Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 46 POZ 16

Tytuł:

Sprawa F-29/10: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 21 grudnia 2010 r. — Lorenzo przeciwko Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno — Społecznemu

Data ogłoszenia:2011-02-12


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 46 POZ 16

C 46/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.2.2011

SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 21 grudnia 2010 r. — Lorenzo przeciwko Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno — Społecznemu (Sprawa F-29/10) (1) (2011/C 46/30) Język postępowania: francuski Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 16 grudnia 2010 r. — Adriaansen przeciwko Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (Sprawa F-35/10) (1) (2011/C 46/31) Język postępowania: francuski


Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 179 z 3.7.2010, s. 59.

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 209 z 31.7.2010, s. 54.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 16 grudnia 2010 r. — Merhzaoui przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Sprawa F-52/10) (1) (2011/C 46/32) Język postępowania: francuski Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 221 z 14.8.2010, s. 61.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 46 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C46 - 16 z 201112.2.2011

  Sprawa F-35/10: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 16 grudnia 2010 r. — Adriaansen przeciwko Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu

 • Dz. U. C46 - 16 z 201112.2.2011

  Sprawa F-52/10: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 16 grudnia 2010 r. — Merhzaoui przeciwko Radzie Unii Europejskiej

 • Dz. U. C46 - 15 z 201112.2.2011

  Sprawa T-569/10: Skarga wniesiona w dniu 13 grudnia 2010 r. — Bimbo przeciwko OHIM — Panrico (BIMBO DOUGHNUTS)

 • Dz. U. C46 - 14 z 201112.2.2011

  Sprawa T-562/10: Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2010 r. — HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping przeciwko Radzie

 • Dz. U. C46 - 13 z 201112.2.2011

  Sprawa T-513/09: Wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2010 r. — Baena Grupo przeciwko OHIM — Neuman i Galdeano del Sel (Postać siedząca) (Wzór wspólnotowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru — Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający postać siedzącą — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy — Podstawa unieważnienia — Indywidualny charakter — Inne całościowe wrażenie — Artykuł 6 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002)

 • Dz. U. C46 - 13 z 201112.2.2011

  Sprawa T-73/10 P: Postanowienie Sądu z dnia 2 grudnia 2010 r. — Apostolov przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Zatrudnienie — Konkurs — Odrzucenie kandydatury — Termin do wniesienia skargi — Przekroczenie terminu — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne i w części oczywiście bezzasadne)

 • Dz. U. C46 - 13 z 201112.2.2011

  Sprawa T-549/10: Skarga wniesiona w dniu 29 listopada 2010 r. — Natura Selection przeciwko OHIM — Afoi Anezoulaki (natur)

 • Dz. U. C46 - 12 z 201112.2.2011

  Sprawa T-281/09: Wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2010 r. — Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer przeciwko OHIM (CHROMA) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie wspólnotowego słownego znaku towarowego CHROMA — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

 • Dz. U. C46 - 12 z 201112.2.2011

  Sprawa T-363/09: Wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2010 r. — Longevity Health Products przeciwko OHIM — Gruppo Lepetit (RESVEROL) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego RESVEROL — Wcześniejszy słowny międzynarodowy znak towarowy LESTEROL — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

 • Dz. U. C46 - 12 z 201112.2.2011

  Sprawa T-497/09: Wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2010 r. — LG Electronics przeciwko OHIM (KOMPRESSOR PLUS) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego KOMPRESSOR PLUS — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

 • Dz. U. C46 - 11 z 201112.2.2011

  Sprawa T-13/09: Wyrok Sądu z dnia 17 grudnia 2010 r. — Storck przeciwko OHIM (Kształt myszki z czekolady) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego — Kształt myszki z czekolady — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — Prawo do obrony)

 • Dz. U. C46 - 11 z 201112.2.2011

  Sprawa T-161/09: Wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2010 r. — Ilink Kommunikationssysteme przeciwko OHIM (ilink) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ilink — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C46 - 11 z 201112.2.2011

  Sprawa T-192/09: Wyrok Sądu z dnia 17 grudnia 2010 r. — Amen Corner przeciwko OHIM — Comercio Electrónico Ojal (SEVE TROPHY) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego SEVE TROPHY — Wcześniejsze graficzne wspólnotowe znaki towarowe Seve Ballesteros Trophy i SEVE TROPHY — Względne podstawy odmowy rejestracji — Brak podobieństwa towarów i usług — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — Brak czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych i działania na ich szkodę — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C46 - 10 z 201112.2.2011

