Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 32 POZ 49

Tytuł:

Sprawa F-83/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. — Schell przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Punkty pierwszeństwa — Ogólne przepisy wykonawcze do art. 45 regulaminu pracowniczego)

Data ogłoszenia:2009-02-07


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 32 POZ 49

7.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 32/49

SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. — Schell przeciwko Komisji (Sprawa F-83/06) (1) (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Punkty pierwszeństwa — Ogólne przepisy wykonawcze do art. 45 regulaminu pracowniczego) (2009/C 32/95) Język postępowania: francuski Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 11 grudnia 2008 r. — Bouis i in. przeciwko Komisji (Sprawa F-113/06) (1) (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans, zwany awansem „drugiego filarem” — Postępowanie w sprawie awansu za 2005 r. — Przyznanie punktów pierwszeństwa — Przepisy przejściowe — Ogólne przepisy wykonawcze do art. 45 regulaminu pracowniczego — Równość traktowania — Dopuszczalność) (2009/C 32/96) Język postępowania: francuski


Strony Strony Strona skarżąca: Arno Schell (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: F. Frabetti, avocat) Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: G. Berscheid i M. Velardo, pełnomocnicy) Strona skarżąca: Didier Bouis (Overijse, Belgia) i in. (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal) Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: V. Joris i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy Służba publiczna — Tytułem żądania głównego stwierdzenie nieważności list urzędników awansowanych w ramach postępowań w sprawie awansu w latach 2004 i 2005, w zakresie, w jakim nie zawierają one nazwiska skarżącego, ewentualnie stwierdzenie nieważności dystrybucji punktów awansu przyznanych w ramach wskazanych powyżej postępowań w zakresie dotyczącym skarżącego

Przedmiot sprawy Służba publiczna - Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o niewpisaniu skarżących na listę zasług ani na listę urzędników awansowanych do grupy zaszeregowania A*13 w ramach postępowania w sprawie awansu w 2005 r.; po drugie, stwierdzenie nieważności decyzji o przyznaniu im przejściowych punktów pierwszeństwa, gdyż ograniczają się one do jednego punktu za rok stażu pracy w grupie zaszeregowania; po trzecie, stwierdzenie nieważności decyzji o nieprzyznaniu skarżącym innych punktów pierwszeństwa.

Sentencja wyroku 1) Skarga zostaje oddalona. 2) Każda ze stron ponosi własne koszty.

Sentencja wyroku 1) Skarga zostaje oddalona. 2) Każda ze stron poniesie własne koszty.

(1) Dz.U. C 237 z 30.9.2006, s. 18.

(1) Dz.U. C 281 z 18.11.2006 r., s. 49.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 32 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C32 - 50 z 20097.2.2009

  Sprawa F-116/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. — Buckingham i in. przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans zwany awansem „drugiego filarem” — Postępowanie w sprawie awansu za 2005 r. — Przyznanie punktów pierwszeństwa — Przepisy przejściowe — Ogólne przepisy wykonawcze do art. 45 regulaminu pracowniczego — Równość traktowania — Dopuszczalność)

 • Dz. U. C32 - 50 z 20097.2.2009

  Sprawa F-136/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. — Reali przeciwko Komisji (Służba publiczna — Członkowie personelu tymczasowego — Zatrudnienie — Zaszeregowanie do grupy — Doświadczenie zawodowe — Dyplom — Równoważność)

 • Dz. U. C32 - 49 z 20097.2.2009

  Sprawa F-113/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 11 grudnia 2008 r. — Bouis i in. przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans, zwany awansem „drugiego filarem” — Postępowanie w sprawie awansu za 2005 r. — Przyznanie punktów pierwszeństwa — Przepisy przejściowe — Ogólne przepisy wykonawcze do art. 45 regulaminu pracowniczego — Równość traktowania — Dopuszczalność)

 • Dz. U. C32 - 48 z 20097.2.2009

  Sprawa T-531/08: Skarga wniesiona w dniu 2 grudnia 2008 r. — Diputación Foral de Vizcaya przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C32 - 48 z 20097.2.2009

  Sprawa T-56/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 grudnia 2008 r. — Stichting IEA Secretariaat Nederland i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C32 - 48 z 20097.2.2009

