Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 182 POZ 18

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 991/2004 z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1100/2000 nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz węglika krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy oraz przedłużające zobowiązanie przyjęte decyzją Komisji 94/202/WE

Data ogłoszenia:2004-05-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 182 POZ 18

Strona 1 z 5
L 182/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.5.2004

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 991/2004 z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1100/2000 nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz węglika krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy oraz przedłużające zobowiązanie przyjęte decyzją Komisji 94/202/WE

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4) 2. Dochodzenie

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 8, art. 11 ust. 3, art. 21 i art. 22 lit. c), uwzględniając wniosek złożony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:


A. PROCEDURA 1. Obowiązujące środki (1) (6)

20 marca 2004 r. Komisja, poprzez publikację zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (5), ogłosiła rozpoczęcie częściowego przeglądu tymczasowego obowiązujących środków („środki”), zgodnie z art. 11 ust. 3 i art. 22 lit. c) rozporządzenia podstawowego. Przegląd został wszczęty z inicjatywy Komisji, w celu ustalenia czy, w konsekwencji rozszerzenia Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. („rozszerzenie”) oraz biorąc pod uwagę interesy Wspólnoty, istnieje potrzeba dostosowania środków, mających na celu uniknięcie nagłych i nadmiernie negatywnych skutków dla wszystkich zainteresowanych stron, włącznie z użytkownikami, dystrybutorami i konsumentami.

3. Strony zainteresowane dochodzeniem

(5)

Rozporządzeniem (WE) nr 821/94 (2), wydanym w następstwie rewizji wygaśnięcia, Rada nałożyła ostateczne cła antydumpingowe na przywóz węglika krzemu, pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. Jednocześnie, Komisja przyjęła za pomocą swej decyzji 94/202/WE (3), zobowiązanie zaproponowane przez rząd Rosji, w powiązaniu z V/O Stankoimport, Moskwa, Rosja. Rozporządzeniem (WE) nr 1100/2000 (4), wydanym w następstwie rewizji wygaśnięcia, Rada nałożyła ostateczne cła antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty węglika krzemu („rozpatrywany produkt”) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (CHRL), Federacji Rosyjskiej (Rosja) i Ukrainy (Ukraina), a Komisja przedłużyła zobowiązanie przyjęte decyzją 94/202/WE dla spółki rosyjskiej „V/O Stankoimport”. Stawka cła stosowanego do ceny netto franco granica Wspólnoty przed uiszczeniem opłat celnych jest ustalona w wysokości 23,3 % na przywóz rozpatrywanego produktu pochodzącego z Rosji. Stawka cła stosowanego do ceny netto franco granica Wspólnoty przed uiszczeniem opłat celnych jest ustalona w wysokości 24 % na przywóz rozpatrywanego produktu pochodzącego z Ukrainy.

Wszystkie zainteresowane strony znane Komisji, włącznie z przemysłem wspólnotowym, stowarzyszeniami producentów lub użytkowników we Wspólnocie, producentami eksportującymi w zainteresowanych państwach, importerami i ich stowarzyszeniami oraz odpowiednimi władzami w zainteresowanych państwach oraz zainteresowane strony w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. („UE10”) zostały poinformowane o wszczęciu dochodzenia i miały możliwość wyrażenia swoich poglądów na piśmie, przedstawienia informacji oraz dostarczenia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu o wszczęciu dochodzenia. Wszystkie strony zainteresowane, które wyraziły takie życzenie i wykazały, że istnieją przyczyny, dla których powinny zostać wysłuchane zostały wysłuchane. W związku z tym, swoje stanowiska przedstawiły następujące zainteresowane strony:

a) Stowarzyszenie producentów wspólnotowych:

(7)

(2)

— Rada Europejskiego (CEFIC)

b) Producent eksportujący:

Przemysłu

Chemicznego

(3)

— Zaporozhsky Abrasivny Combinat, Zaporozhye, Ukraina,

c) Exporter:

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 94 z 13.4.1994, str. 21 Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1786/97 (Dz.U. L 254 z 17.9.1997, str. 6). (3) Dz.U. L 94 z 13.4.1994, str. 32 (4) Dz.U. L 125 z 26.5.2000, str. 3

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 182 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L182 - 46 z 200419.5.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/495/WPZiB z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie wspierania działań MAEA w ramach Planu Bezpieczeństwa Jądrowego i w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L182 - 41 z 200419.5.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/494/WPZiB z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie wsparcia Unii Europejskiej w tworzeniu Zintegrowanej Jednostki Policji w Demokratycznej Republice Konga (DRK)

 • Dz. U. L182 - 38 z 200419.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2004 z dnia 18 maja 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż

 • Dz. U. L182 - 36 z 200419.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2004 z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych, pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L182 - 34 z 200419.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2004 z dnia 18 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L182 - 28 z 200419.5.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 993/2004 z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 658/2002 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji i rozporządzenie (WE) nr 132/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i ustanawiające ostateczne pobranie tymczasowego cła nałożonego na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Polski i Ukrainy oraz kończące postępowanie w odniesieniu do przywozu pochodzącego z Litwy

 • Dz. U. L182 - 23 z 200419.5.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 992/2004 z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3068/92 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji lub Ukrainy

 • Dz. U. L182 - 5 z 200419.5.2004

  Rozporządzenia Rady (WE) nr 990/2004 z dnia 17 maja 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 151/2003 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wybranych blach elektrotechnicznych teksturowanych pochodzących z Rosji

 • Dz. U. L182 - 1 z 200419.5.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 989/2004 z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 151/2003 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wybranych blach elektrotechnicznych teksturowanych pochodzących z Rosji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.