Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 260 POZ 2

Tytuł:

Wyznaczenie sędziego zastępującego prezesa Sądu jako sędziego orzekającego w przedmiocie środków tymczasowych

Data ogłoszenia:2010-09-25


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 260 POZ 2

C 260/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.9.2010

SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Wyznaczenie sędziego zastępującego prezesa Sądu jako sędziego orzekającego w przedmiocie środków tymczasowych (2010/C 260/02) W dniu 8 września 2010 r. Sąd postanowił, zgodnie z art. 103 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem, że w okresie od dnia 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2011 r. sędzia H. TAGARAS, prezes drugiej izby, będzie zastępował prezesa Sądu w przypadku nieobecności lub wystąpienia innej przeszkody w wykonywaniu obowiązków jako sędzia orzekający w przedmiocie środków tymczasowych.


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 260 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C260 - 29 z 201025.9.2010

  Sprawa F-63/10: Skarga wniesiona w dniu 5 sierpnia 2010 r. — Lunetta przeciwko Komisji

 • Dz. U. C260 - 28 z 201025.9.2010

  Sprawa F-59/10: Skarga wniesiona w dniu 20 lipca 2010 r. — Barthel i in. przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

 • Dz. U. C260 - 28 z 201025.9.2010

  Sprawa F-60/10: Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2010 r. — Chiavegato przeciwko Komisji

 • Dz. U. C260 - 28 z 201025.9.2010

  Sprawa F-62/10: Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2010 r. — Esders przeciwko Komisji

 • Dz. U. C260 - 27 z 201025.9.2010

  Sprawa F-50/10: Skarga wniesiona w dniu 1 lipca 2010 r. — De Roos-Le Large przeciwko Komisji

 • Dz. U. C260 - 27 z 201025.9.2010

  Sprawa F-58/10: Skarga wniesiona w dniu 16 lipca 2010 r. — Allgeier przeciwko FRA

 • Dz. U. C260 - 25 z 201025.9.2010

  Sprawa T-321/10: Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2010 r. — SA.PAR. przeciwko OHIM — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI)

 • Dz. U. C260 - 25 z 201025.9.2010

  Sprawa T-322/10: Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2010 r. — Clasado przeciwko Komisji

 • Dz. U. C260 - 24 z 201025.9.2010

  Sprawa T-320/10: Skarga wniesiona w dniu 2 sierpnia 2010 r. — Fürstlich Castell'sches Domänenamt przeciwko OHIM — Castel Frères (CASTEL)

 • Dz. U. C260 - 23 z 201025.9.2010

  Sprawa T-314/10: Skarga wniesiona w dniu 19 lipca 2010 r. — Constellation Brands przeciwko OHIM (COOK'S)

 • Dz. U. C260 - 23 z 201025.9.2010

  Sprawa T-318/10: Skarga wniesiona w dniu 23 lipca 2010 r. — Consorzio del vino nobile di Montepulciano i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C260 - 22 z 201025.9.2010

  Sprawa T-313/10: Skarga wniesiona w dniu 26 lipca 2010 r. — Three-N-Products Private przeciwko OHIM — Shah (AYUURI NATURAL)

 • Dz. U. C260 - 21 z 201025.9.2010

  Sprawa T-312/10: Skarga wniesiona w dniu 28 lipca 2010 r. — ELE.SI.A przeciwko Komisji

 • Dz. U. C260 - 20 z 201025.9.2010

  Sprawa T-304/10: Skarga wniesiona w dniu 14 lipca 2010 r. — dm drogeriemarkt GmbH & Co. KG przeciwko OHIM — S.E.M.T.E.E. (caldea)

 • Dz. U. C260 - 20 z 201025.9.2010

  Sprawa T-306/10: Skarga wniesiona w dniu 23 lipca 2010 r. — Yusef przeciwko Komisji

 • Dz. U. C260 - 19 z 201025.9.2010

  Sprawa T-302/10: Skarga wniesiona w dniu 15 lipca 2010 r. — Crocs przeciwko OHIM — Holey Soles i Partenaire Hospitalier International (Przedstawienie obuwia)

 • Dz. U. C260 - 18 z 201025.9.2010

  Sprawa T-301/10: Skarga wniesiona w dniu 14 lipca 2010 r. — In ‘t Veld przeciwko Komisji

 • Dz. U. C260 - 17 z 201025.9.2010

  Sprawa T-294/10: Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2010 r. — CBp Carbon Industries przeciwko OHIM

 • Dz. U. C260 - 17 z 201025.9.2010

  Sprawa T-298/10: Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2010 r. — Arrieta D. Gross przeciwko OHIM — Toro Araneda (BIODANZA)

