007/0014(CNS))

 • Dz. U. C323E - 59 z 200818.12.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej minimalne normy ochrony cieląt (wersja ujednolicona) (COM(2006)0258 — C6-0200/2006 — 2006/0097(CNS))

 • Dz. U. C323E - 58 z 200818.12.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady (Euratom) ustanawiającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w innym przypadku pogotowia radiologicznego (wersja ujednolicona) (COM(2007)0302 — C6-0205/2007 — 2007/0103(CNS))

 • Dz. U. C323E - 57 z 200818.12.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzenia sprzęgającego oraz biegu wstecznego kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (wersja skodyfikowana) (COM(2007)0319 — C6-0175/2007 — 2007/0117(COD))

 • Dz. U. C323E - 57 z 200818.12.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wag nieautomatycznych (wersja ujednolicona) (COM(2007)0446 — C6-0241/2007 — 2007/0164(COD))

 • Dz. U. C323E - 56 z 200818.12.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 386/90 w sprawie monitorowania wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty (COM(2007)0489 — C6-0282/2007 — 2007/0178(CNS))

 • Dz. U. C323E - 55 z 200818.12.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dostosowującej załącznik VIII do aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii (COM(2007)0594 — C6-0405/2007 — 2007/0217(CNS))

 • Dz. U. C323E - 54 z 200818.12.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia protokołu zmieniającego umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka w sprawie niektórych aspektów usług lotniczych w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0497 — C6-0329/2007 — 2007/0183(CNS))

 • Dz. U. C323E - 52 z 200818.12.2008

  4. Sprawozdanie: Mulder A6-0470/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C323E - 50 z 200818.12.2008

  3. Zalecenie: Krahmer A6-0398/2007 — Głosowanie łączne 1

 • Dz. U. C323E - 48 z 200818.12.2008

  2. Sprawozdanie: De Michelis A6-0484/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C323E - 47 z 200818.12.2008

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C323E - 47 z 200818.12.2008

  1. Sprawozdanie: van den Burg A6-0469/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C323E - 46 z 200818.12.2008

  21. Wspólna polityka rolna: wspólne zasady wsparcia bezpośredniego i określone systemy wsparcia dla rolników oraz wsparcie rozwoju obszarów wiejskich *

 • Dz. U. C323E - 45 z 200818.12.2008

  18. Wspólna polityka środowiska morskiego ***II

 • Dz. U. C323E - 45 z 200818.12.2008

  19. Jakość powietrza atmosferycznego i czystsze powietrze dla Europy ***II

 • Dz. U. C323E - 45 z 200818.12.2008

  20. Interoperacyjność wspólnotowego systemu kolei ***I

 • Dz. U. C323E - 44 z 200818.12.2008

  13. Wspólne przedsięwzięcie na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych *

 • Dz. U. C323E - 44 z 200818.12.2008

  14. Wspólne przedsięwzięcie „Czyste Niebo” *

 • Dz. U. C323E - 44 z 200818.12.2008

  15. Ochrona dyplomatyczna i konsularna obywateli Unii Europejskiej w krajach trzecich

 • Dz. U. C323E - 44 z 200818.12.2008

  16. Projekt budżetu korygującego nr 7/2007

 • Dz. U. C323E - 44 z 200818.12.2008

  17. Elektroniczne środowisko dla urzędów celnych i handlu ***II

 • Dz. U. C323E - 43 z 200818.12.2008

  8. Minimalne normy ochrony cieląt (wersja ujednolicona) *

 • Dz. U. C323E - 43 z 200818.12.2008

  9. Obrót materiałem rozmnożeniowym roślin owocowych oraz roślinami owocowymi przeznaczonymi do produkcji owoców (przekształcenie) *

 • Dz. U. C323E - 43 z 200818.12.2008

  10. Tymczasowe przepisy dotyczące VAT *

 • Dz. U. C323E - 43 z 200818.12.2008

  11. Wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS *

 • Dz. U. C323E - 43 z 200818.12.2008

  12. Wspólne przedsięwzięcie ENIAC *

 • Dz. U. C323E - 42 z 200818.12.2008

  3. Dostosowanie załącznika VIII do aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii *

 • Dz. U. C323E - 42 z 200818.12.2008

  4. Monitorowanie wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty (zmiana rozporządzenia Rady (EWG) nr 386/90) *

 • Dz. U. C323E - 42 z 200818.12.2008

  5. Urządzenie sprzęgające oraz bieg wsteczny kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (wersja ujednolicona) ***I

