Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 282 POZ 67

Tytuł:

Sprawa F-18/05 RENV: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 29 września 2009 r. D przeciwko Komisji

Data ogłoszenia:2009-11-21


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 282 POZ 67

21.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 282/67

Przedmiot i opis sporu Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 4 maja 2009 r. o niepokryciu kosztów leczenia skarżącej przez naturopatę.

zarówno na etapie przed wniesieniem skargi jak i na etapie postępowania sądowego.

Żądania strony skarżącej — Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej z dnia 4 maja 2009 r., wydanej w formie decyzji rozstrzygającej w przedmiocie zażalenia z dnia 8 lipca 2009, i zasądzenie od strony pozwanej zwrotu kosztów naturopatii, wynoszących 297 EUR w wysokości 85 %, czyli do wysokości 253 EUR, — Stwierdzenie, że strona pozwana jest zobowiązana do zwrotu kosztów medycznych skarżącej związanych z hono­ rariami naturopty, po dniu 1 kwietnia 2009 r., — Obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania oraz kosztami pomocy prawnej poniesionymi przez skarżącą,


Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 29 września 2009 r. D przeciwko Komisji (Sprawa F-18/05 RENV) (1) (2009/C 282/128) Język postępowania: francuski Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz. U. C 155 z 25.6.2005, s. 25.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 282 POZ 67 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C282 - 66 z 200921.11.2009

  Sprawa F-79/09: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2009 r. — Schlienger przeciwko Komisji

 • Dz. U. C282 - 66 z 200921.11.2009

  Sprawa F-80/09: Skarga wniesiona w dniu 26 września 2009 r. — Lenz przeciwko Komisji

 • Dz. U. C282 - 65 z 200921.11.2009

  Sprawa F-56/08: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 4 czerwca 2009 r. — De Britto Patricio-Dias przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Wspólny program ubezpieczeń zdrowotnych — Objęcie ubezpieczeniem podstawowym wspólnego programu ubezpieczeń zdrowotnych dzieci pozostających na utrzymaniu — Brak zażalenia — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dz. U. C282 - 65 z 200921.11.2009

  Sprawa F-62/08: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 8 lipca 2009 r. — Sevenier przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Zakończenie służby — Rezygnacja — Cofnięcie rezygnacji)

 • Dz. U. C282 - 65 z 200921.11.2009

  Sprawa F-77/09: Skarga wniesiona w dniu 14 września 2009 r. — Nijs przeciwko Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu

 • Dz. U. C282 - 64 z 200921.11.2009

  Sprawa F-101/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 7 października 2009 r. — Pappas przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury — Przeniesienie do systemu wspólnotowego uprawnień emerytalnych nabytych przed rozpoczęciem służby we Wspólnotach — Odwołanie — Dopuszczalność — Odwołanie ze stanowiska w interesie służby — Wysokość emerytury)

 • Dz. U. C282 - 64 z 200921.11.2009

  Sprawa F-122/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 7 października 2009 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna- Urzędnicy — Wniosek o przeprowadzenie dochodzenia — Odmowa przetłumaczenia decyzji przez instytucję na język wybrany przez skarżącego — Oczywista niedopuszczalność — Skarga oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej)

 • Dz. U. C282 - 64 z 200921.11.2009

  Sprawa F-3/08: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (izba pierwsza) z dnia 7 października 2009 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Odmowa przetłumaczenia decyzji przez instytucję — Skarga oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej — Artykuł 94 regulaminu)

 • Dz. U. C282 - 63 z 200921.11.2009

  Sprawa F-22/05 RENV: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 23 września 2009 r. — Neophytou przeciwko Komisji (Służba publiczna — Skierowanie do Sądu po stwierdzeniu nieważności — Konkurs otwarty — Niewpisanie na listę rezerwową — Komisja konkursowa — Mianowanie)

 • Dz. U. C282 - 63 z 200921.11.2009

  Sprawa F-39/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 7 lipca 2009 r. — Lebedef przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Urlop — Czynności przedstawiciela pracowników — Oddelegowanie w połowie wymiaru czasu pracy do celów reprezentacji związkowej — Czynności reprezentacji ustanowionej na podstawie regulaminu pracowniczego — Nieobecność nieusprawiedliwiona — Pomniejszenie prawa do urlopu — Artykuł 60 regulaminu pracowniczego)

 • Dz. U. C282 - 62 z 200921.11.2009

  Sprawa T-388/09: Skarga wniesiona w dniu 2 października 2009 r. — Rosenruist przeciwko OHIM (przedstawienie dwóch krzywych przecinających się w jednym punkcie na kieszeni)

 • Dz. U. C282 - 62 z 200921.11.2009

  Sprawa T-474/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 października 2009 r. — Komisja przeciwko CAE Consulting Sven Rau

 • Dz. U. C282 - 62 z 200921.11.2009

  Sprawa T-25/09: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 24 września 2009 r. — Johnson & Johnson przeciwko OHIM — Simca (YourCare)

 • Dz. U. C282 - 61 z 200921.11.2009

  Sprawa T-385/09: Skarga wniesiona w dniu 2 października 2009 r. — Annco przeciwko OHIM — Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT)

 • Dz. U. C282 - 61 z 200921.11.2009

  Sprawa T-386/09: Skarga wniesiona w dniu 5 października 2009 r. — Grúas Abril Asistencia przeciwko Komisji

