Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 55 POZ 54

Tytuł:

Sprawa F-21/08: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 18 grudnia 2008 r. — Gippini Fournier przeciwko Komisji

Data ogłoszenia:2009-03-07


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 55 POZ 54

C 55/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.3.2009

Przedmiot i opis sporu Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego odmawiającej skarżącemu uprawnienia do ponownego skorzystania i zachowania powiększonych dodatków edukacyjnych na jego dwójkę starszych dzieci

— w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności wyraźnej decyzji Komisji z dnia 6 października 2008 r. oddalającej zażalenie wniesione przez skarżącego na podstawie art. 90 ust. 2 w dniu 5 czerwca 2008 r.; — obciążenie Komisji postępowania. Wspólnot Europejskich kosztami


Żądania strony skarżącej — stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 5 marca 2008 r. odmawiającej skarżącemu uprawnienia do ponownego skorzystania i zachowania powiększonych dodatków edukacyjnych na jego dwójkę starszych dzieci; — stwierdzenie nieważności każdej decyzji Komisji wydanej celem wykonania ww. decyzji organu powołującego z dnia 5 marca 2008 r., między innymi pisma kierownika wydziału „Prawa i obowiązki urzędników i pracowników kontraktowych” dyrekcji służb zewnętrznych DG RELEX z dnia 12 grudnia 2008 r., w którym zwrócono się o zwrot kwoty 129 538 EUR; Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 18 grudnia 2008 r. — Gippini Fournier przeciwko Komisji (Sprawa F-21/08) (1) (2009/C 55/99) Język postępowania: francuski Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 116 z 9.5.2008, s. 33.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 55 POZ 54 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C55 - 53 z 20097.3.2009

  Sprawa F-1/09: Skarga wniesiona w dniu 9 stycznia 2009 r. — Putterie-de-Beukelaer przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 53 z 20097.3.2009

  Sprawa F-2/09: Skarga wniesiona w dniu 19 stycznia 2009 r. — Menghi przeciwko ENISA

 • Dz. U. C55 - 53 z 20097.3.2009

  Sprawa F-3/09: Skarga wniesiona w dniu 16 stycznia 2009 r. — Ridolfi przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 52 z 20097.3.2009

  Sprawa F-100/08: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2008 r. — Petrilli przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 52 z 20097.3.2009

  Sprawa F-102/08: Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2008 r. — Marcuccio przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 51 z 20097.3.2009

  Sprawa F-35/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 27 listopada 2008 r. — Klug przeciwko EMEA (Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — Nieprzedłużenie umowy zawartej na czas określony — Niekorzystne sprawozdanie z oceny — Nękanie psychiczne)

 • Dz. U. C55 - 51 z 20097.3.2009

  Sprawa F-32/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 20 stycznia 2009 r. — Klein przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury i renty — Renta inwalidzka — Śmierć — Pojęcie dziecka pozostającego na utrzymaniu — Artykuł 2 załącznika VII do Regulaminu pracowniczego — Odprawa pośmiertna — Kwota płatna w przypadku śmierci — Renta sieroca)

 • Dz. U. C55 - 50 z 20097.3.2009

  Sprawa T-24/09: Skarga wniesiona w dniu 21 stycznia 2009 r. — Biocaps przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 50 z 20097.3.2009

  Sprawa T-132/98: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 grudnia 2008 r. — Groupe Perry et Isibiris przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 50 z 20097.3.2009

  Sprawa T-98/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 grudnia 2008 r. — Fédération nationale du Crédit agricole przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 49 z 20097.3.2009

  Sprawa T-20/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 4 listopada 2008 r. w sprawie F-41/06 Marcuccio przeciwko Komisji, wniesione w dniu 16 stycznia 2009 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C55 - 49 z 20097.3.2009

  Sprawa T-23/09: Skarga wniesiona w dniu 21 stycznia 2009 r. — CNOP i CCG przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 48 z 20097.3.2009

