Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 284 POZ 29

Tytuł:

Zaproszenie do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego Euratom działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej

Data ogłoszenia:2009-11-25


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 284 POZ 29

25.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 284/29

Zaproszenie do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego Euratom działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2009/C 284/09) Niniejszym zawiadamia się o rozpoczęciu procedury zaproszenia do składania wniosków w ramach siód­ mego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) badań jądrowych i działań szkoleniowych (w latach 2007–2011). Przyjmowane są wnioski dotyczące następującego zaproszenia. Termin składania wniosków i budżet wska­ zano w tekście zaproszenia opublikowanym na stronie internetowej CORDIS. Program prac Euratom: Tytuł zaproszenia: Badania nad rozszczepieniem jądrowym i ochroną przed promieniowaniem Identyfikator zaproszenia: FP7-Fission-2010 Przedmiotowe zaproszenie do składania wniosków związane jest z programem prac przyjętym decyzją Komisji C(2009) 5946 z dnia 30 lipca 2009 r. Zasady dotyczące zaproszenia do składania wniosków, program prac oraz wskazówki dla wnioskodawców zamieszczono na stronach internetowych CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 284 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C284 - 33 z 200925.11.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5720 – BayernLB/LBLux) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C284 - 32 z 200925.11.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5699 – Adecco/MPS Group) (1)

 • Dz. U. C284 - 30 z 200925.11.2009

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Republiki Korei

 • Dz. U. C284 - 28 z 200925.11.2009

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu pracy „Ludzie” 2010 siódmego programu ramowego WE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

 • Dz. U. C284 - 23 z 200925.11.2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C284 - 18 z 200925.11.2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C284 - 17 z 200925.11.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C284 - 16 z 200925.11.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5663 – AVIO/SECI-E/JV) (1)

 • Dz. U. C284 - 11 z 200925.11.2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C284 - 6 z 200925.11.2009

  Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie weryfikacji autentyczności monet euro oraz postępowania z monetami euro nienadającymi się do obiegu (CON/2009/95)

 • Dz. U. C284 - 1 z 200925.11.2009

  Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zaleceń dotyczących decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Państwem Watykańskim oraz w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Republiką San Marino (CON/2009/91)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.