 • Dz. U. C282 - 60 z 200921.11.2009

  Sprawa T-380/09: Skarga wniesiona w dniu 24 września 2009 r. — Bianchin przeciwko OHIM — Grotto (GASOLINE)

 • Dz. U. C282 - 60 z 200921.11.2009

  Sprawa T-383/09: Skarga wniesiona w dniu 28 września 2009 r. — Fuller & Thaler Asset Management przeciwko OHIM (BEHAVIOURAL INDEX)

 • Dz. U. C282 - 59 z 200921.11.2009

  Sprawa T-379/09: Skarga wniesiona w dniu 24 września 2009 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C282 - 58 z 200921.11.2009

  Sprawa T-377/09: Skarga wniesiona w dniu 29 września 2009 r. — Mövenpick-Holding przeciwko OHIM (PASSIONATELY SWISS)

 • Dz. U. C282 - 58 z 200921.11.2009

  Sprawa T-378/09: Skarga wniesiona w dniu 30 września 2009 r. — SPAR przeciwko OHIM — SPA Group Europe (SPA GROUP)

 • Dz. U. C282 - 57 z 200921.11.2009

  Sprawa T-374/09: Skarga wniesiona w dniu 28 września 2009 r. — Lorenz Shoe Group przeciwko OHIM — Fuzhou Fuan Leather Plastics Clothing Making (Ganeder)

 • Dz. U. C282 - 57 z 200921.11.2009

  Sprawa T-376/09: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2009 r. — Glenton España przeciwko OHIM — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA)

 • Dz. U. C282 - 56 z 200921.11.2009

  Sprawa T-373/09: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2009 r. — El Corte Inglés przeciwko OHIM — Pucci International (Emidio Tucci)

 • Dz. U. C282 - 55 z 200921.11.2009

  Sprawa T-371/09: Skarga wniesiona w dniu 24 września 2009 r. — Retractable Technologies przeciwko OHIM — Abbott Laboratories (RT)

 • Dz. U. C282 - 55 z 200921.11.2009

  Sprawa T-372/09: Skarga wniesiona w dniu 21 września 2009 r. — Visti Beheer przeciwko OHIM — Meister (GOLD MEISTER)

 • Dz. U. C282 - 54 z 200921.11.2009

  Sprawa T-370/09: Skarga wniesiona w dniu 18 września 2009 r. — GDF Suez przeciwko Komisji

 • Dz. U. C282 - 53 z 200921.11.2009

  Sprawa T-366/09: Skarga wniesiona w dniu 17 września 2009 r. — Insula przeciwko Komisji

 • Dz. U. C282 - 53 z 200921.11.2009

  Sprawa T-368/09 P: Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 8 lipca 2009 r. w sprawie F-62/08 Sevenier przeciwko Komisji wniesione w dniu 23 września 2009 r. przez Roberto Sevenier

 • Dz. U. C282 - 52 z 200921.11.2009

  Sprawa T-364/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 7 lipca 2009 r. w sprawie F-39/08 Lebedef przeciwko Komisji, wniesione w dniu 21 września 2009 r. przez Giorgia Lebedefa

 • Dz. U. C282 - 51 z 200921.11.2009

  Sprawa T-361/09: Skarga wniesiona w dniu 16 września 2009 r. — Centraal bureau voor de statistiek przeciwko Komisji

 • Dz. U. C282 - 50 z 200921.11.2009

  Sprawa T-355/09: Skarga wniesiona w dniu 14 września 2009 r. — Reber Holding przeciwko OHIM — Wedl & Hofmann (Walzer Traum)

 • Dz. U. C282 - 50 z 200921.11.2009

  Sprawa T-360/09: Skarga wniesiona w dniu 18 września 2009 r. — E.ON Ruhrgas i E.ON przeciwko Komisji

 • Dz. U. C282 - 49 z 200921.11.2009

  Sprawa T-256/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 września 2009 r. — Wrigley przeciwko OHIM — Mejerigaarden (POLAR ICE) (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C282 - 49 z 200921.11.2009

  Sprawa T-353/09: Skarga wniesiona w dniu 4 września 2009 r. — mtronix przeciwko OHIM — Growth Finance (mtronix)

 • Dz. U. C282 - 48 z 200921.11.2009

  Sprawa T-46/08 P: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 28 września 2009 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Wniosek o udzielenie informacji na temat przedmiotów osobistych wysłanych z miejsca pracy do miejsca zamieszkania — Odwołanie częściowo oczywiście niedopuszczalne i częściowo oczywiście bezzasadne)

 • Dz. U. C282 - 48 z 200921.11.2009

  Sprawa T-166/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2009 r. — Ivanov przeciwko Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna — Pracownicy miejscowi zapewniający wsparcie administracyjne i techniczne — Odrzucenie kandydatury — Kompetencje Sądu — Przedawnienie terminu do wniesienia skargi o stwierdzenie nieważności — Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom — Akt europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich — Skarga w części niedopuszczalna, a w części w sposób oczywisty pozbawiona wszelkiej podstawy prawnej)