  Sprawa T-66/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 grudnia 2008 r. — British Sky Broadcasting Group przeciwko OHIM — Vortex (SKY)

 • Dz. U. C32 - 47 z 20097.2.2009

  Sprawa T-529/08: Skarga wniesiona w dniu 2 grudnia 2008 r. — Diputación Foral de Álava przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C32 - 47 z 20097.2.2009

  Sprawa T-530/08: Skarga wniesiona w dniu 2 grudnia 2008 r. — Diputación Foral de Guipúzcoa przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C32 - 46 z 20097.2.2009

  Sprawa T-523/08: Skarga wniesiona w dniu 1 grudnia 2008 r. — Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat przeciwko OHIM — Mary Quant Cosmetics Japan (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)

 • Dz. U. C32 - 46 z 20097.2.2009

  Sprawa T-527/08: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2008 r. — Komisja przeciwko TMT Pragma

 • Dz. U. C32 - 45 z 20097.2.2009

  Sprawa T-522/08: Skarga wniesiona w dniu 28 listopada 2008 r. — Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat przeciwko OHIM — Mary Quant (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)

 • Dz. U. C32 - 44 z 20097.2.2009

  Sprawa T-509/08: Skarga wniesiona w dniu 7 listopada 2008 r. — Ryanair Ltd przeciwko Komisji

 • Dz. U. C32 - 44 z 20097.2.2009

  Sprawa T-511/08: Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2008 r. — Unity OSG FZE przeciwko Radzie i EUPOL Afganistan

 • Dz. U. C32 - 43 z 20097.2.2009

  Sprawa T-499/08: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2008 r. — Ryanair Ltd przeciwko Komisji

 • Dz. U. C32 - 43 z 20097.2.2009

  Sprawa T-500/08: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2008 r. — Ryanair Ltd przeciwko Komisji

 • Dz. U. C32 - 42 z 20097.2.2009

  Sprawa T-497/08: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2008 r. — Ryanair Ltd przeciwko Komisji

 • Dz. U. C32 - 42 z 20097.2.2009

  Sprawa T-498/08: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2008 r. — Ryanair Ltd przeciwko Komisji

 • Dz. U. C32 - 41 z 20097.2.2009

  Sprawa T-495/08: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2008 r. — Ryanair Ltd przeciwko Komisji

 • Dz. U. C32 - 41 z 20097.2.2009

  Sprawa T-496/08: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2008 r. — Ryanair Ltd przeciwko Komisji

 • Dz. U. C32 - 40 z 20097.2.2009

  Sprawa T-492/08: Skarga wniesiona w dniu 18 listopada 2008 r. — Wessang przeciwko OHIM — Greinwald (star foods)

 • Dz. U. C32 - 40 z 20097.2.2009

  Sprawa T-494/08: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2008 r. — Ryanair Ltd przeciwko Komisji

 • Dz. U. C32 - 39 z 20097.2.2009

  Sprawa T-491/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 11 września 2008 r. w sprawie F-51/07 Bui Van przeciwko Komisji, wniesione w dniu 17 listopada 2008 r. przez Philippe'a Bui Van

 • Dz. U. C32 - 38 z 20097.2.2009

  Sprawa T-482/08: Skarga wniesiona w dniu 11 listopada 2008 r. — Atlas Transport przeciwko OHIM — Hartmann (ATLAS TRANSPORT)

 • Dz. U. C32 - 38 z 20097.2.2009

  Sprawa T-484/08: Skarga wniesiona w dniu 11 listopada 2008 r. — Longevity Health Products przeciwko OHIM — Merck (Kids Vits)

 • Dz. U. C32 - 37 z 20097.2.2009

  Sprawa T-471/08: Skarga wniesiona w dniu 23 października 2008 r. — Toland przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C32 - 37 z 20097.2.2009

  Sprawa T-474/08: Skarga wniesiona w dniu 31 października 2008 r. — Umbach przeciwko Komisji

 • Dz. U. C32 - 36 z 20097.2.2009

  Sprawa T-410/08 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 listopada 2008 r. — GEMA przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Decyzja Komisji nakazująca zaprzestanie praktyki uzgodnionej w dziedzinie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