  Sprawa T-16/09 P: Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 4 listopada 2008 r. w sprawie F-87/07 Marcuccio przeciwko Komisji, wniesione w dniu 19 stycznia 2009 r. przez Luigiego Marcuccia

 • Dz. U. C55 - 47 z 20097.3.2009

  Sprawa T-10/09: Skarga wniesiona w dniu 14 stycznia 2009 r. — Formula One Licensing przeciwko OHIM — Racing — Live (F1 — Live)

 • Dz. U. C55 - 47 z 20097.3.2009

  Sprawa T-11/09: Skarga wniesiona w dniu 14 stycznia 2009 r. — Özdemir przeciwko OHIM — Aktieselskabet af 21. november 2001 (James Jones)

 • Dz. U. C55 - 46 z 20097.3.2009

  Sprawa T-4/09: Skarga wniesiona w dniu 5 stycznia 2009 r. — UniCredit przeciwko OHIM — Union Investment Privatfonds (UniCredit)

 • Dz. U. C55 - 46 z 20097.3.2009

  Sprawa T-9/09 P: Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 4 listopada 2008 r. w sprawie F-133/06, Marcuccio przeciwko Komisji, wniesione w dniu 15 stycznia 2009 r. przez Luigiego Marcuccio

 • Dz. U. C55 - 45 z 20097.3.2009

  Sprawa T-586/08: Skarga wniesiona w dniu 24 grudnia 2008 r. — Kerma przeciwko OHIM (BIOPIETRA)

 • Dz. U. C55 - 45 z 20097.3.2009

  Sprawa T-3/09: Skarga wniesiona w dniu 2 stycznia 2009 r. — Republika Włoska przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 44 z 20097.3.2009

  Sprawa T-578/08: Skarga wniesiona w dniu 23 grudnia 2008 r. — DVB Project przeciwko OHIM — Eurotel (DVB)

 • Dz. U. C55 - 44 z 20097.3.2009

  Sprawa T-584/08: Skarga wniesiona w dniu 30 grudnia 2008 r. — Cantiere Navale De Poli przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 43 z 20097.3.2009

  Sprawa T-575/08: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2008 r. — 4care przeciwko OHIM — Laboratorios Diafarm (Acumed)

 • Dz. U. C55 - 43 z 20097.3.2009

  Sprawa T-576/08: Skarga wniesiona w dniu 23 grudnia 2008 r. — Niemcy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 42 z 20097.3.2009

  Sprawa T-573/08: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2008 r. — TF1 przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 41 z 20097.3.2009

  Sprawa T-570/08: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2008 r. — Deutsche Post przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 41 z 20097.3.2009

  Sprawa T-571/08: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2008 r. — Niemcy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 40 z 20097.3.2009

  Sprawa T-568/08: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2008 r. — M6 przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 40 z 20097.3.2009

  Sprawa T-569/08: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2008 r. — Visonic przeciwko OHIM — Sedea Electronique (VISIONIC)

 • Dz. U. C55 - 39 z 20097.3.2009

  Sprawa T-567/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 9 października 2008 r. w sprawie F-49/06, Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu, wniesione w dniu 19 grudnia 2008 r. przez Barta Nijsa

 • Dz. U. C55 - 38 z 20097.3.2009

  Sprawa T-565/08: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2008 r. — Corsica Ferries France przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 38 z 20097.3.2009

  Sprawa T-566/08: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2008 r. — Total Raffinage Marketing przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 37 z 20097.3.2009

  Sprawa T-561/08: Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2008 r. — Bactria i Gutknecht przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 36 z 20097.3.2009

  Sprawa T-560/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 14 października 2008 r. w sprawie F-74/07 Meierhofer przeciwko Komisji, wniesione w dniu 19 grudnia 2008 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C55 - 35 z 20097.3.2009

  Sprawa T-555/08: Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2008 r. — iPublish Ganske Interactive Publishing przeciwko OHIM (wizerunek urządzenia nawigacyjnego)