 • Dz. U. C282 - 48 z 200921.11.2009

  Sprawa T-229/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2009 r. — Impala przeciwko Komisji (Konkurencja — Koncentracja — Wspólne przedsiębiorstwo Sony BMG — Stwierdzenie przez Sąd nieważności decyzji początkowej — Nowa decyzja uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem — Następczy brak przedmiotu sporu — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C282 - 47 z 200921.11.2009

  Sprawa T-16/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 24 września 2009 r. — Viasat Broadcasting UK przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Dokapitalizowanie nadawcy publicznego po wydaniu pierwszej decyzji nakazującej odzyskanie pomocy państwa niezgodnej ze wspólnym rynkiem — Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń — Stwierdzenie nieważności pierwszej decyzji — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C282 - 47 z 200921.11.2009

  Sprawa T-2/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 października 2009 r. — Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — Brak indywidualnego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C282 - 46 z 200921.11.2009

  Sprawa T-390/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 października 2009 r. — Melli Bank Iran przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające wobec Islamskiej Republiki Iranu w celu niedopuszczenia do rozprzestrzeniania broni jądrowej — Zamrożenie funduszy — Skarga o stwierdzenie nieważności — Kontrola sądowa — Nadużycie władzy — Równość traktowania — Proporcjonalność — Prawo własności — Prawo do obrony — Prawo do skutecznej ochrony sądowej — Obowiązek uzasadnienia — Kompetencja Wspólnoty)

 • Dz. U. C282 - 46 z 200921.11.2009

  Sprawa T-12/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 24 września 2009 r. — SBS TV i SBS Danish Television przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Dokapitalizowanie nadawcy świadczącego usługi publiczne na podstawie pierwszej decyzji nakazującej odzyskanie pomocy państwa niezgodnej ze wspólnym rynkiem — Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń — Stwierdzenie nieważności pierwszej decyzji — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C282 - 45 z 200921.11.2009

  Sprawa T-191/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2009 r. — JOOP! przeciwko OHIM (Przedstawienie wykrzyknika wpisanego w prostokąt) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego wykrzyknik wpisany w prostokąt — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

 • Dz. U. C282 - 45 z 200921.11.2009

  Sprawa T-193/08 P: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2009 r. — Skareby przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery — Postępowanie w sprawie oceny za rok 2004 — Określanie celów i informowanie o kryteriach oceny)

 • Dz. U. C282 - 44 z 200921.11.2009

  Sprawa T-140/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 października 2009 r. — Ferrero przeciwko OHIM — Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Graficzny wspólnotowy znak towarowy TiMi KiNDERJOGHURT — Wcześniejszy słowny znak towarowy KINDER — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak podobieństwa oznaczeń — Wcześniejsze postępowanie w sprawie sprzeciwu — Brak powagi rzeczy osądzonej — Artykuł 8 ust. 1 lit. b), art. 8 ust. 5 i art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b), art. 8 ust. 5 i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

 • Dz. U. C282 - 44 z 200921.11.2009

  Sprawa T-146/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 października 2009 r. — Deutsche Rockwool Mineralwoll przeciwko OHIM — Redrock Construction (REDROCK) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego REDROCK — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy Rock — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C282 - 43 z 200921.11.2009

  Sprawa T-58/08 P: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 października 2009 r. — Komisja przeciwko Roodhuijzen (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne — Wspólny program ubezpieczeń zdrowotnych — Ubezpieczenie osoby pozostającej w konkubinacie)

 • Dz. U. C282 - 43 z 200921.11.2009

  Sprawa T-75/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2009 r. — JOOP! przeciwko OHIM (!) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego wykrzyknik — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C282 - 43 z 200921.11.2009

  Sprawa T-102/08 P: Postanowienie Sadu Pierwszej Instancji z dnia 6 października 2009 r. — Sundholm przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery sporządzone w celu wykonania orzeczenia Sądu — Postępowanie w sprawie oceny za lata 2001/2002 — Nieobecności usprawiedliwione — Obowiązek uzasadnienia)

 • Dz. U. C282 - 42 z 200921.11.2009

  Sprawa T-341/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2009 r. — Sison przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w ramach walki z terroryzmem — Wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB i rozporządzenie (WE) nr 2580/2001 — Skarga o stwierdzenie nieważności — Zmiana żądań — Kontrola sądowa — Uzasadnienie — Warunki wdrożenia wspólnotowego środka w postaci zamrożenia funduszy)

 • Dz. U. C282 - 42 z 200921.11.2009

  Sprawa T-432/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2009 r. — Francja przeciwko Komisji (EFOGR — Sekcja Gwarancji — Wydatki wyłączone z finansowania wspólnotowego — Owoce i warzywa — Warunki uznania organizacji producentów)

 • Dz. U. C282 - 41 z 200921.11.2009

  Sprawa T-55/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2009 r. — Niderlandy przeciwko Komisji (EFOGR — Sekcja Gwarancji — Wydatki wyłączone z finansowania wspólnotowego — Wsparcie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich — Środki przejściowe — Termin „wydatki wieloletnie” — Artykuł 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 2603/1999)

 • Dz. U. C282 - 40 z 200921.11.2009

  Sprawa T-183/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2009 r. — Portugalia przeciwko Komisji (EFOGR — Sekcja Gwarancji — Wydatki wyłączone z finansowania wspólnotowego — Tekstylia lniane — Skuteczność kontroli)