 • Dz. U. C32 - 36 z 20097.2.2009

  Sprawa T-425/08 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 grudnia 2008 r. — KODA przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Decyzja Komisji nakazująca zaprzestanie praktyki uzgodnionej w dziedzinie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

 • Dz. U. C32 - 36 z 20097.2.2009

  Sprawa T-433/08 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 listopada 2008 r. — SIAE przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Decyzja Komisji nakazująca zaprzestanie praktyki uzgodnionej w dziedzinie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

 • Dz. U. C32 - 35 z 20097.2.2009

  Sprawa T-188/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 listopada 2008 r. — Fastweb przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Dotacje na zakup dekoderów cyfrowych — Telekomunikacja — Decyzja Komisji uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem — Decyzja wydana w toku postępowania przez państwo członkowskie o nieodzyskiwaniu pomocy od przedsiębiorstwa, które zaskarżyło decyzję Komisji w ramach skargi o stwierdzenie nieważności — Utrata interesu prawnego — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C32 - 35 z 20097.2.2009

  Sprawa T-13/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 października 2008 r. — Koinotita Grammatikou przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Fundusz spójności — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C32 - 35 z 20097.2.2009

  Sprawa T-392/08 R: Postanowienie sędziego orzekającego w przedmiocie środków tymczasowych z dnia 19 listopada 2008 r. — AEPI przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Decyzja Komisji nakazująca zaprzestanie uzgodnionej praktyki w dziedzinie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

 • Dz. U. C32 - 34 z 20097.2.2009

  Sprawa T-8/95 i T-9/95: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 3 listopada 2008 r. — Pelle i Konrad przeciwko Radzie i Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna — Mleko — Opłata dodatkowa do mleka — Ilość referencyjna — Rozporządzenie (WE) nr 2187/93 — Odszkodowanie na rzecz producentów — Wyrok częściowy — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C32 - 34 z 20097.2.2009

  Sprawa T-393/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 listopada 2008 r. — Makhteshim-Agan Holding i in. przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga na bezczynność — Dyrektywa 91/414/EWG — Środki ochrony roślin — Substancja czynna azynfos metylowy — Włączenie do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG — Brak nowej propozycji ze strony Komisji po sprzeciwie Rady — Artykuł 5 ust. 6 decyzji 1999/468/EWG — Akt niezaskarżalny — Brak wezwania do działania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C32 - 33 z 20097.2.2009

  Sprawa T-357/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 grudnia 2008 r. — Focus Magazin Verlag przeciwko OHIM — Editorial Planeta (FOCUS Radio) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego FOCUS Radio — Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe FOCUS MILENIUM — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C32 - 33 z 20097.2.2009

  Sprawa T-174/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 grudnia 2008 r. — Komisja przeciwko Cooperação e Desenvolvimento Regional (Klauzula arbitrażowa — Umowa przewidująca pomoc finansową zawarta w ramach programu jednostkowego w dziedzinie systemów telematycznych, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania — Projekt Encata — Zwrot zaliczek — Odsetki za zwłokę — Postępowanie zaoczne)

 • Dz. U. C32 - 32 z 20097.2.2009

  Sprawa T-295/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 grudnia 2008 r. — Vitro Corporativo przeciwko OHIM — VKR Holding (Vitro) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Vitro — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy VITRAL — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C32 - 32 z 20097.2.2009

  Sprawa T-335/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 grudnia 2008 r. — Mergel i in. przeciwko OHIM (Patentconsult) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Patentconsult — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C32 - 32 z 20097.2.2009

  Sprawa T-351/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 grudnia 2008 r. — Somm przeciwko OHIM (Ocieniające zadaszenie) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego — Ocieniające zadaszenie — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94)

 • Dz. U. C32 - 31 z 20097.2.2009

  Sprawa T-136/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 grudnia 2008 r. — Colgate-Palmolive przeciwko OHIM — CMS Hasche Sigle (VISIBLE WHITE) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Słowny wspólnotowy znak towarowy VISIBLE WHITE — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C32 - 31 z 20097.2.2009