 • Dz. U. C323E - 42 z 200818.12.2008

  6. Wagi nieautomatyczne (wersja ujednolicona) ***I

 • Dz. U. C323E - 42 z 200818.12.2008

  7. Maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz (wersja ujednolicona) *

 • Dz. U. C323E - 41 z 200818.12.2008

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C323E - 41 z 200818.12.2008

  1. Zmiana umowy w sprawie niektórych aspektów usług lotniczych pomiędzy WE/Maroko *

 • Dz. U. C323E - 41 z 200818.12.2008

  2. Umowy dotyczące przewozów lotniczych WE/Gruzja, Liban, Malediwy, Mołdowa, Singapur oraz Urugwaj *

 • Dz. U. C323E - 39 z 200818.12.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C323E - 38 z 200818.12.2008

  22. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C323E - 38 z 200818.12.2008

  23. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C323E - 37 z 200818.12.2008

  20. Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych * (debata)

 • Dz. U. C323E - 37 z 200818.12.2008

  21. Ochrona prawna wzorów i modeli ***I (debata)

 • Dz. U. C323E - 36 z 200818.12.2008

  18. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego ***II (debata)

 • Dz. U. C323E - 36 z 200818.12.2008

  19. Eurowinieta (debata)

 • Dz. U. C323E - 35 z 200818.12.2008

  17. Tura pytań (pytania do Komisji)

 • Dz. U. C323E - 34 z 200818.12.2008

  15. Roczne sprawozdanie Unii Europejskiej w sprawie praw człowieka (debata)

 • Dz. U. C323E - 34 z 200818.12.2008

  16. Drugi szczyt UE/Afryka (Lizbona, 8-9 grudnia 2007 r.) (debata)

 • Dz. U. C323E - 33 z 200818.12.2008

  12. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C323E - 33 z 200818.12.2008

  13. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C323E - 33 z 200818.12.2008

  14. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2008 ze zmianami Rady (wszystkie sekcje) (debata)

 • Dz. U. C323E - 32 z 200818.12.2008

  9. 21. Wspólna polityka rolna: wspólne zasady wsparcia bezpośredniego i określone systemy wsparcia dla rolników oraz wsparcie rozwoju obszarów wiejskich * (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 32 z 200818.12.2008

  10. Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)

 • Dz. U. C323E - 32 z 200818.12.2008

  11. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C323E - 31 z 200818.12.2008

  9. 18. Wspólnotowa polityka środowiska morskiego ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 31 z 200818.12.2008

  9. 19. Jakość powietrza atmosferycznego i czystsze powietrze dla Europy ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 31 z 200818.12.2008

  9. 20. Interoperacyjność wspólnotowego systemu kolei (przekształcenie) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 30 z 200818.12.2008

  9. 14. Wspólne przedsięwzięcie „Czyste Niebo” * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 30 z 200818.12.2008

  9. 15. Ochrona dyplomatyczna i konsularna obywateli Unii Europejskiej w krajach trzecich (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 30 z 200818.12.2008

  9. 16. Projekt budżetu korygującego nr 7/2007 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 30 z 200818.12.2008

  9. 17. Elektroniczne środowisko dla urzędów celnych i handlu ***II (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 29 z 200818.12.2008

  9. 10. Tymczasowe przepisy dotyczące stawek podatku VAT * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 29 z 200818.12.2008

  9. 11. Wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 29 z 200818.12.2008

  9. 12. Ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia ENIAC * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 29 z 200818.12.2008

  9. 13. Wspólne przedsięwzięcie na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 28 z 200818.12.2008

  9. 6. Wagi nieautomatyczne (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 28 z 200818.12.2008

  9. 7. Maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 28 z 200818.12.2008

  9. 8. Minimalne normy ochrony cieląt (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 28 z 200818.12.2008

  9. 9. Obrót materiałem rozmnożeniowym roślin owocowych oraz roślinami owocowymi przeznaczonymi do produkcji owoców (przekształcenie) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 27 z 200818.12.2008

  9. 3. Dostowanie załącznika VIII do aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 27 z 200818.12.2008

