Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 173 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 950/2004 z dnia 6 maja 2004 r. zmieniające po raz trzydziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

Data ogłoszenia:2004-05-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 173 POZ 6

L 173/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.5.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 950/2004 z dnia 6 maja 2004 r. zmieniające po raz trzydziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią AlKaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), ostatnio zmienione przez rozporządzenie (WE) nr 667/2004 (2), w szczególności jego art. 7 ust. 1 akapit pierwszy, oraz mając na uwadze, co następuje:


(1)

W dniu 3 maja 2004 r. Komisja ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych postanowiła zmienić listę osób, grup i podmiotów, wobec których powinno mieć zastosowanie zamrożenie funduszy i środków ekonomicznych. Należy zatem dokonać stosownych zmian w załączniku I. W celu zapewnienia skuteczności środków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, niniejsze rozporządzenie musi natychmiast wejść w życie, Artykuł 1

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera listę osób, grup i podmiotów objętych zamrożeniem funduszy i środków ekonomicznych w ramach tego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 6 maja 2004 r. W imieniu Komisji

Christopher PATTEN

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9. (2) Dz.U. L 104 z 8.4.2004, str. 110.

7.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/7

ZAŁĄCZNIK Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 ulega następującym zmianom: 1) Następujące podmioty dodaje się w pozycji „Osoby fizyczne”: a) Hacene Allane (alias a) Hassan Stary, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne). Data urodzenia: 17 stycznia 1941 r. Miejsce urodzenia: El Ménéa, Algieria. Obywatelstwo: prawdopodobnie algierskie. b) Kamel Djermane (alias a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil). Data urodzenia: 1965 r. Miejsce urodzenia: Oum el Bouaghi, Algieria. Obywatelstwo: prawdopodobnie algierskie. c) Dhou El-Aich (alias Abdel Hak). Data urodzenia: 5 sierpnia 1964 r. Miejsce urodzenia: Debila, Algieria. Obywatelstwo: prawdopodobnie algierskie. d) Ahmad Zerfaoui (alias a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Data urodzenia: 15 lipca 1963 r. Miejsce urodzenia: Chrea, Algieria. Obywatelstwo: prawdopodobnie algierskie. 2) Podmiot: „Zulkifli Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malezja; data urodzenia: 3 lipca 1968 r.; miejsce urodzenia: Selangor, Malezja; obywatelstwo: malezyjskie; nr paszportu: A 5983063; Krajowy Numer Identyfikacyjny: 680703-10-5821” umieszczony w pozycji „Osoby fizyczne” zastępuje się następująco: „Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malezja. Data urodzenia: 3 lipca 1968 r. Miejsce urodzenia: Selangor, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Nr paszportu: A 5983063. Krajowy Numer Identyfikacyjny: 680703-10-5821.” 3) Wpis: „Yazld Sufaat (alias a) Joe, b) Abu Zufar), Taman Bukit Ampang, Selangor, Malezja; data urodzenia: 20 stycznia 1964 r.; miejsce urodzenia: Johor, Malezja; obywatelstwo: malezyjskie; nr paszportu: A 10472263; Krajowy Numer Identyfikacyjny: 640120-01-5529” w pozycji „Osoby fizyczne” zastępuje się następującym wpisem: „Yazid Sufaat (alias a) Joe, b) Abu Zufar), Taman Bukit Ampang, Selangor, Malezja. Data urodzenia: 20 stycznia 1964 r. Miejsce urodzenia: Johor, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Nr paszportu: A 10472263. Krajowy Numer Identyfikacyjny: 640120-01-5529.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 173 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 9 z 20047.5.2004

  Corrigenda do rozporządzenia Komisji (WE) nr 933/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ustalającego kwotę korygującą do refundacji zbóż (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 169 z dnia 1 maja 2004 r.)

 • Dz. U. L173 - 8 z 20047.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2004 z dnia 6 maja 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1814/2003

 • Dz. U. L173 - 3 z 20047.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 949/2004 z dnia 6 maja 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż

 • Dz. U. L173 - 1 z 20047.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 948/2004 z dnia 6 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L173 - 0 z 20047.5.2004

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.