 • Dz. U. C260 - 16 z 201025.9.2010

  Sprawa T-293/10: Skarga wniesiona w dniu 6 lipca 2010 r. — Seven Towns Ltd przeciwko OHIM

 • Dz. U. C260 - 15 z 201025.9.2010

  Sprawa T-286/10 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 22 lipca 2010 r. — Fondation IDIAP przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Szósty program ramowy w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji — Pismo potwierdzające wyniki kontroli finansowej — Wniosek o zawieszenie wykonania i zastosowanie środków tymczasowych — Brak pilnego charakteru)

 • Dz. U. C260 - 15 z 201025.9.2010

  Sprawa T-292/10: Skarga wniesiona w dniu 1 lipca 2010 r. — Monty Program przeciwko Komisji

 • Dz. U. C260 - 14 z 201025.9.2010

  Sprawy połączone T-440/07, T-465/07 i T-1/08: Postanowienie Sądu z dnia 7 lipca 2010 r. — Huta Buczek i in. przeciwko Komisji (Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C260 - 14 z 201025.9.2010

  Sprawa T-252/10 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 29 lipca 2010 r. — Cross Czech przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Szósty program ramowy UE dotyczący badań, rozwoju technologicznego i prezentacji — Pismo potwierdzające wnioski z audytu finansowego — Wniosek o zawieszenie wykonania — Nieuwzględnienie wymogów formalnych — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C260 - 13 z 201025.9.2010

  Sprawa C-380/10: Skarga wniesiona w dniu 29 lipca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Finlandii

 • Dz. U. C260 - 13 z 201025.9.2010

  Sprawa C-400/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court (Irlandia) w dniu 6 sierpnia 2010 r. — J. McB. przeciwko L. E.

 • Dz. U. C260 - 11 z 201025.9.2010

  Sprawa C-370/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 19 maja 2010 r. w sprawie T-243/08 Ravensburger AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Educa Borras S.A., wniesione w dniu 23 lipca 2010 r. przez Ravensburger AG

 • Dz. U. C260 - 11 z 201025.9.2010

  Sprawa C-376/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 19 maja 2010 r. w sprawie T-181/08 Pye Phyo Tay Za przeciwko Radzie Unii Europejskiej, Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 27 lipca 2010 r. przez Pye Phyo Tay Za

 • Dz. U. C260 - 10 z 201025.9.2010

  Sprawa C-369/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 19 maja 2010 r. w sprawie T-108/09 Ravensburger AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), Educa Borras, S.A.,wniesione w dniu 22 lipca 2010 r. przez Ravensburger AG

 • Dz. U. C260 - 9 z 201025.9.2010

  Sprawa C-366/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 22 lipca 2010 r. — The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc. przeciwko The Secretary of State for Energy and Climate Change

 • Dz. U. C260 - 8 z 201025.9.2010

  Sprawa C-359/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Włochy) w dniu 19 lipca 2010 r. — Irtel Srl przeciwko Comune di Venegono Inferiore

 • Dz. U. C260 - 7 z 201025.9.2010

  Sprawa C-358/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Włochy) w dniu 19 lipca 2010 r. — Gestione Servizi Pubblici Srl przeciwko Comune di Baranzate

 • Dz. U. C260 - 6 z 201025.9.2010

  Sprawa C-341/10: Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dz. U. C260 - 6 z 201025.9.2010

  Sprawa C-357/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Włochy) w dniu 19 lipca 2010 r. — Duomo Gpa Srl przeciwko Comune di Baranzate

 • Dz. U. C260 - 5 z 201025.9.2010

  Sprawa C-315/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da Relação do Porto (Portugalia) w dniu 1 lipca 2010 r. — Companhia Siderúrgica Nacional, Csn Caymann Ltd przeciwko Unifer Steel SL, BNP Paribas (Szwajcaria), Colepccl SA, Banco Português de Investimento SA (BPI)

 • Dz. U. C260 - 5 z 201025.9.2010

  Sprawa C-338/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 7 lipca 2010 r. — Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Stadt

 • Dz. U. C260 - 4 z 201025.9.2010

  Sprawa C-298/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht (Niemcy) w dniu 16 czerwca 2010 r. — Land Berlin przeciwko Alexanderowi Maiowi

 • Dz. U. C260 - 4 z 201025.9.2010

  Sprawa C-309/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Veewaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 29 czerwca 2010 r. — Agrana Zucker GmbH przeciwko Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

 • Dz. U. C260 - 3 z 201025.9.2010

  Sprawa C-297/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht (Niemcy) w dniu 16 czerwca 2010 r. — Sabine Hennigs przeciwko Eisenbahn-Bundesamt

 • Dz. U. C260 - 1 z 201025.9.2010

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 246 z 11.9.2010.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.