 • Dz. U. C55 - 35 z 20097.3.2009

  Sprawa T-556/08: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2008 r. — Slovenská pošta przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 35 z 20097.3.2009

  Sprawa T-557/08: Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2008 r. — mPAY24 przeciwko OHIM — Ultra (MPAY)

 • Dz. U. C55 - 34 z 20097.3.2009

  Sprawa T-554/08: Skarga wniesiona w dniu 8 grudnia 2008 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 33 z 20097.3.2009

  Sprawa T-552/08: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Domótica, Estudo e Projecto de Edifícios Inteligentes, Lda

 • Dz. U. C55 - 32 z 20097.3.2009

  Sprawa T-550/08: Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2008 r. — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 32 z 20097.3.2009

  Sprawa T-551/08: Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2008 r. — H & R ChemPharm przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 31 z 20097.3.2009

  Sprawa T-544/08: Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2008 r. — Hansen & Rosenthal i H & R Wax Company Vertrieb przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 31 z 20097.3.2009

  Sprawa T-547/08: Skarga wniesiona w dniu 12 grudnia 2008 r. — X-Technology Swiss przeciwko OHIM (wizerunek skarpety)

 • Dz. U. C55 - 30 z 20097.3.2009

  Sprawa T-543/08: Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2008 r. — RWE i RWE Dea przeciwko Komisji

 • Dz. U. C55 - 29 z 20097.3.2009

  Sprawa T-537/08: Skarga wniesiona w dniu 9 grudnia 2008 r. — Cixi Jiangnan Chemical Fiber i in. przeciwko Radzie

 • Dz. U. C55 - 29 z 20097.3.2009

  Sprawa T-538/08: Skarga wniesiona w dniu 9 grudnia 2008 r. — Rewe-Zentral przeciwko OHIM — Kodi Diskontläden (inéa)

 • Dz. U. C55 - 28 z 20097.3.2009

  Sprawa T-535/08: Skarga wniesiona w dniu 8 grudnia 2008 r. — Tuzzi fashion GmbH przeciwko OHIM — El Corte Inglés (Emidio Tucci)

 • Dz. U. C55 - 28 z 20097.3.2009

  Sprawa T-536/08: Skarga wniesiona w dniu 9 grudnia 2008 r. — Huvis przeciwko Radzie

 • Dz. U. C55 - 27 z 20097.3.2009

  Sprawa T-117/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 grudnia 2008 r. — Włochy przeciwko EKES i Komisji (Kwestie incydentalne — Zarzut niedopuszczalności — Częściowa niedopuszczalność skargi — Brak przypisania aktów Komisji)

 • Dz. U. C55 - 27 z 20097.3.2009

  Sprawa T-468/08 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 grudnia 2008 r. — AES-Tisza przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc państwa — Decyzja Komisji uznająca za niezgodną ze wspólnym rynkiem pomoc w postaci umów dotyczących zakupu energii elektrycznej udzieloną przez Republikę Węgierską na rzecz niektórych producentów energii elektrycznej — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru — Wyważenie interesów)

 • Dz. U. C55 - 26 z 20097.3.2009

  Sprawa T-209/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 grudnia 2008 r. — Gaedertz przeciwko OHIM — Living Byte Software (GlobalRemote) (Wspólnotowy znak towarowy — Wniosek o unieważnienie — Wycofanie wniosku o unieważnienie — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C55 - 26 z 20097.3.2009

  Sprawa T-223/07 P: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 grudnia 2008 r. — Thierry przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za rok 2004 — Odrzucenie wniosku o przesłuchanie świadka — Odwołanie oczywiście niedopuszczalne)

 • Dz. U. C55 - 26 z 20097.3.2009

  Sprawa T-285/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 grudnia 2008 r. — Włochy przeciwko Parlamentowi i Komisji (Kwestie incydentalne — Zarzut niedopuszczalności — Częściowa niedopuszczalność skargi — Brak przypisania zaskarżonego aktu Parlamentowi)