 • Dz. U. C282 - 40 z 200921.11.2009

  Sprawa T-380/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7 października 2009 r. — Vischim przeciwko Komisji (Środki ochrony roślin — Substancja czynna chlorotalonil — Zmiana włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG — Dyrektywa 2006/76/WE — Moc wsteczna — Brak okresu przejściowego — Pewność prawa — Uzasadnione oczekiwania — Zasada równego traktowania)

 • Dz. U. C282 - 40 z 200921.11.2009

  Sprawy połączone T-40/07 P i T-62/07 P: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 października 2009 r. — de Brito Sequeira Carvalho przeciwko Komisji i Komisja przeciwko de Brito Sequeira Carvalho (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Urlopy — Zwolnienie chorobowe — Przymusowe urlopowanie — Przedłużenie przymusowego urlopowania — Nowe uprzednie badanie lekarskie — Kompetencja Sądu do spraw Służby Publicznej — Zmiana przedmiotu sporu)

 • Dz. U. C282 - 39 z 200921.11.2009

  Sprawa T-21/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 października 2009 r. — Niemcy przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Naziemna telewizja cyfrowa — Pomoc przyznana przez władze niemieckie nadawcom, którzy korzystają z sieci naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) w regionie Berlin-Brandemburgia — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Zasady dobrej administracji i proporcjonalności — Prawo do obrony)

 • Dz. U. C282 - 39 z 200921.11.2009

  Sprawa T-24/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 października 2009 r. — MABB przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Naziemna telewizja cyfrowa — Pomoc przyznana przez władze niemieckie nadawcom, którzy korzystają z sieci naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) w regionie Berlin-Brandemburgia — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Skarga o stwierdzenie nieważności — Brak indywidualnego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C282 - 38 z 200921.11.2009

  Sprawa T-420/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7 października 2009 r. — Vischim przeciwko Komisji (Środki ochrony roślin — Substancja czynna o nazwie chlorotalonil — Włączenie do załącznika I dyrektywy 91/414/EWG — Postępowanie w sprawie oceny — Dyrektywa 2005/53/WE — Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga na bezczynność — Skarga o odszkodowanie)

 • Dz. U. C282 - 38 z 200921.11.2009

  Sprawa T-8/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 października 2009 r. — FAB przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Naziemna telewizja cyfrowa — Pomoc przyznana przez władze niemieckie nadawcom, którzy korzystają z sieci naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) w regionie Berlin-Brandemburgia — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Skarga o stwierdzenie nieważności — Pojęcie pomocy państwa — Zasoby państwowe — Rekompensata stanowiąca świadczenie wzajemne wobec obowiązku pełnienia misji publicznej — Pomoc przeznaczona na promocję kultury — Ochrona uzasadnionych oczekiwań)

 • Dz. U. C282 - 37 z 200921.11.2009

  Sprawy połączone T-300/05 i T-316/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 października 2009 r. — Cypr przeciwko Komisji (Rolnictwo — Wspólna organizacja rynków — Środki przejściowe przyjęte ze względu na przystąpienie nowych państw członkowskich — Rozporządzenie (WE) nr 651/2005 ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru — Skarga o stwierdzenie nieważności — Termin na zaskarżenie — Rozpoczęcie biegu terminu — Przekroczenie terminu — Zmiana przepisu rozporządzenia — Otwarcie na nowo możliwości zaskarżenia tego przepisu i wszystkich przepisów stanowiących z nim całość — Niedopuszczalność — Rozporządzenie (WE) nr 832/2005 w sprawie określenia nadwyżkowych ilości cukru, izoglukozy i fruktozy — Zarzut niezgodności z prawem — Jurysdykcja — Zasada niedyskryminacji — Zasada uzasadnionych oczekiwań — Skarga o stwierdzenie nieważności — Proporcjonalność — Obowiązek uzasadnienia — Zasada niedziałania prawa wstecz — Kolegialność)

 • Dz. U. C282 - 37 z 200921.11.2009

  Sprawa T-324/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 października 2009 r. — Estonia przeciwko Komisji (Rolnictwo — Wspólna organizacja rynków — Środki przejściowe przyjęte ze względu na przystąpienie nowych państw członkowskich — Rozporządzenie (WE) nr 832/2005 ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru — Skarga o stwierdzenie nieważności — Kolegialność — Pojęcie „zapasów” — Okoliczności, w których powstały zapasy — Obowiązek uzasadnienia — Zasada dobrej administracji — Zasada dobrej wiary — Zasada niedyskryminacji — Prawo własności — Proporcjonalność)

 • Dz. U. C282 - 36 z 200921.11.2009

  Sprawa T-174/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2009 r. — Elf Aquitaine przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek kwasu monochlorooctowego — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Podział rynku i ustalanie cen — Prawo do obrony — Obowiązek uzasadnienia — Przypisanie zachowania noszącego znamiona naruszenia — Zasada indywidualizacji kar i sankcji — Zasada legalności kar — Domniemanie niewinności — Zasada dobrej administracji — Zasada pewności prawa — Nadużycie władzy — Grzywny)

 • Dz. U. C282 - 36 z 200921.11.2009

  Sprawa T-175/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2009 r. — Akzo Nobel i in. przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek kwasu monochlorooctowego — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Skarga o stwierdzenie nieważności — Dopuszczalność — Podział rynku i ustalanie cen — Przypisanie zachowania noszącego znamiona naruszenia — Grzywny — Obowiązek uzasadnienia — Waga i czas trwania naruszenia — Skutek odstraszający)

