Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 182 POZ 41

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2004/494/WPZiB z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie wsparcia Unii Europejskiej w tworzeniu Zintegrowanej Jednostki Policji w Demokratycznej Republice Konga (DRK)

Data ogłoszenia:2004-05-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 182 POZ 41

Strona 1 z 3
19.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/41

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2004/494/WPZiB z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie wsparcia Unii Europejskiej w tworzeniu Zintegrowanej Jednostki Policji w Demokratycznej Republice Konga (DRK)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, a w szczególności jego art. 14, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)


26 stycznia 2004 r., Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/85/WPZiB dotyczące zapobiegania, zarządzania i rozwiązywania konfliktów w Afryce (1), Unia Europejska, poprzez Operację Artemis przeprowadzoną w DRK w roku 2003 na podstawie wspólngo działania 2003/423/WPZiB z 5 czerwca 2003 r., w sprawie operacji wojskowej UE w Demokratycznej Republice Konga (2), podjęła już konkretne kroki w celu przyczynienia się do ponownego ustanowienia bezpieczeństwa w DRK. 14 grudnia 2000 r., Rada przyjęła wspólne działanie 2000/792/WPZiB (3) mianujące pana Aldo Ajello Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej dla afrykańskiego Regionu Wielkich Jezior i zastępujące wspólne działanie 96/250/WPZiB. Wspólne działanie zostało ostatnio zmienione i rozszerzone wspólnym działaniem 2003/869/WPZiB z dnia 8 grudnia 2003 r. (4). Rada w dniu 29 września 2003 r.przyjęła wspólne stanowisko 2003/680/WPZiB (5) zmieniające wspólne stanowisko 2002/829/WPZiB w sprawie dostaw niektórych rodzajów sprzętu do Demokratycznej Republiki Konga. Globalne i obejmujące wszystkich porozumienie w sprawie przekształceń w Demokratycznej Republice Konga, podpisane w Pretorii dnia 17 grudnia 2002 r. i memorandum w sprawie bezpieczeństwa i armii z dnia 29 czerwca 2003 r. przewidziało ustanowienie Zintegrowanej Jednostki Policji (IPU). Dnia 28 lipca 2003 r. Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 1493 (2003), w której

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 21 z 28.1.2004, str. 25. 143 z 11.6.2003, str. 50. 318 z 16.12.2000, str. 1. 326 z 13.12.2003, str. 37. 249, z 1.10.2003, str. 64.

wyraża swoje zadowolenie z ogłoszenia, w dniu 4 kwietnia 2003 r., tymczasowej konstytucji Demokratycznej Republiki Konga i z faktu utworzenia, ogłoszonego 30 czerwca 2003 r., Rządu Narodowej Jedności i Przekształceń. Zachęca również darczyńców do wspierania tworzenia zintegrowanej jednostki policji kongijskiej i zatwierdza udzielenie przez Misję Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) dodatkowej pomocy, która może być niezbędna dla celów szkoleniowych.

(7)

(2)

Obecna sytuacja bezpieczeństwa w DRK może ulec pogorszeniu z potencjalnie poważnymi konsekwencjami dla procesu wzmocnienia demokracji, państwa prawnego oraz bezpieczeństwa międzynarodowego i regionalnego. Zaangażowanie politycznych wysiłków i zasobów UE pomoże ugruntować stabilność w regionie. 20 października 2003 r., rząd DRK zwrócił się z oficjalnym wnioskiem do Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB o pomoc Unii Europejskiej w tworzeniu IPU, co powinno przyczynić się do zapewnienia ochrony instytucji państwowych i wzmocnienia aparatu bezpieczeństwa wewnętrznego. Komisja przyjęła decyzję finansującą w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) dla projektu, który obejmuje pomoc techniczną, odbudowę centrum szkoleniowego i dostarczenie sprzętu dla IPU (z wyjątkiem broni i sprzętu ochronnego) jak również odpowiednie szkolenia. Państwa Członkowskie UE uzgodniły, że warunkiem wstępnym szkolenia IPU i jej późniejszego funkcjonowania jest dostarczenie wkładów, zarówno pieniężnych jak i rzeczowych. Przy tworzeniu IPU poza wkładem Państw Członkowskich, Unia Europejska zaoferuje pomoc finansową pochodzącą z budżetu UE. Korzystanie z tych wszystkich wkładów i pomocy powino podlegać warunkom takim jak: prowadzenie audytu, odpowiedzialność i ewidencja, które to warunki zostaną przewidziane w Protokole Ustaleń pomiędzy udzielającymi wkładów a DRK. Rada może podjąć decyzję, że projekt EFR i dostarczenie sprzętu służącego do egzekwowania prawa, broni i amunicji dla IPU podlegają monitorowaniu, mentoringowi i doradztwu w ramach działań Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (ESDP).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 182 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L182 - 46 z 200419.5.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/495/WPZiB z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie wspierania działań MAEA w ramach Planu Bezpieczeństwa Jądrowego i w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L182 - 38 z 200419.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2004 z dnia 18 maja 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż

 • Dz. U. L182 - 36 z 200419.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2004 z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych, pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L182 - 34 z 200419.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2004 z dnia 18 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L182 - 28 z 200419.5.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 993/2004 z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 658/2002 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji i rozporządzenie (WE) nr 132/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i ustanawiające ostateczne pobranie tymczasowego cła nałożonego na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Polski i Ukrainy oraz kończące postępowanie w odniesieniu do przywozu pochodzącego z Litwy

 • Dz. U. L182 - 23 z 200419.5.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 992/2004 z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3068/92 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji lub Ukrainy

 • Dz. U. L182 - 18 z 200419.5.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 991/2004 z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1100/2000 nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz węglika krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy oraz przedłużające zobowiązanie przyjęte decyzją Komisji 94/202/WE

 • Dz. U. L182 - 5 z 200419.5.2004

  Rozporządzenia Rady (WE) nr 990/2004 z dnia 17 maja 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 151/2003 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wybranych blach elektrotechnicznych teksturowanych pochodzących z Rosji

 • Dz. U. L182 - 1 z 200419.5.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 989/2004 z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 151/2003 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wybranych blach elektrotechnicznych teksturowanych pochodzących z Rosji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.