Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 263 POZ 23

Tytuł:

Postępowanie likwidacyjne – Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec Aspis Pronia Anonimi Eteria Asfaliseon Zimion (Publikacja zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

Data ogłoszenia:2009-11-05


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 263 POZ 23

5.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 263/23

Postępowanie likwidacyjne Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec Aspis Pronia Anonimi Eteria Asfaliseon Zimion (Publikacja zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń) (2009/C 263/12)

Zakład ubezpieczeń Data, termin wejścia w życie i rodzaj decyzji

Aspis Pronia Anonimi Eteria Asfaliseon Zimion z siedzibą pod adresem: Leoforos Kefisias 62 w Marousi, Attica, GREECE. Decyzja Rady Nadzorczej Komitetu Nadzoru Ubezpieczeń Prywatnych nr 156 z dnia 16 i 21 września 2009 r. w sprawie ostatecznego uchy­ lenia zezwolenia na prowadzenie działalności przez spółkę oraz o postawieniu jej w stan likwidacji. Data wejścia w życie: dnia 21 września 2009 r.


Właściwe organy

Komitet Nadzoru Ubezpieczeń Prywatnych Ipatias 5 105 57 Athens GREECE Komitet Nadzoru Ubezpieczeń Prywatnych Ipatias 5 105 57 Athens GREECE Konstantinos Vlahoyiannis, syndyk masy upadłościowej Prawnik (adwokat) w Atenach Ioulianou 17 and Mavrommateon 105 57 Athens GREECE Prawodawstwo greckie, w szczególności dekret z mocą ustawy nr 400/ 1970, art. 3 ust. 3, 7–9, 10, 12a i 17a–17c

Organy nadzorujące

Wyznaczony likwidator

Prawo właściwe

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 263 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C263E - 265 z 20095.11.2009

  Protokół posiedzenia w dniu 7 maja 2009 r.

 • Dz. U. C263E - 97 z 20095.11.2009

  Protokół posiedzenia w dniu 6 maja 2009 r.

 • Dz. U. C263 - 25 z 20095.11.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5535 – Renesas Technology/NEC Electronics) (1)

 • Dz. U. C263 - 24 z 20095.11.2009

  Zaproszenie do składania wniosków TREN/G2/SUB/233-2009

 • Dz. U. C263 - 22 z 20095.11.2009

  Aktualizacja wykazu przejść granicznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (  Dz.U. C 316 z, 28.12.2007, s. 1;  Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 16;  Dz.U. C 177 z 12.7.2008, s. 9;  Dz.U. C 200 z 6.8.2008, s. 10;  Dz.U. C 331 z 31.12.2008, s. 13;  Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 10;  Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 10;  Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 20;  Dz.U. C 99 z 30.4.2009, s. 7;  Dz.U. C 229 z 23.9.2009, s. 28)

 • Dz. U. C263 - 21 z 20095.11.2009

  Postępowanie likwidacyjne – Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec G.E. Skourtis Anonimi Eteria Yenikon Asfalion (Publikacja zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

 • Dz. U. C263 - 20 z 20095.11.2009

  Postępowanie likwidacyjne – Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec Genike Piste Anonyme Hellenike Etaireia Genikon Asfaliseon (Publikacja zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

 • Dz. U. C263E - 20 z 20095.11.2009

  Protokół posiedzenia w dniu 5 maja 2009 r.

 • Dz. U. C263 - 19 z 20095.11.2009

  Postępowanie likwidacyjne – Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec Yeniki Enosi Anonimi Elliniki Eteria Yenikon Asfalion (Publikacja zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

 • Dz. U. C263 - 18 z 20095.11.2009

  Postępowanie likwidacyjne – Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec Aspis Pronia Anonimi Eteria Yenikon Asfalion (Publikacja zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

 • Dz. U. C263 - 16 z 20095.11.2009

  Zawiadomienie o złożonym wniosku o wydanie zezwolenia na poszukiwanie węglowodorów płynnych i gazowych pod nazwą „Scicli” – Republika Włoska – Region Sycylia – Dyrekcja Regionalna ds. Przemysłu – Wydział Regionalny ds. Przemysłu i Górnictwa – Biuro Regionalne ds. Węglowodorów i Geotermii (U.R.I.G.)

 • Dz. U. C263 - 11 z 20095.11.2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C263 - 6 z 20095.11.2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C263 - 3 z 20095.11.2009

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/16/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów (1)(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

 • Dz. U. C263 - 2 z 20095.11.2009

  Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 1,00 % na dzień 1 listopada 2009 r. – Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C263 - 1 z 20095.11.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5649 – RREEF FUND/ENDESA/UFG/SAGGAS) (1)

 • Dz. U. C263E - 1 z 20095.11.2009

  Protokół posiedzenia w dniu 4 maja 2009 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.