  9. 4. Monitorowanie wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty (zmiana rozporządzenia Rady (EWG) nr 386/90) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 27 z 200818.12.2008

  9. 5. Urządzenie sprzęgające oraz bieg wsteczny kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 26 z 200818.12.2008

  9. Głosowanie

 • Dz. U. C323E - 26 z 200818.12.2008

  9. 1. Zmiana umowy w sprawie niektórych aspektów usług lotniczych pomiędzy WE/Maroko * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 26 z 200818.12.2008

  9. 2. Umowy dotyczące przewozów lotniczych WE/Gruzja, Liban, Malediwy, Mołdowa, Singapur oraz Urugwaj * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C323E - 25 z 200818.12.2008

  7. Wspólna organizacja rynku wina * (debata)

 • Dz. U. C323E - 25 z 200818.12.2008

  8. Wspólna polityka rolna: wspólne zasady wsparcia bezpośredniego i określone systemy wsparcia dla rolników oraz wsparcie rozwoju obszarów wiejskich * (debata)

 • Dz. U. C323E - 23 z 200818.12.2008

  5. Porozumienia o partnerstwie gospodarczym (złożone projekty rezolucji)

 • Dz. U. C323E - 23 z 200818.12.2008

  6. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C323E - 22 z 200818.12.2008

  4. Program legislacyjny i roboczy Komisji na rok 2008 (złożone projekty rezolucji)

 • Dz. U. C323E - 21 z 200818.12.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C323E - 21 z 200818.12.2008

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C323E - 21 z 200818.12.2008

  2. Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny

 • Dz. U. C323E - 21 z 200818.12.2008

  3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

 • Dz. U. C323E - 19 z 200818.12.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C323E - 18 z 200818.12.2008

  23. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C323E - 18 z 200818.12.2008

  24. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C323E - 17 z 200818.12.2008

  21. Europejskie prawo umów (debata)

 • Dz. U. C323E - 17 z 200818.12.2008

  22. Dziesiąta rocznica konwencji z Ottawy w sprawie zakazu używania min przeciwpiechotnych (debata)

 • Dz. U. C323E - 16 z 200818.12.2008

  18. Spisy powszechne ludności i mieszkań ***I (debata)

 • Dz. U. C323E - 16 z 200818.12.2008

  19. Bezpieczeństwo zabawek (debata)

 • Dz. U. C323E - 16 z 200818.12.2008

  20. Ochrona przeciwpożarowa w hotelach (debata)

 • Dz. U. C323E - 15 z 200818.12.2008

  16. Wspólnotowa polityka środowiska morskiego ***II (debata)

 • Dz. U. C323E - 15 z 200818.12.2008

  17. Jakość powietrza atmosferycznego i czystsze powietrze dla Europy ***II (debata)

 • Dz. U. C323E - 14 z 200818.12.2008

  11. Upadłe oświadczenia pisemne

 • Dz. U. C323E - 14 z 200818.12.2008

  12. Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny

 • Dz. U. C323E - 14 z 200818.12.2008

  13. Walka z terroryzmem (złożone projekty rezolucji)

 • Dz. U. C323E - 14 z 200818.12.2008

  14. Porządek obrad

 • Dz. U. C323E - 14 z 200818.12.2008

  15. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

 • Dz. U. C323E - 13 z 200818.12.2008

  10. Teksty porozumień przekazane przez Radę

 • Dz. U. C323E - 10 z 200818.12.2008

  9. Petycje

 • Dz. U. C323E - 9 z 200818.12.2008

  8. Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)

 • Dz. U. C323E - 4 z 200818.12.2008

  6. Odesłanie do komisji, w celu ponownego rozpatrzenia, poprawek złożonych na posiedzeniu plenarnym (art. 156 Regulaminu)

 • Dz. U. C323E - 4 z 200818.12.2008

  7. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C323E - 3 z 200818.12.2008

  5. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

 • Dz. U. C323E - 2 z 200818.12.2008

  3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C323E - 2 z 200818.12.2008

  4. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C323E - 1 z 200818.12.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C323E - 1 z 200818.12.2008

  1. Wznowienie sesji

 • Dz. U. C323E - 1 z 200818.12.2008

  2. Oświadczenie Przewodniczącego

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.