Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 170 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 944/2004 z dnia 3 maja 2004 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 937/2004 ustalającego należności przywozowe w sektorze ryżu

Data ogłoszenia:2004-05-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 170 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 2
(3) Należności przywozowe od ryżu przywożonego do departamentu zamorskiego Reunion określa się w art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 3072/95. (4) W odniesieniu do przywozu ryżu, z wyjątkiem ryżu łamanego (kod CN 1006 40 00), pochodzącego z Bangladeszu, należności przywozowe stosuje się w ramach systemu zdefiniowanego przez rozporządzenia Rady (EWG) nr 3491/90 (Dz.U. L 337 z 4.12.1990, str. 1) i Komisji (EWG) nr 862/91 (Dz.U. L 88 z 9.4.1991, str. 7), zmienione. (5) Przywóz produktów pochodzących z krajów KTZ nie podlega stosowaniu należności przywozowych zgodnie z art. 101 ust. 1 decyzji Rady 91/482/EWG (Dz.U. L 263 z 19.9.1991, str. 1), zmienionej. (6) W odniesieniu do ryżu łuskanego odmiany Basmati pochodzącego z Indii i Pakistanu redukcja o 250 EUR/t (art. 4a rozporządzenia (WE) nr 1503/96, zmienionego). (7) Należności przywozowe ustalone we Wspólnej Taryfie Celnej. (8) W odniesieniu do przywozu ryżu pochodzącego z Egiptu należności przywozowe stosuje się w ramach systemu zdefiniowanego przez rozporządzenia Rady (WE) nr 2184/96 (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, str. 1) i Komisji (WE) nr 196/97 (Dz.U. L 31 z 1.2.1997, str. 53).


4.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/5

ZAŁĄCZNIK II Wyliczenie należności przywozowych w sektorze ryżu

typ Indica ryż niełuskany łuskany w pełni oczyszczony typ Japonica łuskany w pełni oczyszczony ryż łamany

1. 2.

Należności przywozowe (EUR/t) Elementy kalkulacji a) Cena CIF ARAG (EUR/t) b) Cena FOB (EUR/t) c) Frachty morskie (EUR/t) d) Źródło

(1)

214,61

416,00

234,41

388,70

(1)

— — — —

329,62 — — USDA i podmioty gospodarcze

240,25 — — USDA i podmioty gospodarcze

334,01 308,64 25,37 Podmioty gospodarcze

418,57 393,20 25,37 Podmioty gospodarcze

— — — —

(1) Należności przywozowe ustalone we Wspólnej Taryfie Celnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 170 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L170 - 1 z 20044.5.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 943/2004, z dnia 3 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L170 - 0 z 20044.5.2004

    Informacja dla czytelników

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.