  Sprawa T-345/08 i T-357/08: Wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2010 r. — Rubinstein i L’Oréal przeciwko OHIM — Allergan (BOTOLIST i BOTOCYL) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowne wspólnotowe znaki towarowe BOTOLIST i BOTOCYL — Wcześniejsze graficzne i słowne krajowe znaki towarowe BOTOX — Działanie ze szkodą dla renomy — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 73 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 75 rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C46 - 10 z 201112.2.2011

  Sprawa T-346/08: Wyrok Sądu z dnia 17 grudnia 2010 r. — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli przeciwko OHIM (Kształt dzwonka z czerwoną wstążeczką) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego — Kształt dzwonka z czerwoną wstążeczką — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C46 - 10 z 201112.2.2011

  Sprawa T-395/08: Wyrok Sądu z dnia 17 grudnia 2010 r. — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli przeciwko OHIM (Kształt zająca z czekolady) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego — Kształt zająca z czekolady — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009))

 • Dz. U. C46 - 9 z 201112.2.2011

  Sprawa T-286/10: Wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2010 r. — Fidelio przeciwko OHIM (Hallux) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Hallux — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C46 - 9 z 201112.2.2011

  Sprawa T-336/08: Wyrok Sądu z dnia 17 grudnia 2010 r. — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli przeciwko OHIM (Kształt zająca z czekolady z czerwoną wstążeczką) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego — Kształt zająca z czekolady z czerwoną wstążeczką — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009))

 • Dz. U. C46 - 9 z 201112.2.2011

  Sprawa T-337/08: Wyrok Sądu z dnia 17 grudnia 2010 r. — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli przeciwko OHIM (Kształt renifera z czekolady) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego — Kształt renifera z czekolady — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dz. U. C46 - 8 z 201112.2.2011

  Sprawa C-573/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Timișoara (Rumunia) w dniu 8 grudnia 2010 r. — Sergiu Alexandru Micșa przeciwko Administrația Finanțelor Publice Lugoj, Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș, Administrația Fondului pentru Mediu

 • Dz. U. C46 - 7 z 201112.2.2011

  Sprawa C-571/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bolzano (Włochy) w dniu 7 grudnia 2010 r. — Kamberaj Servet przeciwko Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia Autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano

 • Dz. U. C46 - 6 z 201112.2.2011

  Sprawa C-558/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de grande instance de Chartres (Francja) w dniu 29 listopada 2010 r. — Michel Bourges-Maunoury i Marie-Louise Heintz po mężu Bourges-Maunoury przeciwko Direction des services fiscaux d'Eure et Loir

 • Dz. U. C46 - 6 z 201112.2.2011

  Sprawa C-569/10: Skarga wniesiona w dniu 3 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dz. U. C46 - 5 z 201112.2.2011

  Sprawa C-553/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 13 września 2010 r. w sprawie T-452/04 Éditions Jacob przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 25 listopada 2010 r. przez Komisję Europejską

 • Dz. U. C46 - 5 z 201112.2.2011

  Sprawa C-554/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 13 września 2010 r. w sprawie T-452/04 Editions Jacob przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 26 listopada 2010 r. przez Lagardère SCA

 • Dz. U. C46 - 4 z 201112.2.2011

  Sprawa C-551/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 13 września 2010 r. w sprawie T-279/04 Éditions Jacob przeciwko Komisji, wniesione w dniu 25 listopada 2010 r. przez Éditions Odile Jacob SAS

 • Dz. U. C46 - 3 z 201112.2.2011

  Sprawa C-543/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 22 listopada 2010 r. — Refcomp SpA przeciwko Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA

 • Dz. U. C46 - 3 z 201112.2.2011

  Sprawa C-550/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 9 września 2010 r. w sprawie T-348/07 Al Aqsa przeciwko Radzie Unii Europejskiej, wniesione w dniu 24 listopada 2010 r. przez Królestwo Niderlandów

 • Dz. U. C46 - 2 z 201112.2.2011

  Sprawa C-504/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Najvyšší súd Slovenskej republiky (Słowacja) w dniu 21 października 2010 r. — TANOARCH, s.r.o. przeciwko Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

 • Dz. U. C46 - 2 z 201112.2.2011

  Sprawa C-539/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 9 września 2010 r. w sprawie T-348/07 Al Aqsa przeciwko Radzie Unii Europejskiej, wniesione w dniu 22 listopada 2010 r. przez Stichting Al-Aqsa

 • Dz. U. C46 - 1 z 201112.2.2011

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 38 z 5.2.2011.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.