 • Dz. U. C55 - 25 z 20097.3.2009

  Sprawa T-372/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 grudnia 2008 r. — Bomba Energia Getränkvertriebs przeciwko OHIM — Eckes-Granini (Bomba) (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C55 - 25 z 20097.3.2009

  Sprawa T-137/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 grudnia 2008 r. — Portela przeciwko Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna — Wprowadzenie do obrotu wadliwych termometrów cyfrowych noszących oznakowanie „CE” — Bezczynność Komisji — Związek przyczynowy — Skarga w części oczywiście niedopuszczalna i w części oczywiście pozbawiona wszelkiej podstawy prawnej)

 • Dz. U. C55 - 24 z 20097.3.2009

  Sprawa T-352/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 stycznia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rednap (Klauzula arbitrażowa — Umowy zawarte w ramach czwartego programu ramowego w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji — Projekty Rise i Healthline — Brak zgodności z postanowieniami umowy części zadeklarowanych wydatków — Zwrot części wypłaconych zaliczek — Postępowanie zaoczne)

 • Dz. U. C55 - 24 z 20097.3.2009

  Sprawa T-424/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 stycznia 2009 r. — Pioneer Hi-Bred International przeciwko OHIM (OPTIMUM) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego OPTIMUM — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Obowiązek uzasadnienia — Badanie stanu faktycznego z urzędu — Artykuł 73 i art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94)

 • Dz. U. C55 - 23 z 20097.3.2009

  Sprawa T-296/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 21 stycznia 2009 r. — Korsch przeciwko OHIM (PharmaCheck) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego PharmaCheck — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Ograniczenie wykazu towarów)

 • Dz. U. C55 - 23 z 20097.3.2009

  Sprawa T-307/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 21 stycznia 2009 r. — Hansgrohe przeciwko OHIM (AIRSHOWER) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego AIRSHOWER — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C55 - 23 z 20097.3.2009

  Sprawa T-316/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 stycznia 2009 r. — Commercy przeciwko OHIM — easyGroup IP Licensing (easyHotel) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Słowny wspólnotowy znak towarowy easyHotel — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy EASYHOTEL — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak podobieństwa towarów i usług — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Pomoc w zakresie kosztów postępowania — Wniosek złożony przez syndyka spółki handlowej — Artykuł 94 ust. 2 regulaminu)

 • Dz. U. C55 - 22 z 20097.3.2009

  Sprawa T-162/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 stycznia 2009 r. — Kronoply przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Pomoc regionalna na rzecz dużych projektów inwestycyjnych — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem — Uzasadnienie — Wywierany przez pomoc efekt zachęty — Konieczność pomocy)

 • Dz. U. C55 - 22 z 20097.3.2009

  Sprawa T-399/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 21 stycznia 2009 r. — giropay przeciwko OHIM (GIROPAY) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego GIROPAY — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C55 - 21 z 20097.3.2009

  Sprawa C-12/09: Skarga wniesiona w dniu 9 stycznia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C55 - 21 z 20097.3.2009

  Sprawa C-13/09: Skarga wniesiona w dniu 9 stycznia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C55 - 21 z 20097.3.2009

  Sprawa C-240/08: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 4 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C55 - 20 z 20097.3.2009

  Sprawa C-10/09: Skarga wniesiona w dniu 9 stycznia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C55 - 20 z 20097.3.2009

  Sprawa C-11/09: Skarga wniesiona w dniu 9 stycznia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C55 - 19 z 20097.3.2009

  Sprawa C-586/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 29 grudnia 2008 r. — Angelo Rubino przeciwko Ministero dell'Università e della Ricerca

 • Dz. U. C55 - 19 z 20097.3.2009

  Sprawa C-2/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Varhoven administrativen Sad (Bułgaria) w dniu 6 stycznia 2009 r. — Peter Dimitrov Kalinchev przeciwko Regionalna Mitnicheska Direktsia w Płowdiw

