Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 207 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1086/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r. zmieniające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Data ogłoszenia:2004-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 207 POZ 10

Strona 1 z 2
L 207/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.6.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1086/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r. zmieniające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2465/96 (1), w szczególności jego art. 11 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

stawicieli poprzedniego reżimu w Iraku, członków ich najbliższej rodziny, oraz podmioty posiadane lub kontrolowane przez nich lub przez osoby działające w ich imieniu lub na ich polecenie, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i środków ekonomicznych. W związku z tym załącznik IV powinien zostać odpowiednio zmieniony.

(4)

Niezbędne jest przeniesienie pięciu pozycji z załącznika III do załącznika IV oraz wprowadzenie zmian do dwóch z tych pozycji. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, rozporządzenie musi niezwłocznie wejść w życie,

(5)

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 wymienia osoby prawne, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, agencje i inne jednostki poprzedniego rządu Iraku, objęte zamrożeniem funduszy i środków ekonomicznych zgodnie z tym rozporządzeniem. Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 wymienia osoby fizyczne i prawne, agencje i podmioty powiązane z reżimem byłego prezydenta Saddama Husseina, objęte zamrożeniem funduszy i środków ekonomicznych, zgodnie z tym rozporządzeniem. W dniu 2 czerwca 2004 r., Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę obejmującą Saddama Husseina i innych wyższych rangą przed-

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia. 2. Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 9 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

Christopher PATTEN

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 169 z 8.7.2003, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 979/2004 z dnia 14.5.2004 r. (Dz.U. L 180 z 15.5.2004, str. 9).

10.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/11

ZAŁĄCZNIK I Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zostaje zmieniony w następujący sposób: Usuwa się następujące osoby fizyczne: 1) Hikmat Jarjes Bahnam (alias Hikmat Gargees). Adres: Bagdad, Irak. Nr paszportu 035667 (Irakijczyk). 2) Tarik Nasser S. Al Obaidi (alias a) Tarik al'Ubaydi, b) Tariq al'Ubaydi). Adres: Bagdad, Irak. Nr paszportu 212331 (Irakijczyk) 3) Khalaf M. M. Al-Dulaymi (alias Khalaf Al Dulaimi). Data urodzenia: 25 stycznia 1932 r. Nr paszportu H0044232 (Irakijczyk). 4) Adnan S. Hasan Ahmed (alias a) Hasan Ahmed S. Adnan, b) Ahmed Sultan). Adress: Amman, Jordania. 5) Munir Al Qubaysi (alias a) Munir Al-Kubaysi, b) Muneer Al-Kubaisi, c) Munir Mamduh Awad, d) Munir A. Awad). Adres: Syria. Obywatelstwo: irakijskie.

L 207/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.6.2004

ZAŁĄCZNIK II Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zostaje zmieniony w następujący sposób: 1. Dodaje się następujące osoby fizyczne: 1) Asil Sami Mohammad Madhi Tabrah (alias Asil Tabra).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 207 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L207 - 13 z 200410.6.2004

  Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2004 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od 1 sierpnia, 1 września, 1 października, 1 listopada i 1 grudnia 2003 r. w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich

 • Dz. U. L207 - 7 z 200410.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1085/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r. ustalające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L207 - 6 z 200410.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1084/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2848/98 w sprawie terminu zawierania umów kontraktacji między producentami a pierwszymi przetwórcami surowca tytoniowego dla zbiorów roku 2004

 • Dz. U. L207 - 3 z 200410.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1083/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L207 - 1 z 200410.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1082/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.