Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 9 POZ 14

Tytuł:

Ogłoszenie o konkursach otwartych

Data ogłoszenia:2009-01-14


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 9 POZ 14

C 9/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.1.2009

V

(Ogłoszenia)

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

EUROPEJSKIE BIURO DOBORU KADR (EPSO)

OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH (2009/C 9/07) Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (EPSO) organizuje wymienione poniżej konkursy otwarte w celu rekrutacji administratorów w grupie zaszeregowania AD 5 w dziedzinie zdrowia publicznego posiadających obywatelstwo bułgarskie, czeskie, cypryjskie, estońskie, litewskie, łotewskie, maltańskie, polskie, rumuńskie, słowackie, słoweńskie lub węgierskie: — EPSO/AD/144/09 — Administratorzy w dziedzinie zdrowia publicznego — EPSO/AD/145/09 — Administratorzy w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego: polityka i prawodawstwo — EPSO/AD/146/09 — Administratorzy w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego: audyt, kontrola i ocena Ogłoszenia o konkursach zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym C 9 A z dnia 14 stycznia 2009 r. wyłącznie w językach angielskim, francuskim i niemieckim. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej EPSO: http://europa.eu/epso


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 9 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C9 - 12 z 200914.1.2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dz. U. C9 - 11 z 200914.1.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C9 - 9 z 200914.1.2009

  Lista osób mianowanych przez Radę — Listopad 2008 r. (dziedzina społeczna)

 • Dz. U. C9 - 5 z 200914.1.2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C9 - 4 z 200914.1.2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C9 - 1 z 200914.1.2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C9 - 0 z 200914.1.2009

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.