Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 105 POZ 29

Tytuł:

Wyciąg z decyzji w sprawie Straumur-Burdaras Investment Bank hf. zgodnie z dyrektywą 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

Data ogłoszenia:2009-05-07


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 105 POZ 29

7.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 105/29

Wyciąg z decyzji w sprawie Straumur-Burdaras Investment Bank hf. zgodnie z dyrektywą 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych (2009/C 105/05)

UDZIELENIE MORATORIUM DLA STRAUMUR-BURDARAS INVESTMENT BANK HF.

W dniu 19 marca 2009 r. Sąd Okręgowy w Rejkiawiku w Islandii udzielił Straumur-Burdaras Investment Bank hf., Borgartun 25, Rejkiawik, Islandia moratorium w odniesieniu do płatności na rzecz wierzycieli do dnia 11 czerwca 2009 r. Wniosek o udzielenie moratorium był konieczny celem zapewnienia, że wszyscy wierzyciele banku zostaną potraktowani sprawiedliwie i właściwie, zgodnie z islandzkim prawem i dyrektywami UE. Proces moratorium zapewnia bankowi odpowiednią ochronę przed pozwami sądowymi przy jednoczesnym utrzymaniu zezwolenia na prowadzenia działalności bankowej wystarczającego dla ochrony aktywów banku. Moratorium umożliwi również bankowi kontynuowanie rozmów z wierzycielami zmierzających do jak największej spłaty zadłużenia wobec wszystkich zainteresowanych stron. Hordur Felix Hardarson, adwokat przy Sądzie Najwyższym Islandii, został wyznaczony jako asystent w sprawach dotyczących moratorium. Będzie on współpracował z zarządem komisarycznym banku (Bank’s Resolution Committee), wyznaczonym przez islandzki urząd nadzoru finansowego (Icelandic Finance Supervisory Authority), oraz z zarządem banku. W okresie obowiązywania moratorium zbycie aktywów przez bank jest zasadniczo zabronione, chyba że jest ono niezbędne dla bieżącej działalności lub przeprowadzenia restrukturyzacji finansów banku. Informacje dotyczące Straumur-Burdaras Investment Bank hf. znajdują się na stronie www.straumur.com Dalsze informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy Banku: straumur@straumur.com


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 105 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C105 - 31 z 20097.5.2009

  Zawiadomienie dla Faraja Faraja Husseina Al-Sa’idiego dotyczące umieszczenia jego nazwiska w wykazie, o którym mowa w art. 2, 3 oraz 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. C105 - 30 z 20097.5.2009

  Pomoc państwa – Polska – (Artykuły 87–89 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) – Zawiadomienie Komisji zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE – wycofanie zgłoszenia – Pomoc państwa C 47/2008 (ex N 270/08) – pomoc na restrukturyzację przedsiębiorstwa Przędzalnia Zawiercie, Polska (1)

 • Dz. U. C105 - 25 z 20097.5.2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C105 - 24 z 20097.5.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C105 - 2 z 20097.5.2009

  Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami w 2008 roku – Sekcja II – Rada

 • Dz. U. C105A - 2 z 20097.5.2009

  Ogłoszenie o otwartym konkursie na stanowisko: menedżer ds. badań (zarządzanie zasobami ludzkimi) — Nr referencyjny: EF/TA/09/07

 • Dz. U. C105 - 1 z 20097.5.2009

  Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C105A - 1 z 20097.5.2009

  Ogłoszenie o otwartym konkursie na stanowisko: analityk programista — Nr referencyjny: EF/TA/09/01

 • Dz. U. C105A - 0 z 20097.5.2009

  PRZEGLĄD DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH SERII C A — „KONKURSY”

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.