Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 104 POZ 1

Tytuł:

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

Data ogłoszenia:2010-04-23


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 104 POZ 1

23.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 104/1

II

(Komunikaty)

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA EUROPEJSKA

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/C 104/01)

Data przyjęcia decyzji Numer środka pomocy państwa Państwo członkowskie Region Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podstawa prawna


14.12.2009 N 323/09 Hiszpania Asturias «Concesión de ayudas e incentivos a la inversión de operadores de telecomunicación en el Principado de Asturias» i) Resolución de 18 de Junio de 2009. Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno; ii) Resolución de 29 de Junio de 2009, Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno; iii) Asturias Regional Development Plan 2007-2013; iv) Ley 38/2003, de 17 de Noviembre de 2003 General de Subvenciones; v) Ley General Telecomunicaciones 32/2003 de 3 de Noviembre de 2003. Program pomocy Rozwój sektorowy Dotacje bezpośrednie Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 6,5 mln EUR 80 % 2009–2010 Poczta i telekomunikacja Gobierno del Principado de Asturias — Dirección General de Moderni­ zación, Telecomunicaciones y Sociedad de la Information —

Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy Budżet Intensywność pomocy Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

C 104/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.4.2010

Data przyjęcia decyzji Numer środka pomocy państwa Państwo członkowskie Region Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podstawa prawna

19.3.2010 N 622/09 Niemcy Hamburg Hamburger FuE-Förderrichtlinie zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben Hamburger Unternehmen Hamburger FuE-Förderrichtlinie zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben Hamburger Unternehmen — §§ 23, 24 Landeshaushaltsordnung (LHO) Program pomocy Badania i rozwój Dotacje bezpośrednie, Dotacja podlegająca zwrotowi, Pożyczka uprzywi­ lejowana Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 5,3 mln EUR; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 32 mln EUR 100 % Do 31.12.2013 Wszystkie sektory Behörde für Wirtschaft und Arbeit Alter Steinweg 4 20459 Hamburg DEUTSCHLAND —

Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy Budżet

Intensywność pomocy Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 104 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C104E - 43 z 201023.4.2010

  Protokół posiedzenia z czwartku, 21 stycznia 2010 r.

 • Dz. U. C104E - 18 z 201023.4.2010

  Protokół posiedzenia z środy, 20 stycznia 2010 r.

 • Dz. U. C104 - 17 z 201023.4.2010

  Powiadomienie dotyczące wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE – Przedłużenie terminu – Wniosek złożony przez podmiot zamawiający

 • Dz. U. C104 - 16 z 201023.4.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5810 – Investor/SAAB) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C104 - 15 z 201023.4.2010

  Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

 • Dz. U. C104 - 14 z 201023.4.2010

  Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

 • Dz. U. C104 - 13 z 201023.4.2010

  Odnowienie kadencji członków Komitetu Doradczego ds. Rybołówstwa i Akwakultury

 • Dz. U. C104 - 12 z 201023.4.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C104 - 10 z 201023.4.2010

  Lista osób mianowanych przez Radę – Styczeń, luty i marzec 2010 r. (dziedzina społeczna)

 • Dz. U. C104E - 10 z 201023.4.2010

  Protokół posiedzenia z wtorku, 19 stycznia 2010 r.

 • Dz. U. C104 - 8 z 201023.4.2010

  Uzupełniający kodeks kryteriów etycznych dla członków Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (wydany na podstawie art. 11 ust. 3 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego)

 • Dz. U. C104 - 3 z 201023.4.2010

  Część 0 regulaminu pracowniczego EBC zawierająca zasady etyki zawodowej (Niniejsze brzmienie uchyla i zastępuje brzmienie opublikowane w   Dzienniku Urzędowym C 92 z 16.4.2004, s. 31)

 • Dz. U. C104A - 1 z 201023.4.2010

  Stałe zaproszenie do wyrażania zainteresowania pracą w charakterze pracowników kontraktowych przy realizacji zadań tymczasowych (Londyn)

 • Dz. U. C104E - 1 z 201023.4.2010

  Protokół posiedzenia z poniedziałku, 18 stycznia 2010 r.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.