Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 217 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1116/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

Data ogłoszenia:2004-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 217 POZ 3

Strona 1 z 3
17.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 217/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1116/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (2), a w szczególności jego art. 173, ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Stosowanie zasad i kryteriów określonych w wyżej wymienionych artykułach do elementów przekazanych Komisji zgodnie z art. 173 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 prowadzi do ustanowienia wartości jednostkowych określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w stosunku do produktów, o których mowa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wartości jednostkowe określone w art. 173 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustanawia się zgodnie z tabelą zawartą w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2004 r.

Art. 173 do 177 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 przewidują, że Komisja okresowo ustala wartości jednostkowe dla produktów wskazanych w klasyfikacji w załączniku 26 do tego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 15 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

Erkki LIIKANEN

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2700/2000 (Dz.U. L 311 z 12.12.2000, str. 17). (2) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1).

L 217/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.6.2004

ZAŁĄCZNIK

Wyszczególnienie Pozycja Gatunki, Odmiany, Kod CN EUR LTL SEK CYP LVL GBP

Liczba wartości jednostkowych na 100 kg CZK MTL DKK PLN EEK SIT HUF SKK

1.10

Ziemniaki młode 0701 90 50

62,44 215,58 571,86

36,38 40,74 41,17 18,23 20,42 20,63 76,92 86,15 87,06 26,34 29,50 29,81 25,51 28,57 28,87 35,79 40,08 40,50 43,90 49,17 49,69 15,56 17,42 17,60 25,64 28,72 29,02 220,68 247,15 249,75

1 960,96 26,50

464,13 286,20

976,93 14 931,83

15 834,05 2 491,86

1.30

Cebula (inna niż do sadzenia) 0703 10 19

31,29 108,05 286,62

982,84 13,28

232,63 143,44

489,64 7 483,91

7 936,11 1 248,94

1.40

Czosnek 0703 20 00

132,03 455,87 1 209,28

4 146,77 56,03

981,48 605,21

2 065,87 31 575,79

33 483,67 5 269,45

1.50

Pory ex 0703 90 00

45,21 156,10 414,07

1 419,91 19,19

336,07 207,23

707,38 10 811,97

11 465,26 1 804,33

1.80

Kapusta biała i czerwona 0704 90 10

43,79 151,19 401,05

1 375,26 18,58

325,50 200,72

685,14 10 471,95

11 104,69 1 747,59

1.90

Brokuly lub kalarepa oleracea. var. italica) ex 0704 90 90

(Brassica

61,43 212,10 562,63

1 929,33 26,07

456,65 281,58

961,17 14 690,98

15 578,65 2 451,67

1.100

Kapusta pekińska ex 0704 90 90

75,36 260,20 690,21

2 366,83 31,98

560,20 345,44

1 179,13 18 022,34

19 111,30 3 007,62

1.130

Marchew ex 0706 10 00

26,70 92,19 244,54

838,57 11,33

198,48 122,39

417,76 6 385,31

6 771,12 1 065,60

1.140

Rzodkiewka ex 0706 90 90

44,01 151,95 403,08

1 382,22 18,68

327,15 201,73

688,61 10 524,99

11 160,94 1 756,44

1.160

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 217 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L217 - 32 z 200417.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1121/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż

 • Dz. U. L217 - 30 z 200417.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1120/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L217 - 27 z 200417.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1119/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L217 - 10 z 200417.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1118/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia dotyczące sektora wołowiny i cielęciny ze względu na przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L217 - 8 z 200417.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1117/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie określenia kursu walutowego na 2004 r. mającego zastosowanie do niektórych bezpośrednich systemów pomocy oraz środków o charakterze strukturalnym lub środowiskowym dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L217 - 1 z 200417.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1115/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.