Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 196 POZ 12

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2004/500/WPZiB z dnia 17 maja 2004 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2004/309/WPZiB

Data ogłoszenia:2004-06-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 196 POZ 12

Strona 1 z 3
L 196/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.6.2004

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2004/500/WPZiB z dnia 17 maja 2004 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2004/309/WPZiB

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15 i 34, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Wykaz osób, grup i podmiotów, do których stosuje się wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB znajduje się w Załączniku. Artykuł 2 Wspólne stanowisko 2004/309/WPZiB niniejszym traci moc. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne od daty jego przyjęcia. Artykuł 4

Dnia 27 grudnia 2001 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu (1). Dnia 2 kwietnia 2004, Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/309/WPZiB aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB i uchylające wspólne stanowisko 2003/906/WPZiB. Wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB przewiduje przegląd w regularnych odstępach czasu. Konieczna jest aktualizacja załącznika do wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB i uchylenie wspólnego stanowiska 2004/309/WPZiB. Wykaz został opracowany zgodnie z kryteriami, ustanowionymi w art. 1 ust. 4 wspólnego stanowiska 2001/ 931/WPZiB,

(2)

(3)

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 17 maja 2004 r. W imieniu Rady

B. COWEN

(4)

(5)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 344 z 28.12.2001, str. 93. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 2004/309/WPZiB (Dz.U. L 99 z 3.4.2004, str. 61).

3.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 196/13

ZAŁĄCZNIK Wykaz osób, grup i podmiotów, określonych w art. 1 (1) 1. OSOBY 1. ABOU, Rabah Naami (vel Naami Hamza; vel Mihoubi Faycal; vel Fellah Ahmed; vel Dafri Rèmi Lahdi) ur. 1.2.1966 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra) ABOUD, Maisi (vel szwajcarski Abderrahmane) ur. 17.10.1964 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra) * ALBERDI URANGA, Itziar (działacz E.T.A.) ur. 7.10.1963 w Durango (Biscay), dowód tożsamości nr 78.865.693 * ALBISU IRIARTE, Miguel (działacz E.T.A.; członek Gestoras Pro-amnistía) ur. 7.6.1961 w San Sebastián (Guipúzcoa), dowód tożsamości nr 15.954.596 AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (vel ABU OMRAN; vel AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) ur. 26.6.1967 w Qatif-Bab al Shamal, Arabia Saudyjska; obywatel Arabii Saudyjskiej AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, ur. w Al Ihsa, Arabia Saudyjska; obywatel Arabii Saudyjskiej AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, ur. 16.10.1966 w Tarut, Arabia Saudyjska; obywatel Arabii Saudyjskiej * APAOLAZA SANCHO, Iván (działacz E.T.A.; członek K.Madrid) ur. 10.11.1971 w Beasain (Guipúzcoa), dokument tożsamości nr 44.129.178 ARIOUA, Azzedine ur. 20.11.1960 w Costantine (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

2. 3.

4.

5.

6. 7.

8.

9.

10. ARIOUA, Kamel (vel Lamine Kamel) ur. 18.8.1969 w Costantine (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra) 11. ASLI, Mohamed (vel Dahmane Mohamed) ur. 13.5.1975 w Ain Taya (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra) 12. ASLI, Rabah ur. 13.5.1975 w Ain Taya (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra) 13. * ARZALLUS TAPIA, Eusebio (działacz E.T.A.) ur. 8.11.1957 w Regil (Guipúzcoa), dokument tożsamości nr 15.927.207 14. ATWA, Ali (vel BOUSLIM, Ammar Mansour; vel SALIM, Hassan Rostom), Liban, ur. w 1960 r. w Libanie; obywatel Libanu 15. DARIB, Noureddine (vel Carreto; vel Zitoun Mourad) ur. 1.2.1972 w Algierii (członek al-Takfir i al-Hijra) 16. DJABALI, Abderrahmane (vel Touil) ur.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 196 POZ 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L196 - 9 z 20043.6.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2004 z dnia 2 czerwca 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze ryżu

  • Dz. U. L196 - 3 z 20043.6.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1066/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

  • Dz. U. L196 - 1 z 20043.6.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1065/2004 z dnia 2 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.