  Sprawa T-290/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 grudnia 2008 r. — MIP Metro przeciwko OHIM — Metronia (METRONIA) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego METRONIA — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy METRO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C32 - 30 z 20097.2.2009

  Sprawa T-86/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 grudnia 2008 r. — Deichmann-Schuhe przeciwko OHIM — Design for Woman (DEITECH) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego DEITECH — Wcześniejsze, krajowy i międzynarodowy, graficzne znaki towarowe DEI-tex — Względna podstawa odmowy rejestracji — Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C32 - 30 z 20097.2.2009

  Sprawa T-101/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 grudnia 2008 r. — Dada przeciwko OHIM — Dada (DADA) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego DADA — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy DADA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94)

 • Dz. U. C32 - 29 z 20097.2.2009

  Sprawa T-365/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 grudnia 2008 r. — Bateaux Mouches przeciwko OHIM — Castanet (BATEAUX MOUCHES) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Słowny wspólnotowy znak towarowy BATEAUX MOUCHES — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i art. 51 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 3 i art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94)

 • Dz. U. C32 - 29 z 20097.2.2009

  Sprawa T-412/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 grudnia 2008 r. — Vitro Corporativo przeciwko OHIM — VKR Holding (Vitro) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Vitro — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy VITRAL — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C32 - 28 z 20097.2.2009

  Sprawa T-259/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 grudnia 2008 r. — Torres przeciwko OHIM — Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego MANSO DE VELASCO — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy VELASCO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C32 - 28 z 20097.2.2009

  Sprawa T-339/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 grudnia 2008 r. — Republika Grecka przeciwko Komisji (Rolnictwo — Wspólna organizacja rynku wina — Wsparcie w odniesieniu do restrukturyzacji i konwersji winnic — Rozporządzenie (WE) nr 1493/1999 — Określenie ostatecznych przydziałów finansowych przyznanych państwom członkowskim — Decyzja 2006/669/WE — Wiążący charakter terminu określonego w art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1227/2000 — Zasady lojalnej współpracy, dobrej wiary i dobrej administracji, proporcjonalności i skuteczności)

 • Dz. U. C32 - 27 z 20097.2.2009

  Sprawy połączone T-225/06, T-255/06, T-257/06 i T-309/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 grudnia 2008 r. — Budějovický Budvar przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUD) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie wspólnotowych, słownego i graficznego, znaków towarowych BUD — Nazwy pochodzenia „bud” — Względne podstawy odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C32 - 27 z 20097.2.2009

  Sprawa T-228/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 grudnia 2008 r. — Giorgio Beverly Hills przeciwko OHIM — WHG (GIORGIO BEVERLY HILLS) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego GIORGIO BEVERLY HILLS — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy GIORGIO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C32 - 26 z 20097.2.2009

  Sprawa T-462/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 grudnia 2008 r. — JTEKT przeciwko OHIM (IFS) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego IFS — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru opisowego — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C32 - 26 z 20097.2.2009

  Sprawa T-90/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 grudnia 2008 r. — Tomorrow Focus przeciwko OHIM — Information Builders (Tomorrow Focus) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Tomorrow Focus — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy FOCUS — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C32 - 25 z 20097.2.2009

  Sprawa T-196/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 grudnia 2008 r. — Ryanair przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Porozumienia zawarte przez Region Walonii i port lotniczy Charleroi-Bruxelles Sud z przewoźnikiem lotniczym Ryanair — Istnienie korzyści gospodarczej — Zastosowanie kryterium prywatnego inwestora działającego w warunkach gospodarki rynkowej)

 • Dz. U. C32 - 25 z 20097.2.2009

  Sprawa T-462/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 grudnia 2008 r. — HEG i Graphite India przeciwko Radzie (Wspólna polityka handlowa — Cło antydumpingowe — Cło wyrównawcze — Przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii — Prawo do obrony — Zasada równości traktowania — Ustalenie szkody — Związek przyczynow y)

 • Dz. U. C32 - 24 z 20097.2.2009

  Sprawa T-57/99: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 grudnia 2008 r. — Nardone przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga o odszkodowanie — Choroba zawodowa — Narażenie na działanie azbestu i innych substancji)

