Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 116 POZ 3

Tytuł:

Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich

Data ogłoszenia:2010-05-05


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 116 POZ 3

5.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 116/3

II

(Komunikaty)

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA EUROPEJSKA

Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich (2010/C 116/02) Zgodnie z artykułem 9 ust. 1 lit. a) tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w Notach wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich (2) wprowadza się następujące zmiany: Strona 14 Po „Uwagach ogólnych” a przed „Uwagą dodatkową 2 C)” dodaje się następujący akapit i jeden diagram: „Uwaga dodatkowa 1.A) d) i uwaga dodatkowa 1.A) e) Do celów uwag dodatkowych 1.A. d) i 1.A. e) do niniejszego działu (czytanych w połączeniu z uwagą dodatkową 1.C) do niniejszego działu), przy ustalaniu, czy zostały spełnione warunki dotyczące mini­ malnej i maksymalnej liczby żeber, liczy się wyłącznie żebra całe lub ucięte połączone bezpośrednio z kręgosłupem. Zgodnie z tym wyjaśnieniem, poniższy diagram przedstawia przykład przedniej ćwierćtuszy bydlęcej zgodnej z uwagami dodatkowymi 1.A. d) i 1.A. e) w związku z uwagą dodatkową 1.C) do niniejszego działu.


PRZEDNIA ĆWIERĆTUSZA TYLNA ĆWIERĆTUSZA

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. (2) Dz.U. C 133 z 30.5.2008, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 116 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. C116 - 5 z 20105.5.2010

    Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Starszych Inspektorów Pracy na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

  • Dz. U. C116 - 4 z 20105.5.2010

    Kursy walutowe euro

  • Dz. U. C116 - 1 z 20105.5.2010

    Opinia Komisji z dnia 4 maja 2010 r. dotycząca planu usuwania odpadów promieniotwórczych, powstałych w związku z ostateczną likwidacją elektrowni jądrowej Brennilis położonej na terytorium Francji, przedłożonego zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.