 • Dz. U. C282 - 35 z 200921.11.2009

  Sprawa T-161/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2009 r. — Hoechst przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek kwasu monochlorooctowego — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Podział rynku i ustalanie cen — Przypisanie zachowania noszącego znamiona naruszenia — Grzywny — Proporcjonalność — Współpraca — Okoliczności obciążające — Powrót do naruszenia — Dostęp do akt — Sprawozdanie funkcjonariusza ds. przesłuchań — Nakaz zaprzestania naruszenia)

 • Dz. U. C282 - 35 z 200921.11.2009

  Sprawa T-168/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2009 r. — Arkema przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek kwasu monochlorooctowego — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Podział rynku i ustalanie cen — Przypisanie zachowania noszącego znamiona naruszenia — Zasada indywidualizacji kar i sankcji — Obowiązek uzasadnienia — Grzywny — Proporcjonalność — Waga i czas trwania naruszenia — Skutek odstraszający — Rzeczywisty wpływ na rynek — Okoliczności łagodzące — Pójście w ślad za liderem — Okoliczności obciążające — Powrót do naruszenia)

 • Dz. U. C282 - 34 z 200921.11.2009

  Sprawy połączone T-192/01 i T-245/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2009 r. — Lior przeciwko Komisji oraz Komisja przeciwko Lior (Klauzula arbitrażowa — Programy Thermie i Altener II — Umowy dotyczące projektów w dziedzinie promowania odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii — Dopuszczalność — Żądanie zapłaty — Uzasadnienie kosztów — Wniosek o zwrot wypłaconych zaliczek — Odszkodowanie)

 • Dz. U. C282 - 33 z 200921.11.2009

  Sprawa C-529/08: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 10 lipca 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz przeciwko Deutsche Lufthansa AG

 • Dz. U. C282 - 33 z 200921.11.2009

  Sprawa C-547/08: Postanowienie prezesa piątej izby Trybunału z dnia 21 lipca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

 • Dz. U. C282 - 33 z 200921.11.2009

  Sprawa C-5/09: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 lipca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C282 - 33 z 200921.11.2009

  Sprawa C-114/09: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 29 czerwca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C282 - 32 z 200921.11.2009

  Sprawa C-467/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 16 lipca 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Monomeles Protodikeio Livadeias — Grecja) — Panagiotis Koskovolis, Aikaterini Pappa przeciwko Koinotita Kyriakiou Voiotias

 • Dz. U. C282 - 32 z 200921.11.2009

  Sprawa C-424/08: Postanowienie prezesa trzeciej izby Trybunału z dnia 29 lipca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C282 - 32 z 200921.11.2009

  Sprawa C-509/08: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 lipca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C282 - 32 z 200921.11.2009

  Sprawa C-521/08: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 1 lipca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dz. U. C282 - 31 z 200921.11.2009

  Sprawa C-381/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 25 września 2009 r. — Gennaro Curia przeciwko Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

 • Dz. U. C282 - 31 z 200921.11.2009

  Sprawa C-394/09: Skarga wniesiona w dniu 6 października 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 • Dz. U. C282 - 30 z 200921.11.2009

  Sprawa C-373/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 17 września 2009 r. — Josep Penarroja Fa przeciwko Procureur général près la Cour de cassation

 • Dz. U. C282 - 30 z 200921.11.2009

  Sprawa C-380/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 9 lipca 2009 r. w sprawach połączonych T-246/08 i T-332/08 Melli Bank plc przeciwko Radzie Unii Europejskiej popieranej przez Republikę Francuską, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Komisję Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 25 września 2009 r. przez Melli Bank plc

 • Dz. U. C282 - 29 z 200921.11.2009

  Sprawa C-356/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 4 września 2009 r. — Pensionsversicherungsanstalt przeciwko Dr. Christine Kleist

 • Dz. U. C282 - 29 z 200921.11.2009

  Sprawa C-372/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 17 września 2009 r. — Josep Penarroja Fa przeciwko Procureur général près la Cour d'appel de Paris

 • Dz. U. C282 - 28 z 200921.11.2009

  Sprawa C-354/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 3 września 2009 r. — Gaston Schul BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën

 • Dz. U. C282 - 27 z 200921.11.2009

  Sprawa C-348/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Münster (Niemcy) w dniu 31 sierpnia 2009 r. — Pietro Infusino przeciwko Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid

 • Dz. U. C282 - 27 z 200921.11.2009

  Sprawa C-352/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 1 lipca 2009 r. w sprawie T-24/07 ThyssenKrupp Stainless AG przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 2 września 2009 r. przez ThyssenKrupp Nirosta AG, dawniej ThyssenKrupp Stainless AG

 • Dz. U. C282 - 26 z 200921.11.2009

  Sprawa C-347/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bezirksgericht Linz (Austria) w dniu 31 sierpnia 2009 r. — Postępowanie karne przeciwko Jochenowi Dickingerowi i Franzowi Ömerowi

 • Dz. U. C282 - 25 z 200921.11.2009

  Sprawa C-339/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud (Republika Czeska) w dniu 24 sierpnia 2009 r. — Skoma-Lux sro przeciwko Celní ředitelství Olomouc

 • Dz. U. C282 - 25 z 200921.11.2009

  Sprawa C-346/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof 's-Gravenhage (Niderlandy) w dniu 28 sierpnia 2009 r. — Staat der Nederlanden przeciwko Denkavit Nederland BV i in.

