Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 319 POZ 12

Tytuł:

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

Data ogłoszenia:2010-11-24


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 319 POZ 12

Strona 1 z 5
C 319/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.11.2010

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (2010/C 319/07) Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006. Oświadczenia o sprzeciwie muszą wpłynąć do Komisji w terminie sześciu miesięcy od daty niniejszej publikacji.


JEDNOLITY DOKUMENT

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006 „VINAGRE DE JEREZ” NR WE: ES-PDO-0005-0723-15.10.2008 ChOG ( ) ChNP ( X ) 1. Nazwa: „Vinagre de Jerez” 2. Państwo członkowskie lub kraj trzeci: Hiszpania 3. Opis produktu rolnego lub środka spożywczego: Klasa 1.8: Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.). 3.2. Opis produktu noszącego nazwę podaną w pkt 1: „Vinagre de Jerez” jest produktem, który powstaje w wyniku fermentacji octowej nadających się do tego celu win wytwarzanych na obszarze produkcji, produkowanym i leżakowanym przy zastosowaniu tradycyjnych metod opisanych w pkt 3.5, posiadającym charakterystyczne cechy organoleptyczne i analityczne opisane poniżej. Szczególne charakterystyczne cechy analityczne octów objętych chronioną nazwą pochodzenia są następujące: — zawartość resztkowa alkoholu nie może przekraczać 3 % objętości; wyjątek stanowią octy z Pedro Ximénez lub z Moscatel, w przypadku których nie może ona przekraczać 4 % objętości, — całkowita kwasowość wyrażona w zawartości kwasu octowego musi wynosić co najmniej 70 g/l; wyjątek stanowią octy z Pedro Ximénez lub z Moscatel, w przypadku których kwasowość może wynosić 60 g/l; w przypadku octów z rodzaju Gran Reserva minimalna całkowita kwasowość wyrażona w zawartości kwasu octowego musi wynosić 80 g/l, — minimalny suchy ekstrakt musi osiągać wartość 1,3 g na litr i na stopień stężenia octu; w przypadku kategorii Vinagre de Jerez Gran Reserva wartość ta musi wynosić co najmniej 2,3 g na litr i na stopień stężenia kwasu octowego, — zawartość popiołów musi wynosić 2–7 g/l; wyjątek stanowi kategoria Vinagre de Jerez Gran Reserva, w przypadku której musi ona wynosić 4–8 g/l, — maksymalna zawartość siarczanów wynosi 3,5 g/l, — w przypadku „Vinagre de Jerez” z Pedro Ximénez lub z Moscatel zawartość substancji redukujących pochodzących z win tych dwóch odmian musi wynosić co najmniej 60 g/l. Octy objęte ChNP „Vinagre de Jerez” mają kolor od patynowanego złota po mahoniowy, i są gęste i oleiste. Ich zapach, w którym wyczuwa się lekką nutę alkoholu, jest intensywny, z przewagą nut winnych i drzewnych. Octy te są kwaśne, ale ich smak jest przyjemny i na długo pozostaje w ustach.

3.1. Rodzaj produktu:

24.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 319/13

W zależności od czasu leżakowania, jakiemu podlegają octy objęte ochroną, wyróżniamy następujące kategorie: a) Vinagre de Jerez: ocet objęty tą ChNP leżakuje co najmniej przez sześć miesięcy; b) Vinagre de Jerez Reserva: ocet objęty tą ChNP leżakuje co najmniej przez dwa lata; c) Vinagre de Jerez Gran Reserva: ocet objęty tą ChNP leżakuje co najmniej przez dziesięć lat. Ponadto w zależności od zastosowania win z odpowiednich odmian winorośli należy wyróżnić przed­ stawione poniżej półsłodkie odmiany „Vinagre de Jerez”, które mogą jednocześnie należeć do każdej z kategorii opisanych powyżej: — Vinagre de Jerez al Pedro Ximénez: do octu objętego tą ChNP w okresie leżakowania dodaje się wina z odmiany Pedro Ximénez, — Vinagre de Jerez al Moscatel: do octu objętego tą ChNP w okresie leżakowania dodaje się wina z odmiany Moscatel. 3.3. Surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych): Octy objęte nazwą pochodzenia „Vinagre de Jerez” uzyskuje się wyłącznie w drodze fermentacji octowej „nadających się win”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 319 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C319 - 6 z 201024.11.2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C319 - 5 z 201024.11.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6056 – DnB NOR Bank/Bank DnB NORD) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C319 - 4 z 201024.11.2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dz. U. C319 - 3 z 201024.11.2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dz. U. C319 - 2 z 201024.11.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C319 - 1 z 201024.11.2010

  Opinia Komisji z dnia 23 listopada 2010 r. dotycząca planu modyfikacji usuwania odpadów promieniotwórczych powstałych w zakładzie konwersji Comurhex II, znajdującym się w Malvési we Francji, przedłożonego zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.