 • Dz. U. C32 - 24 z 20097.2.2009

  Sprawa T-388/02: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 grudnia 2008 r. — Kronoply i Kronotex przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Decyzja Komisji o niewnoszeniu zastrzeżeń — Skarga o stwierdzenie nieważności — Termin do wniesienia skargi — Publikacja skróconego zawiadomienia — Brak istotnej zmiany pozycji konkurencyjnej — Niedopuszczalność — Status zainteresowanego — Dopuszczalność — Brak wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego — Brak poważnych trudności)

 • Dz. U. C32 - 23 z 20097.2.2009

  Sprawa C-547/08: Skarga wniesiona w dniu 9 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

 • Dz. U. C32 - 23 z 20097.2.2009

  Sprawa C-548/08: Skarga wniesiona w dniu 9 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

 • Dz. U. C32 - 23 z 20097.2.2009

  Sprawa C-555/08: Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

 • Dz. U. C32 - 22 z 20097.2.2009

  Sprawa C-532/08: Skarga wniesiona w dniu 2 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dz. U. C32 - 22 z 20097.2.2009

  Sprawa C-535/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Włochy) w dniu 3 grudnia 2008 r. — Maria Catena Rita Pignataro przeciwko Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania i in.

 • Dz. U. C32 - 22 z 20097.2.2009

  Sprawa C-546/08: Skarga wniesiona w dniu 9 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

 • Dz. U. C32 - 21 z 20097.2.2009

  Sprawa C-521/08: Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dz. U. C32 - 21 z 20097.2.2009

  Sprawa C-528/08 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 9 września 2008 r. w sprawie T-144/08, Marcuccio przeciwko Komisji, wniesione w dniu 28 listopada 2008 r. przez Luigiego Marcuccio

 • Dz. U. C32 - 20 z 20097.2.2009

  Sprawa C-514/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Namur (Belgia) w dniu 26 listopada 2008 r. — Atenor Group SA przeciwko państwu belgijskiemu

 • Dz. U. C32 - 20 z 20097.2.2009

  Sprawa C-516/08: Skarga wniesiona w dniu 25 listopada 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich/Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dz. U. C32 - 20 z 20097.2.2009

  Sprawa C-518/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de grande instance de Paris (Francja) w dniu 27 listopada 2008 r. — Fundació Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos przeciwko Société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juanowi-Leonardowi Bonetowi Domenechowi, Eulalii-Maríi Bas Dalí, Maríi Del Carmen Domenech Biosce, Antoniowi Domenechowi Biosce, Anie-Maríi Busquets Bonet, Mónice Busquets Bonet

 • Dz. U. C32 - 19 z 20097.2.2009

  Sprawa C-511/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 25 listopada 2008 r. — Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. przeciwko Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH

 • Dz. U. C32 - 19 z 20097.2.2009

  Sprawa C-513/08 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 9 września 2008 r. w sprawie T-143/08 Marcuccio przeciwko Komisji, wniesione w dniu 26 listopada 2008 r. przez Luigiego Marcuccio

 • Dz. U. C32 - 18 z 20097.2.2009

  Sprawa C-508/08: Skarga wniesiona w dniu 20 listopada 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Malty

 • Dz. U. C32 - 18 z 20097.2.2009

  Sprawa C-509/08: Skarga wniesiona w dniu 21 listopada 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C32 - 17 z 20097.2.2009

  Sprawa C-494/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba) wydanego w dniu 17 września 2008 r. w sprawie T-226/07 Prana Haus GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 17 listopada 2008 r. przez Prana Haus GmbH

 • Dz. U. C32 - 17 z 20097.2.2009

  Sprawa C-495/08: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 • Dz. U. C32 - 15 z 20097.2.2009

  Sprawa C-482/08: Skarga wniesiona w dniu 10 listopada 2008 r. — Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeciwko Radzie Unii Europejskiej

 • Dz. U. C32 - 15 z 20097.2.2009

  Sprawa C-485/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 10 września 2008 r. w sprawie T-284/06 Gualtieri przeciwko Komisji, wniesione w dniu 11 listopada 2008 r. przez Claudię Gualtieri

