Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 45 POZ 8

Tytuł:

Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

Data ogłoszenia:2011-02-12


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 45 POZ 8

Strona 1 z 2
C 45/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.2.2011

KOMISJA

ADMINISTRACYJNA

DS.

KOORDYNACJI SPOŁECZNEGO (2011/C 45/05)

SYSTEMÓW

ZABEZPIECZENIA

W rocznych średnich kosztach nie uwzględniono obniżki o 20 % przewidzianej w art. 94 ust. 2 i art. 95 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 (1). Średnie miesięczne koszty netto obniżono o 20 %.

ŚREDNIE KOSZTY ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH – 2006 r.

I. Stosowanie art. 94 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 Kwoty do zwrotu w odniesieniu do świadczeń rzeczowych udzielonych w 2006 r. członkom rodziny, o których mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 (2), zostaną określone na podstawie następujących średnich kosztów:


Roczny Miesięczny netto

Finlandia (na osobę) — Członkowie rodzin wieku — Emeryci i renciści w — Członkowie rodzin w wieku poniżej 65 pracowników niezależnie od wieku poniżej 65 lat emerytów i rencistów będący lat

1 167,41 EUR

77,83 EUR

II. Stosowanie art. 95 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 Kwoty do zwrotu w odniesieniu do świadczeń rzeczowych udzielonych w 2006 r. na mocy art. 28 i 28a rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 zostaną określone na podstawie następujących średnich kosztów (od 2002 r. wyłącznie w przeliczeniu na osobę):

Roczny Miesięczny netto

Finlandia (na osobę) — Emeryci i renciści będący w wieku co najmniej 65 lat — Członkowie rodzin emerytów i rencistów będący w wieku co najmniej 65 lat

4 540,17 EUR

302,68 EUR

ŚREDNIE KOSZTY ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH – 2007 r.

I. Stosowanie art. 94 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 Kwoty do zwrotu w odniesieniu do świadczeń rzeczowych udzielonych w 2007 r. członkom rodziny, o których mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 (3), zostaną określone na podstawie następujących średnich kosztów:

Roczny Miesięczny netto

Cypr Finlandia (na osobę) — Członkowie rodzin wieku — Emeryci i renciści w — Członkowie rodzin w wieku poniżej 65 pracowników niezależnie od wieku poniżej 65 lat emerytów i rencistów będący lat

741,21 EUR 1 234,09 EUR

49,41 EUR 82,27 EUR

(1) Dz.U. L 74 z 27.3.1972, s. 1. (2) Dz.U. L 149 z 5.7.1971, s. 2. (3) Porównaj: przypis 2.

12.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 45/9

II. Stosowanie art. 95 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 Kwoty do zwrotu w odniesieniu do świadczeń rzeczowych udzielonych w 2007 r. na mocy art. 28 i 28a rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 zostaną określone na podstawie następujących średnich kosztów (od 2002 r. wyłącznie w przeliczeniu na osobę):

Roczny Miesięczny netto

Cypr Finlandia (na osobę) — Emeryci i renciści będący w wieku co najmniej 65 lat — Członkowie rodzin emerytów i rencistów będący w wieku co najmniej 65 lat

991,21 EUR 4 762,07 EUR

66,08 EUR 317,47 EUR

ŚREDNIE KOSZTY ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH – 2008 r.

I. Stosowanie art. 94 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 Kwoty do zwrotu w odniesieniu do świadczeń rzeczowych udzielonych w 2008 r. członkom rodziny, o których mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, zostaną określone na podstawie następujących średnich kosztów:

Roczny Miesięczny netto

Grecja Francja Łotwa Niderlandy (na osobę) — Członkowie rodzin wieku — Emeryci i renciści w — Członkowie rodzin w wieku poniżej 65 pracowników niezależnie od wieku poniżej 65 lat emerytów i rencistów będący lat

1 251,34 EUR 2 278,83 EUR 334,96 LVL 1 993,91 EUR

83,42 EUR 151,92 EUR 22,33 LVL 132,93 EUR

Zjednoczone Królestwo Słowacja (na osobę) — Członkowie rodzin pracowników będący w wieku poniżej 65 lat — Emeryci i renciści w wieku poniżej 65 lat — Członkowie rodzin emerytów i rencistów będący w wieku poniżej 65 lat Finlandia (na osobę) — Członkowie rodzin wieku — Emeryci i renciści w — Członkowie rodzin w wieku poniżej 65 pracowników niezależnie od wieku poniżej 65 lat emerytów i rencistów będący lat

1 841,93 GBP 460,99 EUR

122,80 GBP 30,73 EUR

1 312,09 EUR

87,47 EUR

II. Stosowanie art. 95 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 Kwoty do zwrotu w odniesieniu do świadczeń rzeczowych udzielonych w 2008 r. na mocy art. 28 i 28a rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 zostaną określone na podstawie następujących średnich kosztów (od 2002 r. wyłącznie w przeliczeniu na osobę):

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 45 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C45 - 28 z 201112.2.2011

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C45 - 25 z 201112.2.2011

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C45 - 21 z 201112.2.2011

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C45 - 20 z 201112.2.2011

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6115 – Steinhoff/Conforama) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C45 - 18 z 201112.2.2011

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C45 - 12 z 201112.2.2011

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C45 - 5 z 201112.2.2011

  Decyzja nr H6 z dnia 16 grudnia 2010 r. dotycząca stosowania określonych zasad odnoszących się do sumowania okresów zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (2)

 • Dz. U. C45 - 4 z 201112.2.2011

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C45 - 3 z 201112.2.2011

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6053 – CVC/Apollo/Brit Insurance) (1)

 • Dz. U. C45 - 1 z 201112.2.2011

  Opinia Komisji z dnia 11 lutego 2011 r. w zastosowaniu art. 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE w odniesieniu do wprowadzonego przez władze Niderlandów zakazu dotyczącego elektrycznej kosiarki trawnikowej noszącej znak towarowy Intratuin, typ 07426 MD-2009-156 (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.