Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 75 POZ 18

Tytuł:

Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 424. posiedzeniu w dniu 16 lutego 2007 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/E-1/38.823 — Windy i schody ruchome

Data ogłoszenia:2008-03-26


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 75 POZ 18

C 75/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.3.2008

Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 424. posiedzeniu w dniu 16 lutego 2007 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/E-1/38.823 — Windy i schody ruchome (2008/C 75/09) 1. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją co do podstawowych kwot grzywien dotyczących naruszeń, które wystąpiły w branży wind i schodów ruchomych w Belgii, Luksemburgu, Niderlandach i Niemczech. 2. W kwestii naruszeń w branży wind i schodów ruchomych Komitet Doradczy zgadza się z Komisją co do podwyższenia podstawowej kwoty grzywny nałożonej na przedsiębiorstwo ThyssenKrupp AG i jego spółki zależne w Belgii, Luksemburgu, Niderlandach i Niemczech ze względu na okoliczności obciążające. 3. W kwestii naruszeń popełnionych przez kartel w sektorze wind i schodów ruchomych w Belgii, Luksemburgu, Niderlandach i Niemczech, Komitet Doradczy zgadza się z Komisją co do kwot zmniejszeń grzywien w myśl obwieszczenia Komisji z 2002 r. w sprawie zwolnienia z grzywien oraz zmniejszania grzywien w przypadkach karteli, a także co do uznania jako okoliczność łagodzącą współpracy poza zakresem obwieszczenia. 4. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją w kwestii ostatecznych kwot grzywien dotyczących naruszeń, które wystąpiły w sektorze wind i schodów ruchomych w Belgii, Luksemburgu, Niderlandach i Niemczech. 5. Komitet Doradczy zaleca opublikowanie niniejszej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 75 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C75 - 25 z 200826.3.2008

  Zawiadomienie w sprawie zbliżającego się upływu terminu obowiązywania niektórych środków antydumpingowych

 • Dz. U. C75 - 19 z 200826.3.2008

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 21 lutego 2007 r. dotycząca postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Sprawa COMP/E-1/38.823 — Windy i schody ruchome) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 512 wersja ostateczna)

 • Dz. U. C75 - 15 z 200826.3.2008

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/E-1/38.823 — Windy i schody ruchome (Zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —  Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

 • Dz. U. C75 - 14 z 200826.3.2008

  Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 423. posiedzeniu w dniu 9 lutego 2007 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/E-1/38.823 — Windy i schody ruchome

 • Dz. U. C75 - 13 z 200826.3.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C75 - 12 z 200826.3.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C75 - 10 z 200826.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie mianowania i zastąpienia członków Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

 • Dz. U. C75 - 9 z 200826.3.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5037 — Beko Elektronik/Grundig Multimedia) (1)

 • Dz. U. C75 - 5 z 200826.3.2008

  Opinia Rady z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie zaktualizowanego programu stabilności na lata 2007–2010 przedstawionego przez Hiszpanię

 • Dz. U. C75A - 4 z 200826.3.2008

  Lista gatunków roślin rolniczych

 • Dz. U. C75A - 3 z 200826.3.2008

  Legenda

 • Dz. U. C75 - 1 z 200826.3.2008

  Rezolucja Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej

 • Dz. U. C75A - 1 z 200826.3.2008

  Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych — 2. suplement do 26. pełnego wydania

 • Dz. U. C75 - 0 z 200826.3.2008

  Informacja

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.