Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 218 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1123/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. ustalające, na rok gospodarczy 2003/2004, rzeczywistą produkcję bawełny nieodziarnionej, a także wynikającą z tego obniżkę ceny orientacyjnej

Data ogłoszenia:2004-06-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 218 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 2

(12)

(1) Protokół ostatnio zmieniony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1050/2001 (Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 1). (2) Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 3. (3) Dz.U. L 210 z 3.8.2001, str. 10. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1486/2002 (Dz.U. L 223 z 20.8.2002, str. 3).

Artykuł 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 przewiduje, iż w wypadku gdy wysokość ustalonej produkcji rzeczywistej dla Hiszpanii i Grecji razem wziętej przekracza 1 031 000 ton, cena orientacyjna, określona w art. 3 ust. 1 tego rozporządzenia zostaje zmniejszona w każdym Państwie Członkowskim, w którym rzeczywista produkcja przekracza gwarantowaną ilość krajową.


L 218/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.6.2004

(13)

W odniesieniu do roku gospodarczego 2003/2004, gwarantowane ilości krajowe zostały przekroczone zarówno w Hiszpanii, jak i w Grecji. Obniżka ceny orientacyjnej dla Hiszpanii i Grecji zostaje naliczona na podstawie wskaźnika przekroczenia ich gwarantowanych ilości krajowych. Zgodnie z art. 7 ust. 4 pierwszy akapit rozporządzenia (WE) nr 1051/2001, obniżka ceny orientacyjnej dla każdego zainteresowanego Państwa Członkowskiego jest równa 50 % wskaźnika przekroczenia jego gwarantowanej ilości krajowej. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Włókien Naturalnych,

— 1 006 248 ton dla Grecji, — 305 417 ton dla Hiszpanii, — 632 ton dla Portugalii. 2. Kwotę, o jaką zostaje obniżona cena orientacyjna dla roku gospodarczego 2003/2004, ustala się następująco: — 15,201 euro dla 100 kg bawełny nieodziarnionej dla Grecji, — 12,012 euro dla 100 kg bawełny nieodziarnionej dla Hiszpanii, — 0 euro dla 100 kg bawełny nieodziarnionej dla Portugalii. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(14)

(15)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Dla roku gospodarczego 2003/2004 rzeczywistą produkcję bawełny nieodziarnionej ustala się następująco:

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 17 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 218 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L218 - 19 z 200418.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1130/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1005/2004

 • Dz. U. L218 - 16 z 200418.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1129/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do ryżu i ryżu łamanego oraz zawieszające wydawanie pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L218 - 14 z 200418.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1128/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1089/2004

 • Dz. U. L218 - 13 z 200418.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1127/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 31. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1290/2003

 • Dz. U. L218 - 11 z 200418.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L218 - 9 z 200418.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1125/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L218 - 5 z 200418.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1124/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L218 - 1 z 200418.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1122/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.