Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 64 POZ 18

Tytuł:

Aktualizacja wzorów kart wydawanych przez ministerstwa spraw zagranicznych państw członkowskich akredytowanym członkom misji dyplomatycznych i przedstawicielstw konsularnych oraz członkom ich rodzin zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (  Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 85,  Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 15)

Data ogłoszenia:2009-03-19


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 64 POZ 18

C 64/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2009

Aktualizacja wzorów kart wydawanych przez ministerstwa spraw zagranicznych państw członkowskich akredytowanym członkom misji dyplomatycznych i przedstawicielstw konsularnych oraz członkom ich rodzin zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 85, Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 15) (2009/C 64/07) Publikacja wzorów dokumentów wydawanych przez Ministerstwa Spraw Zagranicznych państw członkowskich akredytowanym członkom misji dyplomatycznych i placówek konsularnych oraz członkom ich rodzin zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 34 kodeksu granicznego Schengen. Oprócz publikacji w Dzienniku Urzędowym na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa dostępne są aktualizowane co miesiąc informacje.


MALTA

1.

Wydawana szefom misji, członkom misji posiadającym rangę dyplomatyczną oraz ich małżonkom i ich dzieciom w wieku od 18 do 21 lat należącym do tego samego gospodarstwa domowego

2.

Wydawana członkom personelu administracyjnego i technicznego misji oraz ich małżonkom i dzieciom w wieku od 18 do 21 lat należącym do tego samego gospodarstwa domowego

19.3.2009 3.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 64/19

Wydawana członkom organizacji międzynarodowych zatwierdzonych przez rząd Malty oraz ich małżonkom i dzieciom w wieku od 18 do 21 lat nadal należącym do tego samego gospodarstwa domowego

4.

Wydawana konsulom honorowym obcych państw na Malcie

5.

Wydawana maltańskim konsulom honorowym

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 64 POZ 18 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.