Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 70 POZ 22

Tytuł:

Lista osób mianowanych przez Radę — Styczeń i luty 2009 r. (dziedzina społeczna)

Data ogłoszenia:2009-03-24


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 70 POZ 22

C 70/22

IV

(Zawiadomienia)

PL

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

RADA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Lista osób mianowanych przez Radę Styczeń i luty 2009 r. (dziedzina społeczna) (2009/C 70/06)

Komitet

Data końca kadencji

Publikacja w Dz.U.

Osoba zastąpiona

Rezygnacja/ Mianowanie

Członek/ Zastępca członka

Kategoria

Państwo

Osoba mianowana

Przynależność

Data decyzji Rady


Komitet Doradczy ds. Swobodnego Przepływu Pracowników Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

24.9.2010

C 253 z 4.10.2008

Gaetan BEZIER

rezygnacja

członek

pracodawcy

Francja

Natacha MARQUET

FNSEA

23.2.2009

28.2.2010

L 64 z 2.3.2007

Yolanda PALACIO FERRERO

rezygnacja

zastępca członka

rząd

Hiszpania

Mario GRAU RIOS

Ministerio de Trabajo e Inmigración Ministry of Social Affairs and Health

23.2.2009

28.2.2010

L 64 z 2.3.2007

Mikko HURMALAINEN

rezygnacja

członek

rząd

Finlandia

Leo SUOMAA

23.2.2009

28.2.2010

L 64 z 2.3.2007

Anna-Liisa SUNDQUIST

rezygnacja

zastępca członka

rząd

Finlandia

Erkki YRJÄNHEIKKI

Ministry of Social Affairs and Health

23.2.2009

24.3.2009

28.2.2010

L 64 z 2.3.2007

Matti LAMBERG

rezygnacja

zastępca członka

rząd

Finlandia

Ritva PARTINEN

Ministry of Social Affairs and Health

23.2.2009

24.3.2009

Komitet

Data końca kadencji

Publikacja w Dz.U.

Osoba zastąpiona

Rezygnacja/ Mianowanie

Członek/ Zastępca członka

Kategoria

Państwo

Osoba mianowana

Przynależność

Data decyzji Rady

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy Rada Zarządzająca Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy Rada Zarządzająca Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy Rada Zarządzająca Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy Rada Zarządzająca Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy Rada Zarządzająca Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

28.2.2010

L 64 z 2.3.2007

Renate CZESKLEBA

rezygnacja

członek

pracownicy

Austria

Karin ZIMMERMANN

Österreichischer Gewerkschaftsbund Sozialpolitik — Gesundheitspolitik Bundesarbeitskammer Abteilung Sicherheit, Gesundheit und Arbeit National Labour Inspectorate Ministerio de Trabajo e Inmigración National Labour Inspectorate

23.2.2009

PL

28.2.2010

L 64 z 2.3.2007

mianowanie

zastępca członka

pracownicy

Austria

Alexander HEIDER

23.2.2009

28.2.2010

L 64 z 2.3.2007 C 271 z 14.11.2007

Miloš JANOUŠEK

rezygnacja

zastępca członka zastępca członka

rząd

Słowacja

Laurencia JANČUROVÁ Mario GRAU RIOS

23.2.2009

7.11.2010

Pilar CASLA BENITO

rezygnacja

rząd

Hiszpania

23.2.2009

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.11.2010

C 271 z 14.11.2007

Miloš JANOUŠEK

rezygnacja

członek

rząd

Słowacja

Laurencia JANČUROVÁ

23.2.2009

30.11.2010

C 282 z 24.11.2007

Ana Cristina LÓPEZ LÓPEZ

rezygnacja

członek

rząd

Hiszpania

Juan Pablo PARRA GUTIERREZ

Ministerio de Trabajo e Immigración Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit VBO-FEB

23.2.2009

30.11.2010

C 282 z 24.11.2007

Birgit STIMMER

rezygnacja

zastępca członka

rząd

Austria

Petra HRIBERNIG

23.2.2009

30.11.2010

C 282 z 24.11.2007

Paul CLERINX

rezygnacja

zastępca członka

pracodawcy

Belgia

Kris De MEESTER

23.2.2009

C 70/23

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 70 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C70E - 37 z 200924.3.2009

  Wspólne stanowisko (WE) nr 9/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE (1)

 • Dz. U. C70 - 32 z 200924.3.2009

  Sprostowanie do wykazu naturalnych wód mineralnych uznanych przez państwa członkowskie (  Dz.U. C 54 z 7.3.2009)

 • Dz. U. C70 - 27 z 200924.3.2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C70 - 25 z 200924.3.2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dz. U. C70 - 24 z 200924.3.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C70 - 20 z 200924.3.2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C70 - 19 z 200924.3.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5427 — Dexia Credit Local/Dexia Kommunalkredit Bank) (1)

 • Dz. U. C70 - 13 z 200924.3.2009

  Opinia Rady z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zaktualizowanego programu stabilności na lata 2008–2010 przedstawionego przez Luksemburg

 • Dz. U. C70 - 8 z 200924.3.2009

  Opinia Rady z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2008–2011 przedstawionego przez Litwę

 • Dz. U. C70A - 4 z 200924.3.2009

  Lista gatunków roślin rolniczych

 • Dz. U. C70A - 3 z 200924.3.2009

  Legenda

 • Dz. U. C70 - 1 z 200924.3.2009

  Opinia Rady z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zaktualizowanego programu stabilności na lata 2008–2011 przedstawionego przez Włochy

 • Dz. U. C70A - 1 z 200924.3.2009

  Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych — 3. suplement do 27. pełnego wydania

 • Dz. U. C70E - 1 z 200924.3.2009

  Wspólne stanowisko (WE) nr 8/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.