Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 46 POZ 5

Tytuł:

Zawiadomienie Ministerstwa Gospodarki Republiki Łotwy w sprawie otwarcia wydawania zezwoleń na poszukiwania na obszarze geograficznym w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Łotwy

Data ogłoszenia:2008-02-19


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 46 POZ 5

19.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 46/5

Zawiadomienie Ministerstwa Gospodarki Republiki Łotwy w sprawie otwarcia wydawania zezwoleń na poszukiwania na obszarze geograficznym w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Łotwy (2008/C 46/04) Ministerstwo Gospodarki Republiki Łotwy niniejszym powiadamia, że zgodnie z Ustawą w sprawie podłoża, Rozporządzeniem ministra nr 597 z dnia 4 września 2007 r. w sprawie poszukiwania, badania i produkcji węglowodoru, kwot i procedur uiszczania opłat rządowych oraz zgodnie z Zarządzeniem ministra nr 600 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wydawania zezwoleń na poszukiwanie węglowodoru na obszarze geograficznym w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Łotwy, otwiera się wydawanie zezwoleń na poszukiwanie węglowodoru w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Łotwy w obrębie następujących współrzędnych geograficznych:


Punkty krańcowe Szerokość geograficzna N Długość geograficzna E

1 2 3 4 5 6 7 8

56°28′25.154″ 56°28′36.428″ 56°02′43.727″ 56°02′43.727″ 56°10′00″ 56°10′00″ 56°14′59.096″ 56°26′59.112″

19°21′44.38″ 19°37′12.105″ 19°38′07.679″ 19°20′00″ 19°20′00″ 19°10′40″ 19°13′22.742″ 19°20′52.706″

Na mocy art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów oraz zgodnie z pkt. 26 wymienionego powyżej rozporządzenia Ministerstwo Gospodarki zaprasza zainteresowane strony do składania wniosków o zezwolenie na poszukiwanie węglowodoru na określonym powyżej obszarze geograficznym. Zgodnie z załącznikiem 3 rozporządzenia nr 597 wnioski o licencje na poszukiwanie węglowodoru powinny zostać złożone w Ministerstwie Gospodarki na adres: Brīvības iela 55, LV-1519 Ryga. Informacji dotyczących uzyskiwania zezwoleń na poszukiwanie w ramach wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Łotwy udziela pani Zane Rekšāne w Ministerstwie Gospodarki, tel.: (371) 67 01 31 68, e-mail: Zane.Reksane@em.gov.lv. Zgodnie z pkt. 21 rozporządzenia zezwolenie na poszukiwanie węglowodoru nie jest wyłączne i wnioski nie podlegają żadnemu terminowi. Ministerstwo Gospodarki dokonuje oceny zgodności składanych wniosków z przepisami załącznika 3 do rozporządzenia w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 46 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. C46 - 4 z 200819.2.2008

    Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4992 — ArcelorMittal/Galvex) (1)

  • Dz. U. C46 - 3 z 200819.2.2008

    Kursy walutowe euro

  • Dz. U. C46 - 1 z 200819.2.2008

    Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.