Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 78 POZ 1

Tytuł:

Zawiadomienie ze strony Komisji – Zakończenie pełnienia obowiązków urzędnika przeprowadzającego spotkania wyjaśniające

Data ogłoszenia:2010-03-27


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 78 POZ 1

27.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 78/1

II

(Komunikaty)

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Zawiadomienie ze strony Komisji – Zakończenie pełnienia obowiązków przeprowadzającego spotkania wyjaśniające (2010/C 78/01) W dniu 17 lutego 2010 r. Komisja mianowała panią Karen WILLIAMS na stanowisko dyrektora Biura Dochodzeń i Postępowań Dyscyplinarnych Komisji (IDOC), dyrekcji w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa. Po objęciu tego stanowiska w dniu 1 marca 2010 r. Karen WILLIAMS zakończyła pełnienie obowiązków urzędnika przeprowadzającego spotkania wyjaśniające, okre­ ślonych w decyzji Komisji z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień funkcjonariuszy ds. przesłuchań w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (1). urzędnika


(1) Dz.U. L 162 z 19.6.2001, s. 21.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 78 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C78 - 16 z 201027.3.2010

  Sprostowanie do listy dni wolnych od pracy w 2010 r. (  Dz.U. C 9 z 15.1.2010)

 • Dz. U. C78 - 13 z 201027.3.2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C78 - 7 z 201027.3.2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C78 - 6 z 201027.3.2010

  Potwierdzenie odbioru skargi nr CHAP/2010/19

 • Dz. U. C78 - 5 z 201027.3.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5724 – Suez Environnement/Agbar) (1)

 • Dz. U. C78 - 4 z 201027.3.2010

  Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

 • Dz. U. C78 - 3 z 201027.3.2010

  Zaproszenie do składania wniosków o finansowanie działań w obszarze energii w ramach programu „Inteligentna Energia dla Europy” (Decyzja Rady i Parlamentu Europejskiego nr 1639/2006/WE (  Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 15))

 • Dz. U. C78 - 2 z 201027.3.2010

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.