Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 147 POZ 22

Tytuł:

Postępowanie likwidacyjne – Decyzja w sprawie wszczęcia postępowania likwidacyjnego dotyczącego przedsiębiorstwa Progress Assicurazioni SpA (Ogłoszenie publikowane zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

Data ogłoszenia:2010-06-05


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 147 POZ 22

C 147/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.6.2010

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Postępowanie likwidacyjne Decyzja w sprawie wszczęcia postępowania likwidacyjnego dotyczącego przedsiębiorstwa Progress Assicurazioni SpA (Ogłoszenie publikowane zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń) (2010/C 147/08)

Zakład ubezpieczeń PROGRESS ASSICURAZIONI SpA Piazza Alberico Gentili 3 90143 Palermo PA ITALIA Dekret nr 18659 z dnia 29 marca 2010 r. wydany przez Ministra ds. Rozwoju Gospodarczego – cofnięcie upoważ­ nienia do prowadzenia wszelkiej działalności oraz postano­ wienie o obowiązkowej likwidacji zgodnie z art. 245 ustawy nr 209 z dnia 7 września 2005 r. Ministero dello Sviluppo Economico Via Molise 2 00187 Roma RM ITALIA ISVAP Via del Quirinale 21 00187 Roma RM ITALIA Prof. Avv. Andrea Gemma Piazza Alberico Gentili 3 90143 Palermo PA ITALIA Tel. +39 091286111 Faks +39 0916259351 Przepisy mające zastosowanie Artykuł 245 ustawy nr 209 z 2005 r.


Data przyjęcia, data wejścia w życie oraz rodzaj decyzji

Właściwy organ

Organ nadzoru

Ustanowiony likwidator

Dekretem nr 18659 z dnia 29 marca 2010 r. wydanym przez Ministra ds. Rozwoju Gospodarczego, zgodnie z art. 245 ustawy nr 209 z dnia 7 września 2005 r. w odniesieniu do przedsiębiorstwa Progress Assicurazioni SpA, z siedzibą w Piazza Alberico Gentili 3, 90143 Palermo PA, ITALIA, cofnięto upoważ­ nienie do prowadzenia wszelkiej działalności oraz postanowiono o obowiązkowej likwidacji.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 147 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C147 - 23 z 20105.6.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5838 – Bertelsmann/Planeta/Círculo) (1)

 • Dz. U. C147 - 21 z 20105.6.2010

  Zawiadomienie Komisji w sprawie ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które dodaje się do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. w ramach niektórych kontyngentów otwartych przez Wspólnotę na produkty w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. C147 - 20 z 20105.6.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C147 - 19 z 20105.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 31 maja 2010 w sprawie mianowania i zastąpienia członków rady zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

 • Dz. U. C147 - 18 z 20105.6.2010

  Wszczęcie postępowania (Sprawa COMP/M.5658 – Unilever/Sara Lee Body Care) (1)

 • Dz. U. C147 - 15 z 20105.6.2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

 • Dz. U. C147 - 14 z 20105.6.2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

 • Dz. U. C147 - 1 z 20105.6.2010

  Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat bieżących negocjacji Unii Europejskiej w sprawie Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.