Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 217 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1118/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia dotyczące sektora wołowiny i cielęciny ze względu na przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

Data ogłoszenia:2004-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 217 POZ 10

Strona 1 z 13
L 217/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.6.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1118/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia dotyczące sektora wołowiny i cielęciny ze względu na przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

kich językach Piętnastki. Przepis, o którym mowa, powinien obejmować zapisy we wszystkich językach nowych Państw Członkowskich.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,

Artykuł 2 lit. b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 996/97 z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie otwarcia i zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 0206 29 91 (3) przewiduje zapisy we wszystkich językach Piętnastki. Przepis, o którym mowa, powinien obejmować zapisy we wszystkich językach nowych Państw Członkowskich.

uwzględniając Akt o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 57 ust. 2,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Niezbędne są pewne dostosowania techniczne dotyczące niektórych zapisów w językach UE w odniesieniu do niektórych rozporządzeń Komisji dotyczących sektora wołowiny i cielęciny ze względu na przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, dalej zwanych „nowymi Państwami Członkowskimi”.

Artykuł 8 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1143/98 z dnia 2 czerwca 1998 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dotyczące kontyngentu taryfowego na krowy i jałówki określonych ras górskich pochodzące z różnych państw trzecich, przeznaczonych do innych celów niż ubój oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1012/98 (4) przewiduje zapisy we wszystkich językach Piętnastki. Przepis, o którym mowa, powinien obejmować zapisy we wszystkich językach nowych Państw Członkowskich. Ponadto przepisy art. 1 ust. 1 i załącznik I do tego rozporządzenia dotyczą wymiany handlowej prowadzonej z nowymi Państwami Członkowskimi i dlatego nie mają dłużej zastosowania od daty przystąpienia. W związku z powyższym przepisy powinny zostać skreślone.

(2)

Artykuł 10 ust. 5, art. 12 ust. 5 i art. 12a ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1445/95 z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny oraz uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2377/80 (1) przewiduje zapisy we wszystkich językach Wspólnoty według stanu na dzień 30 kwietnia 2004 r. (zwanej dalej „Piętnastką”). Przepisy, o których mowa, powinny obejmować zapisy we wszystkich językach nowych Państw Członkowskich.

(6)

(3)

Artykuł 4 lit. d) rozporządzenia Komisji (WE) nr 936/97 z dnia 27 maja 1997 r. otwierającego i ustalającego zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole (2) przewiduje zapisy we wszyst-

Artykuł 3 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1279/98 z dnia 19 czerwca 1998 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę przewidziane w decyzjach Rady nr 2003/286/WE, 2003/298/WE, 2003/299/WE, 2003/18/WE, 2003/263/WE i 2003/285/WE dla Bułgarii, Republiki Czeskiej, Słowacji, Rumunii, Polski i Węgier (5) przewiduje zapisy we wszystkich językach Piętnastki. Przepis, o którym mowa, powinien obejmować zapisy we wszystkich językach nowych Państw Członkowskich. Ponadto tytuł i przepisy art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1 lit. c) akapit drugi, art. 3 ust. 2 oraz załącznik I do tego rozporządzenia dotyczą wymiany handlowej prowadzonej z nowymi Państwami Członkowskimi i dlatego nie mają dłużej zastosowania od daty przystąpienia. W związku z tym tytuł powinien zostać zmieniony, a przepisy, o których mowa, skreślone.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 217 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L217 - 32 z 200417.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1121/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż

 • Dz. U. L217 - 30 z 200417.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1120/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L217 - 27 z 200417.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1119/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L217 - 8 z 200417.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1117/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie określenia kursu walutowego na 2004 r. mającego zastosowanie do niektórych bezpośrednich systemów pomocy oraz środków o charakterze strukturalnym lub środowiskowym dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L217 - 3 z 200417.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1116/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L217 - 1 z 200417.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1115/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.