Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 24 POZ 19

Tytuł:

Zawiadomienie o zakończeniu dochodzenia w sprawie środków ochronnych wszczętego na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 260/2009 oraz (WE) nr 625/2009, dotyczącego przywozu modemów bezprzewodowej rozległej sieci internetowej (WWAN)

Data ogłoszenia:2011-01-26


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 24 POZ 19

26.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 24/19

Zawiadomienie o zakończeniu dochodzenia w sprawie środków ochronnych wszczętego na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 260/2009 oraz (WE) nr 625/2009, dotyczącego przywozu modemów bezprzewodowej rozległej sieci internetowej (WWAN) (2011/C 24/09) W następstwie wniosku złożonego przez Królestwo Belgii, w dniu 30 czerwca 2010 r. na mocy rozpo­ rządzeń Rady (WE) nr 260/2009 i 625/2009 zostało wszczęte dochodzenie w sprawie środków ochron­ nych dotyczące przywozu modemów bezprzewodowej rozległej sieci internetowej (WWAN), opublikowane w zawiadomieniu 2010/C 171/07 (1). Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozdziału III rozporządzenia Rady (WE) nr 260/2009 oraz rozdziału III rozporządzenia Rady (WE) nr 625/2009 Komisja wszczęła dochodzenie mające na celu ustalenie, czy, w wyniku nieprzewidzianego rozwoju sytuacji, modemy WWAN są przywożone do Unii w tak znacznie zwiększonych ilościach lub na takich zasadach i warunkach, że powoduje to lub może spowodować poważną szkodę producentom unijnym objętym postępowaniem. Dnia 29 października 2010 r. Królestwo Belgii wycofało wniosek dotyczący środków ochronnych. Mając na uwadze, że wniosek dotyczący środków ochronnych został wycofany, oraz uwzględniając wynik konsultacji z państwami członkowskimi, Komisja nie znajduje uzasadnienia dla kontynuacji obecnego dochodzenia. Dochodzenie w sprawie środków ochronnych dotyczące przywozu modemów WWAN, wszczęte w dniu 30 czerwca 2010 r., zostaje niniejszym zakończone.


(1) Dz.U. C 171 z 30.6.2010, s. 6.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 24 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C24 - 22 z 201126.1.2011

  Sprostowanie do dni wolnych od pracy w 2011 r. (  Dz.U. C 12 z 15.1.2011)

 • Dz. U. C24 - 21 z 201126.1.2011

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6071 – INEOS/INEOS NOVA) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C24 - 20 z 201126.1.2011

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5976 – Lufthansa Technik/Panasonic Avionics/Idair JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C24 - 14 z 201126.1.2011

  Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia i przeglądu środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i przeglądu tych środków

 • Dz. U. C24 - 8 z 201126.1.2011

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu kwasu szczawiowego pochodzącego z Indii i Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. C24 - 7 z 201126.1.2011

  Informacja dotycząca wdrażania dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przekazana przez Łotwę

 • Dz. U. C24 - 6 z 201126.1.2011

  Aktualizacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (  Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 19;  Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 22;  Dz.U. C 182 z 4.8.2007, s. 18;  Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 38;  Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 19;  Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 8;  Dz.U. C 98 z 29.4.2009, s. 11;  Dz.U. C 35 z 12.2.2010, s. 7;  Dz.U. C 304 z 10.11.2010, s. 5)

 • Dz. U. C24 - 5 z 201126.1.2011

  Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

 • Dz. U. C24 - 3 z 201126.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2011 r. powołująca grupę ekspertów Wspólne Forum UE ds. Cen Transferowych

 • Dz. U. C24 - 2 z 201126.1.2011

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C24A - 1 z 201126.1.2011

  Rekrutacja do Europejskiej Agencji Leków (Londyn)

 • Dz. U. C24 - 1 z 201126.1.2011

  Decyzja

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.