 • Dz. U. C282 - 24 z 200921.11.2009

  Sprawa C-338/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Austria) w dniu 24 sierpnia 2009 r. — Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH przeciwko Magistrat der Stadt Wien

 • Dz. U. C282 - 23 z 200921.11.2009

  Sprawa C-336/09 P: Odwołanie wniesione w dniu 24 sierpnia 2009 r. przez Rzeczpospolitą Polską od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 10 czerwca 2009 r. w sprawie T-258/04 Polska przeciwko Komisji

 • Dz. U. C282 - 23 z 200921.11.2009

  Sprawa C-337/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 17 czerwca 2009 r. w sprawie T-498/04, Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd przeciwko Radzie Unii Europejskiej, wniesione w dniu 20 sierpnia 2009 r. przez Radę Unii Europejskiej

 • Dz. U. C282 - 21 z 200921.11.2009

  Sprawa C-327/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Niemcy) w dniu 14 sierpnia 2009 r. — Mensch und Natur AG przeciwko Freistaat Bayern

 • Dz. U. C282 - 21 z 200921.11.2009

  Sprawa C-335/09 P: Odwołanie wniesione w dniu 24 sierpnia 2009 r. przez Rzeczpospolitą Polską, od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 10 czerwca 2009 r. w sprawie T-257/04 Polska przeciwko Komisji

 • Dz. U. C282 - 19 z 200921.11.2009

  Sprawa C-264/09: Skarga wniesiona w dniu 14 lipca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Słowacji

 • Dz. U. C282 - 19 z 200921.11.2009

  Sprawa C-323/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division w dniu 12 sierpnia 2009 r. — Interflora Inc, Interflora British Unit przeciwko Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited

 • Dz. U. C282 - 18 z 200921.11.2009

  Sprawa C-483/08: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 9 lipca 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Mons — Belgia) — Régie communale autonome du stade Luc Varenne przeciwko państwu belgijskiemu — SPF Finances (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 10 ust. 1 i 2 — Ściągnięcie podatku nienależnie odliczonego — Rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia)

 • Dz. U. C282 - 18 z 200921.11.2009

  Sprawa C-257/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Dioikitiko Protodikeio Tripoleos (Grecja) w dniu 10 lipca 2009 r. — Alfa Vita Vassilopoulos AE, anciennement Trofo Super-Markets AE przeciwko Elliniko Dimosio, Nomarchiaki Aftodioikisi Lakonias

 • Dz. U. C282 - 17 z 200921.11.2009

  Sprawa C-416/08 P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 10 lipca 2009 r. — Apple Computer, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), TKS-Teknosoft SA (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Słowny znak towarowy QUARTZ — Sprzeciw właściciela graficznego wspólnotowego znaku towarowego QUARTZ — Odmowa rejestracji — Podobieństwo towarów — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Odwołanie oczywiście niedopuszczalne)

 • Dz. U. C282 - 17 z 200921.11.2009

  Sprawa C-445/08: Postanowienie Trybunału (trzecia izba) z dnia 9 lipca 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Niemcy) — Kurt Wierer przeciwko Land Baden-Württemberg (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Prawo jazdy — Dyrektywa 91/439/EWG — Odebranie krajowego prawa jazdy z powodu prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości — Nieprzedłożenie opinii lekarsko-psychologicznej koniecznej do otrzymania nowego prawa jazdy w przyjmującym państwie członkowskim — Prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim — Sprawdzenie przez przyjmujące państwo członkowskie przesłanki miejsca zamieszkania — Możliwość oparcia się na informacjach dostarczonych przez posiadacza prawa jazdy w ramach obowiązku współdziałania ciążącego na nim na podstawie wewnętrznego prawa przyjmującego państwa członkowskiego — Możliwość podjęcia dochodzenia w państwie członkowskim wydania)

 • Dz. U. C282 - 16 z 200921.11.2009

  Sprawa C-9/09: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 22 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Zdrowie publiczne — Dyrektywa 2004/23/WE — Ustalenie norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich — Brak transpozycji w przepisanym terminie)

 • Dz. U. C282 - 16 z 200921.11.2009

  Sprawa C-100/09: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 1 października 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2007/14/WE — Szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy 2004/109/WE — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C282 - 15 z 200921.11.2009

  Sprawa C-575/08: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 1 października 2009 r. — komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2005/56/WE — Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych — Brak transpozycji w przepisanym terminie)

 • Dz. U. C282 - 15 z 200921.11.2009

  Sprawa C-6/09: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 6 października 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2005/60/WE — Pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C282 - 15 z 200921.11.2009

  Sprawa C-8/09: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 24 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwo Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2006/17/WE — Wymagania technicznych dotyczące dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek ludzkich — Brak transpozycji w przepisanym terminie)

 • Dz. U. C282 - 14 z 200921.11.2009

  Sprawa C-504/08: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 24 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2006/70/WE — Urzędnicy i politycy — Pranie pieniędzy — Niepełna transpozycja)