 • Dz. U. C55 - 19 z 20097.3.2009

  Sprawa C-5/09: Skarga wniesiona w dniu 8 stycznia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C55 - 18 z 20097.3.2009

  Sprawa C-584/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Liège (Belgia) w dniu 29 grudnia 2008 r. — Real Madrid Football Club, Zinedine Zidane, David Beckham, Raul Gonzalez Blanco, Ronaldo Luiz Nazario de Lima, Luis Filipe Madeira Caeiro, Futebol Club Do Porto S.A.D., Victor Baia, Ricardo Costa, Diego Ribas Da Cunha, P.S.V. N.V., Imari BV, Juventus Football Club SPA przeciwko Sporting Exchange Ltd, William Hill Credit Limited, Victor Chandler (International) Ltd, BWIN International Ltd (Betandwin), Ladbrokes Betting and Gaming Ltd, Ladbroke Belgium S.A., Internet Opportunity Entertainment Ltd, Global Entertainment Ltd (Unibet)

 • Dz. U. C55 - 17 z 20097.3.2009

  Sprawa C-579/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 15 października 2008 r. w sprawie T-305/06 Air Products and Chemicals Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), wniesione w dniu 24 grudnia 2008 r. przez Messer Group GmbH

 • Dz. U. C55 - 17 z 20097.3.2009

  Sprawa C-581/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez VAT and Duties Tribunal (Zjednoczone Królestwo) w dniu 29 grudnia 2008 r. — EMI Group Ltd przeciwko The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

 • Dz. U. C55 - 16 z 20097.3.2009

  Sprawa C-577/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeidshof te Antwerpen, oddział Hasselt (Belgia) w dniu 29 grudnia 2008 r. — Rijksdienst voor pensioenen przeciwko E. Brouwer

 • Dz. U. C55 - 16 z 20097.3.2009

  Sprawa C-578/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 29 grudnia 2008 r. — Rhimou Chakroun przeciwko Minister van Buitenlandse Zaken

 • Dz. U. C55 - 15 z 20097.3.2009

  Sprawa C-576/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (siódma izba) wydanego w dniu 23 października 2008 r. w sprawie T-256/07 People's Mojahedin Organization of Iran przeciwko Radzie Unii Europejskiej, wniesione w dniu 23 grudnia 2008 r. przez People's Mojahedin Organization of Iran

 • Dz. U. C55 - 14 z 20097.3.2009

  Sprawa C-572/08: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C55 - 14 z 20097.3.2009

  Sprawa C-573/08: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C55 - 13 z 20097.3.2009

  Sprawa C-570/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Anotato Dikastirio Kyprou w dniu 22 grudnia 2008 r. — Symvoulio Apochetefseon Lefkosias przeciwko Anatheoretiki Archi Prosferon

 • Dz. U. C55 - 13 z 20097.3.2009

  Sprawa C-571/08: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C55 - 12 z 20097.3.2009

  Sprawa C-565/08: Skarga wniesiona w dniu 19 grudnia 2008 r. — Komisja przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C55 - 11 z 20097.3.2009

  Sprawa C-560/08: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C55 - 10 z 20097.3.2009

  Sprawa C-552/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba) wydanego w dniu 8 października 2008 r. w sprawie T-51/07 Agrar-Invest-Tatschl GmbH przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 12 grudnia 2008 r. przez Agrar-Invest-Tatschl GmbH

 • Dz. U. C55 - 10 z 20097.3.2009

  Sprawa C-558/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 17 grudnia 2008 r. — Portakabin Limited i Portakabin B.V. przeciwko Primakabin B.V.

