Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 175 POZ 1

Tytuł:

Regulamin

Data ogłoszenia:2004-05-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 175 POZ 1

Strona 1 z 15
10.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 175/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMITET REGIONÓW Regulamin

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE UWAGI WSTĘPNE

TYTUŁ I CZŁONKOWIE I ORGANY KOMITETU

ROZDZIAŁ 1

Organy Komitetu Artykuł 1 – Organy Komitetu

ROZDZIAŁ 2

Członkowie Komitetu Artykuł 2 – Status członków i zastępców Artykuł 3 – Kadencja Artykuł 4 – Przywileje i immunitety Artykuł 5 – Udział zastępców Artykuł 6 – Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania Artykuł 7 – Delegacje narodowe i frakcje polityczne Artykuł 8 – Delegacje narodowe Artykuł 9 – Frakcje polityczne i członkowie niezrzeszeni Artykuł 10 – Grupy międzyregionalne


TYTUŁ II ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE KOMITETU

ROZDZIAŁ 1

Zwołanie i ustanowienie Komitetu Artykuł 11 – Zwołanie pierwszego posiedzenia Artykuł 12 – Ustanowienie Komitetu i sprawdzenie pełnomocnictw

L 175/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ 2

10.5.2004

Zgromadzenie Plenarne Artykuł 13 – Funkcje Zgromadzenia Plenarnego Artykuł 14 – Zwołanie Zgromadzenia Plenarnego Artykuł 15 – Porządek dzienny posiedzenia plenarnego Artykuł 16 – Rozpoczęcie posiedzenia plenarnego Artykuł 17 – Rozpowszechnianie informacji, osoby z zewnątrz i osoby zaproszone do zabrania głosu, sprawy bieżące Artykuł 18 – Czas wypowiedzi Artykuł 19 – Lista mówców Artykuł 20 – Wnioski formalne Artykuł 21 – Kworum Artykuł 22 – Głosowanie Artykuł 23 – Składanie poprawek Artykuł 24 – Postępowanie z poprawkami Artykuł 25 – Opinie i sprawozdania pilne Artykuł 26 – Procedury uproszczone Artykuł 27 – Zamknięcie posiedzenia plenarnego

ROZDZIAŁ 3

Prezydium i Przewodniczący Artykuł 28 – Skład Prezydium Artykuł 29 – Przedstawiciele członków Prezydium Artykuł 30 – Zasady wyboru Artykuł 31 – Wybór Przewodniczącego i pierwszego Wiceprzewodniczącego Artykuł 32 – Wybór wiceprzewodniczących, innych członków Prezydium i przewodniczących frakcji politycznych jako członków Prezydium Artykuł 33 – Wybór przedstawicieli Artykuł 34 – Wybory uzupełniające na wolne miejsca w Prezydium Artykuł 35 – Funkcje Prezydium Artykuł 36 – Zwołanie Prezydium i podejmowanie decyzji Artykuł 37 – Przewodniczący

10.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Opinie, sprawozdania i rezolucje – Procedura Prezydium

L 175/3

Artykuł 38 – Opinie – Podstawy prawne Artykuł 39 – Opinie i sprawozdania – Wyznaczenie właściwej komisji Artykuł 40 – Wyznaczenie sprawozdawcy generalnego Artykuł 41 – Opinie i sprawozdania z własnej inicjatywy Artykuł 42 – Przedstawienie rezolucji Artykuł 43 – Rozpowszechnianie opinii, sprawozdań i rezolucji

ROZDZIAŁ 4

Komisje Artykuł 44 – Skład i zakres działania Artykuł 45 – Przewodniczący i wiceprzewodniczący Artykuł 46 – Funkcje komisji Artykuł 47 – Zwoływanie komisji i porządek dzienny Artykuł 48 – Upowszechnianie informacji Artykuł 49 – Przesłuchania publiczne Artykuł 50 – Termin opracowania opinii i sprawozdań Artykuł 51 – Struktura opinii Artykuł 52 – Struktura sprawozdań Artykuł 53 – Sprawozdawcy Artykuł 54 – Grupy robocze Artykuł 55 – Eksperci Artykuł 56 – Kworum Artykuł 57 – Głosowanie Artykuł 58 – Poprawki Artykuł 59 – Odstąpienie od opracowania opinii lub sprawozdania

ROZDZIAŁ 5

Administracja Komitetu Artykuł 60 – Sekretariat Generalny Artykuł 61 – Sekretarz Generalny Artykuł 62 – Zatrudnienie Sekretarza Generalnego Artykuł 63 – Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich Artykuł 64 – Komisja ds. Zagadnień Finansów i Administracji Artykuł 65 – Budżet

L 175/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

TYTUŁ III INNE PRZEPISY ROZDZIAŁ 1

10.5.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 175 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.