Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 166 POZ 5

Tytuł:

Przyjęcie dokumentu referencyjnego na potrzeby dyrektywy Rady 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli

Data ogłoszenia:2010-06-25


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 166 POZ 5

25.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 166/5

Przyjęcie dokumentu referencyjnego na potrzeby dyrektywy Rady 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (1) (2010/C 166/04) Dnia 18 maja 2010 r. Komisja przyjęła pełny tekst dokumentu referencyjnego w sprawie najlepszych dostępnych technik w przemyśle cementowym, przemyśle wapienniczym i przemyśle tlenku magnezu. Wymieniony dokument jest dostępny na stronie internetowej: http://eippcb.jrc.es


(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 166 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C166 - 8 z 201025.6.2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C166 - 7 z 201025.6.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5839 – Schlumberger/Smith International) (1)

 • Dz. U. C166 - 6 z 201025.6.2010

  Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 27 państw członkowskich od dnia 1 lipca 2010 r.(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. (  Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1))

 • Dz. U. C166 - 4 z 201025.6.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C166 - 2 z 201025.6.2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

 • Dz. U. C166 - 1 z 201025.6.2010

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.