Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 300 POZ 16

Tytuł:

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

Data ogłoszenia:2009-12-10


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 300 POZ 16

Strona 1 z 2
C 300/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2009

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 300/06)

Numer środka pomocy państwa Państwo członkowskie Numer referencyjny państwa członkowskiego Nazwa regionu (NUTS) Organ przyznający pomoc X 850/09 Niemcy — Weser-Ems Obszary mieszane Investitions- und Förderbank Niedersachsen — Nbank Günther-Wagner-Allee 12—16 30177 Hannover DEUTSCHLAND http://www.nbank.de Nazwa środka pomocy Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego) Zukunftsmarkt Energieeffizienz § 44 Niedersächsische Landeshaushaltsordnung i. V. m. Art. 39 VO (EG) Nr. 800/2008 (Allgemeine Gruppenfreistellungsveror­ dnung) i. V. m. der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programms „Weiterbildun­ gsoffensive für den Mittelstand (WOM)“ pomoc ad hoc BUS GmbH — 25.9.2009 Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy MŚP roczny budżet 0,39 EUR (w mln) — Dotacja — CCI-Code OP Ziel RWB 2007DE052PO007 Genehmigt durch Entscheidung der Europäischen Kommission vom 13. Juli 2007 — 0,19 EUR (in Mio.) Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej 60 % 10 % MŚP – w %


Rodzaj środka pomocy Zmiany istniejącego środka pomocy Czas trwania pomocy Sektor(-y) gospodarki Rodzaj beneficjenta Całkowity planowany programu pomocy Przeznaczona na gwarancje Instrument pomocy (art. 5) Odesłanie do decyzji Komisji W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2)

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C44357889_L20.pdf

10.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 300/17

Numer środka pomocy państwa Państwo członkowskie Numer referencyjny państwa członkowskiego Nazwa regionu (NUTS) Organ przyznający pomoc

X 851/09 Niemcy — Hannover Obszary mieszane Investitions- und Förderbank Niedersachsen — Nbank Günther-Wagner-Allee 12—16 30177 Hannover DEUTSCHLAND http://www.nbank.de

Nazwa środka pomocy Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

KOMM-Dynamik § 44 Niedersächsische Landeshaushaltsordnung i. V. m. Art. 39 VO (EG) Nr. 800/2008 (Allgemeine Gruppenfreistellungsveror­ dnung) i. V. m. der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programms „Weiterbildun­ gsoffensive für den Mittelstand (WOM)“ pomoc ad hoc RKW Niedersachsen — 24.9.2009 Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy MŚP roczny budżet 0,16 EUR (w mln) — Dotacja — CCI-Code OP Ziel RWB: 2007DE052PO007 Genehmigt durch Entscheidung der Europäischen Kommission vom 13. Juli 2007 — 0,08 EUR (in Mio.) Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej 60 % 10 % MŚP – w %

Rodzaj środka pomocy Zmiany istniejącego środka pomocy Czas trwania pomocy Sektor(-y) gospodarki Rodzaj beneficjenta Całkowity planowany programu pomocy Przeznaczona na gwarancje Instrument pomocy (art. 5) Odesłanie do decyzji Komisji W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2)

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C44357889_L20.pdf

Numer środka pomocy państwa Państwo członkowskie Numer referencyjny państwa członkowskiego

X 856/09 Hiszpania ES 51

C 300/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2009

Nazwa regionu (NUTS) Organ przyznający pomoc

Cataluna Obszary mieszane Institut Catalą d’Energia C/ Pamplona, 113, tercera planta 08018 Barcelona ESPAĄA http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 300 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C300 - 24 z 200910.12.2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C300 - 22 z 200910.12.2009

  Publikacja wniosku o cofnięcie rejestracji zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C300 - 21 z 200910.12.2009

  Zawiadomienie Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących trzy państwa EFTA od dnia 1 września 2009 r.(Opublikowane zgodnie z art. 10 decyzji Urzędu nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. (opublikowanej w   Dz.U. L 139 z 25.5.2006, s. 37 i w Suplemencie EOG nr 26/2006 z 25.5.2006, s. 1))

 • Dz. U. C300 - 11 z 200910.12.2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C300 - 5 z 200910.12.2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C300 - 4 z 200910.12.2009

  Roczne Sprawozdanie za 2008 rok

 • Dz. U. C300 - 2 z 200910.12.2009

  Aktualizacja stron narodowych obiegowych monet euro

 • Dz. U. C300 - 1 z 200910.12.2009

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.