 • Dz. U. C32 - 14 z 20097.2.2009

  Sprawa C-480/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (Wydział Cywilny) (Anglia i Walia) w dniu 7 listopada 2008 r. — Maria Teixeira przeciwko London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department

 • Dz. U. C32 - 13 z 20097.2.2009

  Sprawa C-474/08: Skarga wniesiona w dniu 4 listopada 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C32 - 13 z 20097.2.2009

  Sprawa C-475/08: Skarga wniesiona w dniu 5 listopada 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C32 - 12 z 20097.2.2009

  Sprawa C-455/08: Skarga wniesiona w dniu 17 października 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dz. U. C32 - 11 z 20097.2.2009

  Sprawa C-330/08: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2004/35/WE — Odpowiedzialność za środowisko — Zapobieganie i zaradzanie szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu — Brak transpozycji w przewidzianym terminie)

 • Dz. U. C32 - 11 z 20097.2.2009

  Sprawa C-445/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Niemcy) w dniu 9 października 2008 r. — Kurt Wierer przeciwko Land Baden-Württemberg

 • Dz. U. C32 - 10 z 20097.2.2009

  Sprawa C-57/08 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. — Gateway, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Fujitsu Siemens Computers GmbH (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 — Wcześniejszy znak towarowy zawierający oznaczenie słowne „GATEWAY” — Oznaczenie słowne „ACTIVY Media Gateway” — Brak podobieństwa oznaczeń — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Uwzględnienie powszechnej znajomości wcześniejszych znaków towarowych podczas całościowej oceny spornych oznaczeń)

 • Dz. U. C32 - 10 z 20097.2.2009

  Sprawa C-239/08: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2006/100/WE — Swobodny przepływ osób — Dostosowanie niektórych dyrektyw w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii oraz Rumunii Do Unii Europejskiej — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C32 - 9 z 20097.2.2009

  Sprawa C-486/07: Wyrok Trybunału (pita izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione — Włochy) — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) przeciwko Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl (Wspólna organizacja rynków — Zboża — Kukurydza — Ustalenie ceny — Redukcja mająca zastosowanie)

 • Dz. U. C32 - 9 z 20097.2.2009

  Sprawa C-524/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Art. 28 WE i 30 WE — Rejestracja starych używanych pojazdów uprzednio zarejestrowanych w innych państwach członkowskich — Wymogi techniczne dotyczące emisji zanieczyszczeń i poziomu hałasu — Zdrowie publiczne — Ochrona środowiska)

 • Dz. U. C32 - 8 z 20097.2.2009

  Sprawa C-407/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) — Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing przeciwko Staatssecretaris van Financiën (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 13 A ust. 1 lit. f) — Zwolnienia — Przesłanki — Świadczenie usług przez niezależną grupę osób — Usługi świadczone na rzecz jednego lub wielu członków grupy)

 • Dz. U. C32 - 7 z 20097.2.2009

  Sprawa C-371/07: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret — Dania) — Danfoss A/S, AstraZeneca A/S przeciwko Skatteministeriet (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 6 ust. 2 — Świadczenie nieodpłatnych usług przez podatnika do celów innych niż związane z jego działalnością — Prawo do odliczenia podatku VAT — Artykuł 17 ust. 6 akapit drugi — Uprawnienie państw członkowskich do utrzymania w mocy przepisów dotyczących wyłączenia prawa do odliczenia obowiązujących w prawie krajowym w chwili wejścia w życie szóstej dyrektywy)

 • Dz. U. C32 - 7 z 20097.2.2009

  Sprawa C-387/07: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Ancona — Włochy) — MI.VER Srl, Daniele Antonelli przeciwko Provincia di Macerata (Odpady — Pojęcie „tymczasowe składowanie” — Dyrektywa 75/442/EWG — Decyzja 2000/532/WE — Możliwość mieszania ze sobą odpadów oznaczonych różnymi kodami — Pojęcie „opakowania mieszane”)

