Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 56 POZ 4

Tytuł:

Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 grudnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

Data ogłoszenia:2008-02-29


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 56 POZ 4

Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 grudnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. (Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)) (2008/C 56/06) — Wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (art. 13 rozporządzenia (WE) nr 726/2004): Zatwierdzenie

Data wydania decyzji Nazwa produktu leczniczego INN (międzynarodowa niezastrzeżona prawnie nazwa) Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu Numer wpisu w rejestrze wspólnotowym Kod ATC (Anatomiczno-Terapeutyczna Klasyfikacja Chemiczna)


C 56/4

PL

Postać farmaceutyczna

Data notyfikacji

3.12.2007

Vectibix

Panitumumab

Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Nederland

EU/1/07/423/001-003

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

L01XC08

5.12.2007

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

— Zmiana pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (art. 13 rozporządzenia (WE) nr 726/2004): Zatwierdzenie

Data wydania decyzji Nazwa produktu leczniczego Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu Numer wpisu w rejestrze wspólnotowym Data notyfikacji

4.12.2007

Busilvex

Pierre Fabre Médicament 45, Place Abel Gance F-92654 Boulogne Billancourt Cedex GlaxoSmithKline Biologicals s.a. rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart GlaxoSmithKline Biologicals s.a. rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart

EU/1/03/254/002

6.12.2007

6.12.2007

Tritanrix HepB

EU/1/96/014/001-003

10.12.2007

6.12.2007

Rotarix

EU/1/05/330/001-004

10.12.2007

— Zmiana pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004): Zatwierdzenie

Data wydania decyzji Nazwa produktu leczniczego Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu Numer wpisu w rejestrze wspólnotowym Data notyfikacji

6.12.2007

METACAM

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/2/97/004/001 EU/2/97/004/003-030

10.12.2007

29.2.2008

(1) Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 56 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C56 - 30 z 200829.2.2008

  Zaproszenie do składania zgłoszeń 2008 — Drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia (2008–2013) (1)

 • Dz. U. C56 - 14 z 200829.2.2008

  Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 stycznia 2008 r.(Decyzje podjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Radylub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady)

 • Dz. U. C56 - 5 z 200829.2.2008

  Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 stycznia 2008 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

 • Dz. U. C56 - 3 z 200829.2.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C56 - 2 z 200829.2.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4809 — France Telecom/MID Europa Partners/ONE) (1)

 • Dz. U. C56 - 2 z 200829.2.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5019 — Holtzbrinck/SevenOne/JV) (1)

 • Dz. U. C56 - 1 z 200829.2.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5003 — REWE/UAB Palink) (1)

 • Dz. U. C56 - 1 z 200829.2.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4937 — Bank Sarasin & CIE/AIG Private Bank/JV) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.