 • Dz. U. C282 - 14 z 200921.11.2009

  Sprawa C-549/08: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 1 października 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2006/70/WE — Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu — Brak transpozycji w przewidzianym terminie)

 • Dz. U. C282 - 13 z 200921.11.2009

  Sprawa C-477/08: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 24 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2005/36/WE — Uznawanie kwalifikacji zawodowych — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C282 - 13 z 200921.11.2009

  Sprawa C-502/08: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 1 października 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2005/60/WE — Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu — Brak pełnej transpozycji — Brak powiadomienia o środkach transpozycji)

 • Dz. U. C282 - 12 z 200921.11.2009

  Sprawa C-267/08: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 6 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt — Austria) — SPÖ Landesorganisation Kärnten przeciwko Finanzamt Klagenfurt (Podatek VAT — Prawo do odliczenia podatku naliczonego — Pojęcie działalności gospodarczej — Regionalny oddział partii politycznej — Działalność reklamowa na rzecz lokalnych oddziałów partii — Związane z tą działalnością koszty, które przekraczają przychody)

 • Dz. U. C282 - 12 z 200921.11.2009

  Sprawa C-468/08: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 1 października 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Uznawanie kwalifikacji zawodowych — Dyrektywa 2005/36/WE — Brak transpozycji)

 • Dz. U. C282 - 11 z 200921.11.2009

  Sprawa C-219/08: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 1 października 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swoboda świadczenia usług — Nieuzasadniona przeszkoda — Delegowanie pracowników będących obywatelami państw trzecich)

 • Dz. U. C282 - 11 z 200921.11.2009

  Sprawa C-247/08: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 1 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Köln — Niemcy) — Gaz de France — Berliner Investissement SA przeciwko Bundeszentralamt für Steuern (Swobodny przepływ kapitału — Zwolnienie w państwie członkowskim spółki zależnej z opodatkowania u źródła zysków wypłacanych na rzecz spółki dominującej — Pojęcie „spółka państwa członkowskiego” — „Société par actions simplifiée” prawa francuskiego)

 • Dz. U. C282 - 11 z 200921.11.2009

  Sprawa C-252/08: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 1 października 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Malty (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Zanieczyszczenia środowiska — Obiekt energetycznego spalania — Ograniczenie emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza)

 • Dz. U. C282 - 10 z 200921.11.2009

  Sprawa C-153/08: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 października 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swobodne świadczenie usług — Artykuł 49 WE i art. 36 porozumienia EOG — Opodatkowanie bezpośrednie — Podatek dochodowy — Zwolnienie podatkowe ograniczone do wygranych z loterii i gier losowych organizowanych przez pewne podmioty i jednostki krajowe)

 • Dz. U. C282 - 9 z 200921.11.2009

  Sprawa C-133/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) — Intercontainer Interfrigo SC (ICF) przeciwko Balkenende Oosthuizen BV, MIC Operations BV (Konwencja rzymska o prawie właściwym dla zobowiązań umownych — Prawo właściwe w razie braku wyboru prawa — Umowa czarterowa — Łączniki — Możliwość oddzielenia części umowy)

 • Dz. U. C282 - 9 z 200921.11.2009

  Sprawa C-141/08 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 1 października 2009 r. — Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd przeciwko Radzie Unii Europejskiej, Komisji Wspólnot Europejskich, Vale Mill (Rochdale) Ltd, Pirola SpA, Colombo New Scal SpA, Republice Włoskiej (Odwołanie — Polityka handlowa — Dumping — Przywóz desek do prasowania pochodzących z Chin — Rozporządzenie (WE) nr 384/96 — Artykuł 2 ust. 7 lit. c) oraz art. 20 ust. 4 i 5 — Status przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej — Prawo do obrony — Dochodzenie antydumpingowe — Termin wyznaczony przedsiębiorstwom na przedstawienie uwag)

 • Dz. U. C282 - 8 z 200921.11.2009

  Sprawa C-103/08: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 1 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg — Austria) — Arthur Gottwald przeciwko Bezirkshauptmannschaft Bregenz (Swobodny przepływ osób — Obywatelstwo Unii — Artykuł 12 WE — Udostępnienie osobom niepełnosprawnym nieodpłatnej winiety rocznej — Przepisy ograniczające przyznawanie takiej winiety jedynie osobom niepełnosprawnym, które mają miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu na terytorium kraju)

 • Dz. U. C282 - 8 z 200921.11.2009

  Sprawa C-123/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam — Niderlandy) — europejski nakaz aresztowania wydany przeciwko Dominicowi Wolzenburgowi (Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych — Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW — Europejski nakaz aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi — Artykuł 4 pkt 6 — Fakultatywna odmowa wykonania europejskiego nakazu aresztowania — Transpozycja do prawa krajowego — Osoba zatrzymana będąca obywatelem wydającego nakaz państwa członkowskiego — Niewykonanie europejskiego nakazu aresztowania przez państwo członkowskie wykonujące ten nakaz ze względu na pobyt przez okres pięciu lat na jego terytorium — Artykuł 12 WE)

 • Dz. U. C282 - 7 z 200921.11.2009

  Sprawa C-3/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 1 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal du travail de Nivelles — Belgia) — Ketty Leyman przeciwko Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) (Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Systemy zabezpieczenia społecznego — Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy — Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 — Artykuł 40 ust. 3 — Odrębne systemy świadczeń w zależności od państw członkowskich — Sytuacja niekorzystna dla pracowników migrujących — Składki nieuprawniające do świadczenia)