 • Dz. U. C32 - 6 z 20097.2.2009

  Sprawy połączone C-362/07 i C-363/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal d'instance du VIIème arrondissement de Paris — Francja) — Kip Europe SA, Kip (UK) Ltd, Caretrex Logistiek BV, Utax GmbH (C-362/07), Hewlett Packard International SARL (C 363/07) przeciwko Administration des douanes — Direction Générale des douanes et droits indirects (Wspólna Taryfa Celna — Nomenklatura scalona — Klasyfikacja taryfowa — Urządzenia wielofunkcyjne — Urządzenia składające się z modułu drukarki laserowej i modułu skanera, z funkcją kopiowania — Pozycja 8471 — Pozycja 9009)

 • Dz. U. C32 - 5 z 20097.2.2009

  Sprawa C-297/07: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Regensburg — Niemcy) — Postępowanie karne przeciwko Klausowi Bourquainowi (Konwencja wykonawcza do Układu z Schengen — Artykuł 54 — Zasada „ne bis in idem” — Zakres stosowania — Wyrok skazujący wydany zaocznie w odniesieniu do tego samego czynu — Pojęcie „procesu zakończonego wydaniem prawomocnego wyroku” — Przepisy proceduralne prawa krajowego — Pojęcie „kary, która nie może być już wykonana”)

 • Dz. U. C32 - 5 z 20097.2.2009

  Sprawa C-334/07 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Freistaat Sachsen (Odwołanie — Pomoc państwa — Plan systemu pomocy na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw — Zgodność ze wspólnym rynkiem — Kryteria oceny pomocy państwa — Stosowanie w czasie — Plan zgłoszony przed wejściem w życie rozporządzenia (WE) nr 70/2001 — Decyzja wydana po tym wejściu w życie — Uzasadnione oczekiwania — Pewność prawa — Zgłoszenie kompletne)

 • Dz. U. C32 - 4 z 20097.2.2009

  Sprawa C-293/07: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywy 79/409/EWG i 92/43/EWG — Ochrona dzikiego ptactwa — Obszary specjalnej ochrony — Niewystarczające środki ochronne)

 • Dz. U. C32 - 4 z 20097.2.2009

  Sprawa C-295/07 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Département du Loiret, Scott SA (Odwołanie — Pomoc państwa — Preferencyjna cena działki — Decyzja Komisji — Odzyskanie pomocy niezgodnej ze wspólnym rynkiem — Zaktualizowana wartość pomocy — Składana stopa procentowa — Brak uzasadnienia — Stwierdzenie nieważności w całości — Dopuszczalność)

 • Dz. U. C32 - 3 z 20097.2.2009

  Sprawa C-174/07: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 10 WE — Dyrektywa 2006/112/WE — Szósta dyrektywa VAT — Obowiązki w systemie wewnętrznym — Kontrola czynności podlegających opodatkowaniu — Abolicja podatkowa)

 • Dz. U. C32 - 3 z 20097.2.2009

  Sprawa C-285/07: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — A.T. przeciwko Finanzamt Stuttgart-Körperschaften (Dyrektywa 90/434/EWG — Transgraniczna wymiana udziałów — Neutralność podatkowa — Przesłanki — Artykuły 43 WE i 56 WE — Przepisy państwa członkowskiego uzależniające możliwość dalszego posługiwania się wartością księgową udziałów przekazanych w zamian za nowe udziały, i co za tym idzie neutralność podatkową przekazania, od warunku, że zagraniczna spółka nabywająca również przypisała przekazanym udziałom w swoim bilansie podatkowym taką wartość księgową — Zgodność)

 • Dz. U. C32 - 2 z 20097.2.2009

  Sprawa C-380/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych — Termin — Dyrektywa 2000/35/WE — Naruszenie art. 3 ust. 1, 2 i 4)

 • Dz. U. C32 - 2 z 20097.2.2009

  Sprawa C-52/07: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Marknadsdomstolen — Szwecja) — Kanal 5 Ltd, TV 4 AB przeciwko Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) (Prawo autorskie — Organizacja zarządzania prawami autorskimi dysponująca faktyczną pozycją monopolistyczną — Pobieranie wynagrodzenia za emisję telewizyjną utworów muzycznych — Metoda obliczania tego wynagrodzenia — Pozycja dominująca — Nadużycie)

 • Dz. U. C32 - 1 z 20097.2.2009

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 19 z 24.1.2009.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.