Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 62 POZ 2

Tytuł:

Powiadomienie przekazane przez Republikę Bułgarii w sprawie wzajemności wizowej

Data ogłoszenia:2008-03-07


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 62 POZ 2

C 62/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.3.2008

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Powiadomienie przekazane przez Republikę Bułgarii w sprawie wzajemności wizowej (1) (2008/C 62/02) Stałe Przedstawicielstwo Republiki Bułgarii przy Unii Europejskiej Square Marie-Louise 49 B-1000 Bruksela Tel.: (32-2) 374 84 68 Faks: (32-2) 374 91 88 E-mail: info@bg-permrep.eu www.bg-permrep.eu NR 94 Bruksela, 21 stycznia 2008 r. Do: Pan Ivan Bizjak — Dyrektor Generalny Dyrekcja Generalna ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Rady Unii Europejskiej Szanowny Panie, Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 851/2005 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 w odniesieniu do mechanizmu wzajemności, Stałe Przedstawicielstwo Republiki Bułgarii przy Unii Europejskiej pragnie poinformować Sekretariat Rady Unii Europejskiej, że rząd Malezji wprowadził Republikę Bułgarii do wykazu państw członkowskich Unii Europejskiej, których obywatele mogą przebywać na terytorium Malezji bez wizy przez okres nieprzekraczający 90 dni. Powiadomienie o identycznej treści zostało przesłane do Komisji Europejskiej.


Bojko KOCEW

Ambasador Republiki Bułgarii

(1) Niniejsze powiadomienie jest publikowane zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 851/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 141 z 4.6.2005, str. 3) zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. (Dz.U. L 81 z 21.3.2001, str. 1).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 62 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C62 - 6 z 20087.3.2008

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C62 - 5 z 20087.3.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.4884 — FCC/PORR/Autoput) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C62 - 4 z 20087.3.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5071 — AAC/Polaris/BabySam) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C62 - 3 z 20087.3.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dz. U. C62 - 1 z 20087.3.2008

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.