 • Dz. U. C55 - 9 z 20097.3.2009

  Sprawa C-549/08: Skarga wniesiona w dniu 10 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dz. U. C55 - 9 z 20097.3.2009

  Sprawa C-551/08: Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich/Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dz. U. C55 - 8 z 20097.3.2009

  Sprawa C-525/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 2 grudnia 2008 r. — Sylvia Bienek przeciwko Condor Flugdienst GmbH

 • Dz. U. C55 - 8 z 20097.3.2009

  Sprawa C-538/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 4 grudnia 2008 r. — X Holding BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën

 • Dz. U. C55 - 8 z 20097.3.2009

  Sprawa C-541/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 4 grudnia 2008 r. — Fokus Invest AG przeciwko Finanzierungsberatung-Immobilientreuhand und Anlageberatung GmbH (FIAG)

 • Dz. U. C55 - 7 z 20097.3.2009

  Sprawa C-520/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 24 września 2008 r. w sprawie T-248/05 HUP Usługi Polska sp. z o.o. (dawniej HP Temporärpersonalgesellschaft mbH) przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) i Manpower, Inc., wniesione w dniu 27 listopada 2008 r. przez HUP Usługi Polska sp. z o.o. (dawniej HP Temporärpersonalgesellschaft mbH)

 • Dz. U. C55 - 6 z 20097.3.2009

  Sprawa C-506/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 9 września 2008 r. w sprawie T-403/05 MyTravel Group plc przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 14 listopada 2008 r. przez Królestwo Szwecji

 • Dz. U. C55 - 5 z 20097.3.2009

  Sprawa C-259/08: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 15 stycznia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 79/409/EWG — Ochrona dzikiego ptactwa — Ochrona i zachowanie siedlisk — Klasyfikacja obszarów specjalnej ochrony — Zakaz polowania i chwytania — Nieprawidłowa transpozycja)

 • Dz. U. C55 - 5 z 20097.3.2009

  Sprawa C-421/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) wydanego w dniu 14 lipca 2008 r. w sprawie T-366/06 Calebus, SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich wspieranej przez Królestwo Hiszpanii, wniesione w dniu 24 września 2008 r. przez Calebus, SA

 • Dz. U. C55 - 4 z 20097.3.2009

  Sprawa C-502/07: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 15 stycznia 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny — Rzeczpospolita Polska) — K-1 sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Bydgoszczy (Podatek VAT — Nieprawidłowości w deklaracji podatnika — Dodatkowe zobowiązanie podatkowe)

 • Dz. U. C55 - 4 z 20097.3.2009

  Sprawa C-539/07: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 15 stycznia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/22/WE — Artykuł 26 ust. 3 — Jeden europejski numer alarmowy — Informacje o miejscu przebywania osoby wywołującej — Udostępnienie władzom zajmującym się ratownictwem — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C55 - 3 z 20097.3.2009

  Sprawa C-383/07: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 15 stycznia 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Niemcy) — M-K Europa GmbH & Co. KG przeciwko Stadt Regensburg (Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Rozporządzenie (WE) nr 258/97 — Artykuł 1 ust. 1-3 — Nowa żywność i nowe składniki żywności)

 • Dz. U. C55 - 3 z 20097.3.2009

  Sprawa C-495/07: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 stycznia 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Patent- und Markensenat — Austria) — Silberquelle GmbH przeciwko Maselli Strickmode GmbH (Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104/EWG — Artykuły 10 i 12 — Wygaśnięcie — Pojęcie rzeczywistego używania znaku towarowego — Umieszczenie znaku towarowego na przedmiotach promocyjnych — Nieodpłatne oferowanie takich przedmiotów nabywcom towarów sprzedawanych przez właściciela znaku towarowego)

 • Dz. U. C55 - 2 z 20097.3.2009

  Sprawa C-140/07: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 stycznia 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht — Niemcy) — Hecht-Pharma GmbH przeciwko Staatliches Gewerbeaufsichtsamst Lüneburg (Dyrektywa 2001/83/WE — Artykuł 1 pkt 2 oraz art. 2 ust. 2 — Pojęcie „produktu leczniczego wedle funkcji” — Produkt, co do którego nie stwierdzono, iż jest produktem leczniczym wedle funkcji — Uwzględnienie dawkowania substancji czynnych)

 • Dz. U. C55 - 1 z 20097.3.2009

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 44 z 21.2.2009.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.