 • Dz. U. C282 - 7 z 200921.11.2009

  Sprawa C-40/08: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia no 4 de Bilbao — Hiszpania) — Asturcom Telecomunicaciones SL przeciwko Cristinie Rodríguez Nogueirze (Dyrektywa 93/13/EWG — Umowy konsumenckie — Nieuczciwy zapis na sąd polubowny — Nieważność — Wyrok sądu polubownego, który nabrał powagi rzeczy osądzonej — Egzekucja — Właściwość sądu krajowego rozpoznającego sprawę egzekucyjną do podniesienia z urzędu nieważności nieuczciwego zapisu na sąd polubowny — Zasady równoważności i skuteczności)

 • Dz. U. C282 - 6 z 200921.11.2009

  Sprawa C-567/07: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 1 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State — Niderlandy) — Minister voor Wonen, Wijken en Integratie przeciwko Woningstichting Sint Servatius (Swobodny przepływ kapitału — Artykuł 56 WE — Ograniczenia — Uzasadnienie — Polityka mieszkaniowa — Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym)

 • Dz. U. C282 - 6 z 200921.11.2009

  Sprawa C-569/07: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 1 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Special Commissioners of Income Tax, London — Zjednoczone Królestwo) — HSBC Holdings plc, Vidacos Nominees Ltd przeciwko The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Podatki pośrednie — Gromadzenie kapitału — Pobieranie podatku w wysokości 1,5 % od przeniesienia lub emisji akcji w ramach systemu rozliczeniowego („clearance service”))

 • Dz. U. C282 - 5 z 200921.11.2009

  Sprawa C-505/07: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 1 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo — Hiszpania) — postępowanie wszczęte przez Compañía Española de Comercialización de Aceite SA (Odesłanie prejudycjalne — Wspólna organizacja rynku olejów i tłuszczów — Rozporządzenie nr 136/66/EWG — Artykuł 12a — Składowanie oliwy z oliwek bez finansowania wspólnotowego — Kompetencje krajowego organu ochrony konkurencji)

 • Dz. U. C282 - 5 z 200921.11.2009

  Sprawa C-562/07: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 października 2009r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swobodny przepływ kapitału — Artykuł 56 WE i art. 40 porozumienia o EOG — Podatki bezpośrednie — Osoby fizyczne — Opodatkowanie zysków kapitałowych — Różnica w traktowaniu rezydentów i nierezydentów)

 • Dz. U. C282 - 4 z 200921.11.2009

  Sprawa C-370/07: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 1 października 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Skarga o stwierdzenie nieważności — Ustalenie stanowisk, które mają być zajęte w imieniu Wspólnoty w organie utworzonym przez umowę — Obowiązek uzasadnienia — Wskazanie podstawy prawnej — XIV Konferencja Stron Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES))

 • Dz. U. C282 - 4 z 200921.11.2009

  Sprawa C-438/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 października 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Środowisko naturalne — Dyrektywa 91/271/EWG — Oczyszczanie ścieków komunalnych — Brak wymogu bardziej rygorystycznego oczyszczania azotu przez wszystkie oczyszczalnie ścieków komunalnych z aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej ponad 10000)

 • Dz. U. C282 - 3 z 200921.11.2009

  Sprawy połączone C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P i C-137/07: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 24 września 2009 r. — Erste Group Bank AG, dawniej Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (C-125/07 P), Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (C-133/07 P), Bank Austria Creditanstalt AG (C-135/07 P), Österreichische Volksbanken AG (C-137/07) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Ustalanie przez austriackie banki stóp oprocentowania kredytów i lokat — „Klub Lombard” — Wpływ na handel pomiędzy państwami członkowskimi — Metoda ustalania grzywien — Sukcesja przedsiębiorstw — Rzeczywisty wpływ na rynek — Wprowadzenie kartelu w życie)

 • Dz. U. C282 - 3 z 200921.11.2009

  Sprawa C-335/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 października 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Środowisko naturalne — Dyrektywa 91/271/CEE — Oczyszczanie ścieków komunalnych — Brak wprowadzenia wymogu bardziej rygorystycznego oczyszczania z azotu we wszystkich oczyszczalniach ścieków komunalnych pochodzących z aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 10000)

 • Dz. U. C282 - 2 z 200921.11.2009

  Sprawy połączone C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P i C-519/06 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 października 2009 r. — GlaxoSmithKline Services Unlimited, dawniej Glaxo Wellcome plc (C-501/06 P), Komisja Wspólnot Europejskich (C-513/06 P), European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC) (C-515/06 P), Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) (C-519/06 P) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC), Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV, Spain Pharma SA i Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) (Odwołania — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Ograniczenia handlu równoległego produktami leczniczymi — Artykuł 81 ust. 1 WE — Ograniczenie konkurencji ze względu na cel porozumienia — Reglamentacja cen na poziomie krajowym — Zastąpienie uzasadnienia — Artykuł 81 ust. 3 WE — Przyczynianie się do popierania postępu technicznego — Kontrola — Ciężar dowodu — Uzasadnienie — Interes prawny)

 • Dz. U. C282 - 1 z 200921.11.2009

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 267 z 7.11.2009.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.