Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 245 POZ 3

Tytuł:

Postępowanie likwidacyjne – Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (Likwidacja dobrowolna w wyniku podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Bezpieczny DOM o rozwiązaniu zakładu ubezpieczeń) (Opublikowana zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

Data ogłoszenia:2010-09-11


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 245 POZ 3

11.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 245/3

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Postępowanie likwidacyjne Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (Likwidacja dobrowolna w wyniku podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Bezpieczny DOM o rozwiązaniu zakładu ubezpieczeń) (Opublikowana zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń) (2010/C 245/03)


Zakład ubezpieczeń

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Bezpieczny Dom ul. Żurawia 32/34 00-515 Warszawa POLSKA/POLAND 22 lipca 2010, Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Bezpieczny Dom nr 2 z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie rozwiązania oraz otwarcia likwidacji Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Bezpieczny Dom Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Bezpieczny Dom Komisja Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa POLSKA/POLAND p. Dariusz Lucjan Poniewierka, p. Jacek Krzysztof Bielecki ul. Żurawia 32/34 00-515 Warszawa POLSKA/POLAND Polska: art. 192 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.)

Data wydania, data wejścia w życie i rodzaj decyzji

Właściwe organy Organ nadzoru

Wyznaczony likwidator

Prawo właściwe

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 245 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C245 - 6 z 201011.9.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5953 – Reckitt Benckiser/SSL) (1)

 • Dz. U. C245 - 5 z 201011.9.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5890 – Heinzel/Europapier) (1)

 • Dz. U. C245 - 4 z 201011.9.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5946 – Banco Popular/Crédit Mutuel/BPH) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C245 - 2 z 201011.9.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C245 - 1 z 201011.9.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5935 – VION/WEYL) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.